Schild met KatharenKruis
de ".CV." van Hero de Jong
[ hoe m'n leven ooit slecht begon, maar later toch
uiterst waardevol plus zeer nuttig bleek te wezen ]
" CV " = Curriculum Vitae -( de beschrijving van 'n leven
+
een wild avontuur, met levens`bedreigende situaties, was mij niet voorzegd, bij de
overgang van 't atheisme naar het christelijk geloof -- echter, indien je afstamt van
zowel de katharen als de noormannen, moet je nergens vreemd van opkijken -- ja
#3 keer stond m'n leven *op de_rol*, maar kan 't u na`vertellen -((( bij deze >>>
+
[] !!! >> met de toets`combinatie : Control.+, vergroot u de TEKST & afbeeldingen << []
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
[] >>> ACTUEEL = Groote Veranderingen in Het VATICAAN !? <<< [] '
+

<><><><><><><> toegegeven : veel kinderen in afrika, hadden 't slechter -- maar,
mijn geboorte`stad Amsterdam, was niet`goed voor me -- of ik toen, om die rede, in
een droom//visioen : de verwoesting over deze stad heb zien komen ?... het zou best
kunnen -- mijn leven, bleek getekend door de_toekomst -- deze about`me, is : om u!
duidelijk te maken, dat ... 'n leven wat 'r menselijkerwijs, als "mislukt" uitziet, vanuit
de hemel bezien, als *de WEG omhoog* kan worden beschouwd -- toegegeven, het
*dal der mislukking*, waarin ik (ahw) geboren was ooit, had nogal steile wanden, en
de_weg er`uit, was langgerekt & uiterst moeizaam -- ja doch dit alles, diende om mij
als *verstandige uit het volk*, te vormen tot 'n heuse dienstknecht van God -- zulke
mensen vallen niet op, immers zij hebben dezelfde zorgen als een`ieder ander ....
+

<><><><><><><> de juiste rede, van het waarom nu publiceren, is de komende
teloorgang van de moderne technologie -- immers, DE wereld (om ons heen), gaat
meer & meer op *een gekkenhuis* gelijken -- waarbij vooral gedoeld, op degenen
die menen, dat : alleen_zij in`staat zouden wezen, om DE wereld goed te besturen
-- de bijbel evenwel laat weten, dat zij allemaal zullen struikelen !! -- en in hun val
nemen zij helaas, de moderne technologie, in hun eigen ondergang mee -- kortom,
dan zullen wij weer rijden op 'n ezel, plus lezen bij het licht van de olielamp ....
|
NB : sinds 1982, voorzag ik zulke grote veranderingen -- sinds 1998, begon ik die
veranderingen -(( als *TRENDBREUK* ))- aan een`ieder bekend te maken ....
|
"... de beheersers der wereld, wier macht teloor gaat ..." {Paulus aan Corinthiers}
+
! voor de bijbel'freaks > strijk met de pijl-cursor, over de onderstreping in 't bijbel-citaat,
de'plek in de_Bijbel waar zich het_citaat bevindt, wordt dan zichtbaar in uw statusbalk
+

<><><><><><><><> kort na de #2e wereldoorlog, was ik er -- 'k was er wel 
maar beschouwde dat toen nog niet als 'n voorrecht -- mijn ouders (eenvoudige
mensen), waren religieus ontspoord -- ze behoorden ooit 's, tot 'n *apostolische* 
kerk, echter zij maakten ook allerlei vreemde uitstapjes, naar alternatieve denk^
wijzen -- aldaar, liepen zij achter diverse goeroes aan -- wel zeer logisch, omdat
niemand : enig antwoord op hun diepe vragen had -- tevens, was de gezondheid
van m'n moeder uiterst zwak -- mijn oude pa : was ooit mentaal geknakt, reeds 
tijdens & ten gevolge van die gruwelijke #1e Wereldoorlog ... [ WO.I / WO.Ia ]
|
zelf, was 'k 'n rustig & onderzoekend kind -- op mijn #3e verjaardag, gebeurde
het toen, dat mijn moeder en mijn (oudere) broer, mij meenamen naar een zgn 
cafetaria, in de Kalverstraat te Amsterdam -- wij gingen er binnen, aan 'n klein
tafeltje zitten -- er werd iets voor mij neergezet : 't was een chocolade`ijstaartje
-( van binnen ijs, van buiten chocola )- m'n moeder zei : "neem toch een hapje",
en mijn broer riep : "dat is lekker !!" -- maar ikzelf snapte niets van dat vreemde
ding daar voor mij -- en trouwens, wat is *lekker* ?... dat woord kende ik nog 
helemaal niet !? -- de tijd verstreek, en moeder besloot dat wij huiswaarts zou^
den keren, het taartje onaangeroerd achterlatend -- m'n broer mopperde, maar
m'n moeder was gelukkig -- ja nu wist ze dat haar hartewens in vervulling zou
gaan -(( dwz : ik zou heel misschien wel, later een priester worden ...?
+

<><><><><><> m'n moeder, profeteerde al tijdens de duitse invasie van 1940,
dat er spoedig : een *grote hongersnood* zou gaan uitbreken -- dat werd vervuld
tijdens de zgn *hongerwinter*, van 1944 op 1945 -- evenwel, binnen haar eigen
geloofskring, werd zij als_vrouw, niet serieus genomen -- wel nam z' voorzorgen,
zodat haar gezin niet verhongerde, doch daarentegen juist goed het einde van die
duitse bezetting haalde -- met 'r medegelovigen helaas, verslechtert de verstand^
houding -- deze haat`liefde verhouding met 't godsdienstig gebeuren, hebben m'n
ouders mij op d' een of andere manier -((( via de genen ? )))- aan mij overge`erfd
danwel doorgegeven -- want ik heb er ondertussen ook al zulk ervaring mee -(( 
voor mij, is religie : op`zichzelf nutteloos, en vermeend geloof : idem, maar de
communicatie met God, is & blijft voor altijd : uiterst belangrijk ....
|
PS : mijn moeder, was 'n heel bijzondere vrouw -- dwz : ze praatte, te weinig !!
+

<><><><><><><> het was die goede oude tijd, waarin bvb de_was nog met
de_hand werd gedaan -- de tijd waarin men nog de kolenkachel brandde, en de
olielamp scheef_hing, indien zowel beide : de reserve lampolie als 't huishoud^
geld, op! waren -- want de pit of lont, hing in het reservoir altijd naar een! kant,
dwz : van de vul`opening af, en door de lamp scheef te hangen, kon de pit het
laatste beetje olie opzuigen -((( men leende dan 'n kopje olie van de buren ....
|
NB : ook m'n eigen moeder, zag ik in 1952 nog zwoegen met een tobbe & een
wringer, om de_was te doen, die meestal wel_droog, maar ook wel eens niet_!
droog werd -- de relatieve armoede, werd toen niet als bedreigend ervaren ....
|
PS : pas in de #2e klas van de lagere school, leerde ik wat *kou*(=koude) was 
-- tot die tijd, kende ik zelfs het woord *kou* niet -((( uiteraard, weet ik dat nu
dus wel -- misschien, zitten tegenwoordig veel dingen *tussen onze oren* ...?
+

<><><><><><><><> hoe was 't ooit begonnen ? -- mijn opa, was aannemer in de
bouw -- vlak voor 't begin van de #1e wereldoorlog, bouwde hij stationnetjes aan de
spoorlijn naar Maastricht -(( je herkent ze direct, want bijna alles wat m'n opa heeft
gebouwd, staat nu op de monumenten lijst ))- de rijksbouwmeester : Daniel Knuttel,
werd toen zijn vriend -- vervolgens vroeg Knuttel, of mijn opa ""een geveltje"" wilde
doen, in de Stationsstraat 60 te Maastricht -- opa, haalde zijn gezin naar Maastricht,
en begon aan het project van z'n leven -((( het eindresultaat ervan, ziet u daar >>>
+
<> Politiebureau & Postkantoor, Stationsstraat 60, Maastricht
+
NB : gegevens omtrent de bouw & herbouw, zijn hopeloos incompleet & onjuist
-- zeker van dit object, hadden die gegevens nog volledig bewaard moeten zijn !?
-(( van 't tegelijkertijd gebouwde Statenstraat 4, zijn die gegevens er nog`wel ....
|
mijn pa, toen nog een scholier, genoot van Maastricht, en had de mooiste tijd van
z'n leven -- opa maakte zelf de tekeningen, timmerde het houtwerk, en had #twee
metselaars in dienst -- vanaf de bovenste steiger (( het torentje )) keek je toen nog
uit over Belgie -- hoe 't oorspronkelijke gebouw 'r ooit uitzag weet niemand meer,
maar terwijl alle gebruikers (( de politie, posterijen & kantoor huurders )), gewoon
op hun plek bleven, moest de buitenkant herbouwd -- helaas kwamen er flink wat
gebreken aan het licht, zodanig dat : het veel goedkoper was geweest, om de boel
eerst compleet te slopen, plus daarna weer geheel nieuw op te bouwen !? -- maar,
Knuttel (( die zelf 't pompeuze hoofdpostkantoor bouwde, aan de Statenstraat 4 ))
had plechtig beloofd te tekenen, voor de forse! overschrijdingen, bij de renovatie
van Stationsstraat 60 -((( doch in dat jaar 1914, sloeg het onheil : dubbel toe ....
+

<><><><><><><><> vanaf 't torentje, kon je de rookpluimen van de granaten
(in Belgie) zien -- mijn pa toen, zoog alle berichten over die absurde oorlog, heel
diep in zich op, en werd er compleet! door overheerst -- dtg zou hij zakken, voor
z'n diploma bouwkunde -( naderhand, werd hij een verbitterd mens )- en de twee
metselaars, zij wilden loonsverhoging, en klaagden zo`eind 1914, dat : "de kogels
hun om de oren floten" -((( berucht in die tijd was het verhaal van de bouwvakker
die met een biljet van #10 gulden, z'n sigaar aanstak )))- ondertussen, had Knuttel
ook`zelf flink overschreden, bij de bouw van z'n pompeuze hoofdpostkantoor, en
om z'n eigen carriere te redden, sprak hij met de wethouders af, dat hij : niet! zou
tekenen voor de overschrijdingen van mijn opa -- en als Stationsstraat 60, in 1915
gereed komt, is opa : ineens niet welkom bij de feestelijke opening -- want, er zou
zomaar *een conflict* zijn !? -- m'n opa verhuisde terug naar Amsterdam -- maar,
de twee metselaars die zoveel kogels hadden horen fluiten (??), nam hij als getuige
mee -- de rechters in Amsterdam, die deze #1e wereldoorlog via de krant gevolgd
hadden, wisten gelukkig weinig van ballistiek -- de advocaat van Maastricht, zeker
wel, doch deze was gesignaleerd in de rosse buurt, en verscheen niet op de zitting
-- met d' metselaars als oorlogs'getuige, eiste m'n opa toen #40.000 gulden wegens
oorlogs`gevaar -- de rechters gaven 'm gelijk waarna 't faillissement was afgewend
-- helaas, boze wethouders in Maastricht, vernietigden elk stukje papier waarop de
naam van De Jong zich bevond, ook de bouwtekeningen, ja zelfs de gegevens, uit
de burgerlijke stand (waar 't gezin woonde), waardoor de bouw_historie verloren!
ging -- evenzo kwam 't nooit meer goed, tussen mijn opa en Daniel Knuttel ....
|
NB : die # 40.000 gulden ( in 't jaar 1915 ), is gelijk aan heden # 836.000 euro_!!
+

><><><><><><><><><> aannemers in Amsterdam, verdienden reuze goed aan
de opdrachten van de duitse bezetter, tussen mei 1940 & mei 1945 -- slechts een!
aannemer, deed daar niet aan mee : mijn opa -- hij was reuze slim, dus : hij kwam
in financieel opzicht, goed door deze jaren heen -- terstond na de bevrijding, werd
hij door premier Drees-(senior), benoemd tot : de inspecteur der wederopbouw, te
Amsterdam -( een "gouden" tijd ? )- evenwel, dreigde 'r 'n complete volksopstand,
als vanuit de haven van Rotterdam, de toen`nog zeer invloedrijke *communisten*
met behulp van 'n staking, geheel nederland wilden gaan plat`leggen -- opa echter,
gaf toen een slim advies aan Drees, om de grote ontevredenheid der burgers, weg
te nemen -- A : verbiedt terstond alle huurverhogingen ((( de mensen werden toen
uitgebuit door : de *huis_bazen* ))), en B : plan in hoog tempo, de bouw van veel
huurwoningen ((( de woningnood was toen gigantisch ))) -- alzo geschiede, en ons
land kon toen "met vereende krachten", weer verder aan DE weder`opbouw ....
+

><><><><><><><> mijn precieze afstamming ?... de hemel weet het !! -- het
werd mij zo in de loop der tijd duidelijk, dat ik via de hugenoten, afstam van de
katharen -- plus als geboren amsterdammer, ook 'n beetje van de noormannen ?
-(( de katharen, zij waren erg naief & eigenwijs, de noormannen nieuwsgierig ))-
evenwel, had opa het te`hoog in z'n bol -- want, als ooit mijn pa thuiskwam met
het meisje wat dus mijn moeder zou worden, werd zij door opa verworpen -- pa
trouwde toch met haar, echter de gevolgen waren desastreus : m'n zus werd ziek
en m'n broer opstandig -- ik`zelf als 't na`komertje, werd atheistisch opgevoed --
ja, op m'n 14e jaar, beschikte ik over een *atheistische_verklaring*, waarmee ik
op de universiteit van Moskou, de #1e prijs had kunnen winnen !? -( snapt u ? )-
helaas werd mij, maar weinig! opleiding vergund, en ik bracht vele jaren door, in
armoede -- voorbeeld : wandelt u zonder geld, van 't Stadionplein in Amsterdam,
naar de Albert_Cuyp markt -- probeer aldaar 'n kilo rotte bananen te krijgen van
de kooplieden, of keer alsnog met 'n lege maag retour -- onder gunstiger omstan^
digheden, zou ik hebben gestudeerd, voor vulkanoloog -( een beroep, dat precies
bij mij past )- voor theologie, zou ik zeker`niet gegaan zijn, want van_nature ben
ik niet religieus of godsdienstig -- ik dacht : God wil slechts met gelovige mensen
van doen hebben -- maar in werkelijkheid, zoekt God naar mensen die wat doen
-- mensen, die wat willen doen voor Zijn goede zaak, en die gefixeerd wezen op
wat : Hij zegt & Hij wil -(( dus niet op wat de_mensen 'r van maken ))- derhalve
ontging mij, dat : God reeds invloed uitoefende op m'n bescheiden leventje ....
+
+
 De GESCHIEDENIS van De TOEKOMST
+

><><><><><><><>het gebeurde toen ik #5 jaar oud was -- ik droomde, dat
ik met m'n kameraadjes speelde -- ineens kwam 'r uit de richting van Schiphol,
een rode lucht opzetten -- het was ahw *een deken van vuur*, welk langzaam
over Amsterdam heen`schoof -- onder deze vuurdeken, was de_DOOD -- m'n
kameraadjes, vluchten terstond hun huizen in, maar ik stond vast aan de grond
-- ik moest het weerstaan, 'r evenwel niet in`onder gaan -- zulke visioenen gaan
nooit & te nimmer uit je geheugen weg -- deze was dus ahw mijn #1e roepings^
visioen -- kort hierna, volgden nog twee Kafka`achtige dromen betreft de grote
verdrukking als waarvoor de bijbel reeds #1000'en jaren geleden waarschuwde
-- later, volgde nog een droom waaruit bleek dat wij mensen weer zullen terug^
keren naar *de Oertijd* (ahw), en wij ook weer het hapje zullen zijn van grote
reptielen op aarde -(( nog later, bleek het dus allemaal in de bijbel te staan ....
+

><><><><><><> hier niet_vermeld, is de periode waarin ik geheel op m'zelf
aangewezen was, noch op ook maar ie`mand kon terugvallen -- 'n treurige tijd,
waar`in ik wel probeerde mijn leven te vinden, maar mijn leven niet vond ....
|
NB : hoewel hoogbegaafd, mistte ik de aansluiting bij de wereld der denkers --
en hoewel inventief, mistte ik de aansluiting bij 't wereldje der doeners -- maar,
telkens klonk die innerlijke stem, die sprak dat 'r 'n betere tijd gaat komen ....
|
PS : zo bestonden er toen reeds wel, de zgn *raadgevingen der grote denkers*,
maar ... wie gewoon moet werken om zichzelf te onderhouden, die heeft totaal
niets aan hun geneuzel -- want deze zgn *grote denkers*, verkopen ijdelheid &
prediken nonsens -( de wereld is verslaafd aan hun denkbeelden )- 't zou duren
tot mijn bekering, voor het gelukte, om hun ballast van mij af te schudden ....
|
[!!!] : zo'omstreeks m'n 19e, had ik 'n ontmoeting met mijn (overleden)-moeder,
in een droom -- als volgt : ik zwierf door de binnenstad van donker Amsterdam
-(( dwz, *de grachten* : was het de Jordaan`buurt ? ))- en plotseling, zag ik m'n
moeder aan d' overkant ... terstond, was 'r een brug tussen ons, en zij stond op
deze brug, nu vlak`voor me -(( zij zag 'r precies uit zoals ik 'r gekend had, en z'
was ook weer : kort van spreken ))- haar boodschap luidde : ""... ik kan niet bij
jou zijn, want ik moet voor de kinderen van anderen zorgen !!..."" -- voor`dat,
ik haar 'n vraag kon stellen, verdween plotseling DE brug, en gaapte het water
weer tussen ons in -- maar terwijl zij uit het zicht raakte, veranderde ook : het
aangezicht van de gracht -- d' huizen aan de overkant, werden blinde muren !!
-- teleurgesteld vroeg 'k mijzelf af : waar`om, zij niets`meer voor mij kon bete^
kenen !? [einde droom] -- naderhand, groeide het besef, dat zij (ahw) vanuit haar
graf zou hebben geprofeteerd ?... waar'om ? -- spoedig werd duidelijk, dat het
ging om : kinderen die toen [>met miljoenen tegelijk<], waren ge`aborteerd uit
de moederschoot -- dus m'n moeder voorzei : de moderne maatschappij -(( in
die tijd wist ik, van de geestelijke wereld, maar nog`niet van de_HEMEL ....
+

<><><><><><><><> professor Kuitert, leert dat : "God", een denkconstructie
van de mensen zelf zou wezen -- wat mij toen opviel -(( 'k was #14 ))- was dat
de kerkmensen : hun innerlijk projecteren tegen het scherm van de verbeelding
-- en 't resultaat hiervan, zeg maar hun (uitvergrote) super_EGO, dat! noemen
zij dan : "God" ? -- ja soms, keurde *het* hun gedrag af, en soms keurde *het*
hun [wan]-gedrag juist goed -((( in de bijbel, wordt deze constructie : de_BA'AL
genoemd )))- uiteraard, had ik zo m'n twijfels of deze benadering wel juist was
-- en pas zeker werd ik toen plots op m'n #20e : de echte God, een boodschap
voor mij had -- deze luidde dat : het leven waar`naar ik verlangde, mij dus niet
gegeven zou zijn !? -( zogezegd : 'n zware domper )- evenwel, waren 'r genoeg
verstandige christenen bij wie ik mij had kunnen aansluiten, reeds toen -- maar
zowel de kathaar als de noorman in mij, verlangden een serieuze uitdaging -- 't
zou helaas niet vlotten -(( mijn leven werd 'n zoektocht naar de_waarheid ....
+

><><><><><> met de meisjes, vlotte het zeker niet -- en na 'n poosje alles te
hebben verprutst wat een mens zo`al kan verprutsen, besloot ik mijn *weg* te
veranderen -- het gebeurde, toen ik op een winterse avond terugkwam van een
bezoek aan vrienden -- de anders zo drukke weg, was vreemd stil -- plotseling,
staken de bomen aan de linkerkant : de weg over !!! -( 'k was toch nuchter ? )-
ik remde optijd, maar verloor de controle, en stond ineens achterstevoren -- ja
mijn weg had zich omgekeerd -(( overigens, het ijzelde ))- de oosterse filosofie
leert derhalve, dat onze weg zich moet omkeren -- de bijbel daarentegen, zegt
wij ons`zelf moeten be_keren, om daarna een_andere levensweg te gaan ....
|
PS : daarna, groeide het besef, dat ... 'r na mijn (eventuele)-bekering, 'n totaal
ander & beter leven op m' zou wachten -- kortom, ik waagde de sprong ...!!
+

<><><><><><><><> in Amersfoort, sloot ik mij voor het eerst aan, bij een
groep actieve christenen -- zij hadden 'n uitdagende! geestelijke leer -- hoewel
zij gewoon een ruimte huurden, vormden zij : een *kathedraal aan gedachten*
-- de eerste tijd daar, heb ik vooral goed geluisterd, naar wat anderen-( de zgn
"leiders" ) te zeggen hadden -- vervolgens ging ik zelf, de bijbel zowel lezen als
bestuderen -- daarbij ontdekte ik zaken, die onbekend waren bij de leiders, en
ook feiten welke hun leer tegenspraken -- maar voorlopig hield ik mij gewoon
bezig met alles wat goed was voor mijn eigen herstel & geloofs`opbouw ....
|
wat me toen niet ontging, was de dringende oproep van de voorganger -- op 'n
dag, sprak hij : ""er moeten uit onze gemeente ... MANNELIJKE PROFETEN
opstaan !!"" -- en nu was ook mij`niet ontgaan, dat 'r vanuit een bepaalde kring
van zusters, tijdens de samenkomsten, *iets* werd ingebracht, *iets* wat men
daar *profetie* noemde -( doch waarvan ik zogezegd *geen! kaas* kon maken
)- de bijbel, gaf mij gelukkig wat inzicht -- profeteren, is door`geven, wat God
tegen jou! zegt, mits met DE opdracht om deze woorden : door`te`geven ....
|
van de voorganger, had ik die ""orakelende zusters"", 'r met een harde bezem,
naar`buiten mogen vegen !? -- maar, de rol van duivels`toejager, leek mij niet
zo geschikt -(( naderhand, bleek Jezus 't roerend eens, met m'n aarzeling ....
+

><><><><><><><> een belangrijk moment was ... DE_dag, waar`op ik mij
liet dopen -- niet een handje water uit zo'n schaaltje, maar bijbels kopje onder
-(( het was de belangrijkste & verstandigste beslissing, uit mijn gehele leven ))-
en daarna, gebeurde het wonder : Jezus begon toen, met mij te communiceren
-- langzaam maar zeker, groeide er een verstandhouding tussen ons -- terstond
vroeg ik Hem : ""geef mij maar wat te doen !?"" -- en zo geschiedde, immers 't
bleek wel, dat ik dus nog prima : een flink stuk opvoeding kon gebruiken ....
|
PS : ja wie de_waarheid blijft zoeken, komt tenslotte altijd uit bij ... Jezus !!
+

<><><><><><> zo ?... ja zo : ziet Jezus 'r in werkelijkheid, dus niet uit !! --
want zulke afbeeldingen, zeggen alles over de kunstenaar, doch helemaal niks
over hoe Jezus echt is, noch over diens uiterlijke verschijning -- en toch zijn 'r
gelovigen, die Hem wel persoonlijk ontmoet hebben, of 'm zagen in 'n visioen,
danwel in 'n droom -- slechts een! gelovige ken ik, die soms engelen ziet, of ...
ook wel 's met hun praat, doch dat is 'n uitzondering -- maar, Jezus is zoals de
apostelen Hem beschrijven, in hun evangelie`geschriften -- Hij investeert graag
in gelovigen welke vooruitkijken naar Zijn #1000`jarig Vrederijk -- immers wij
naderen nu de Eind_tijd : 'n spannende tijd, waarin alles! gaat veranderen ....
+

<><><><><><><> en zodra wij in de Eindtijd zijn aangeland, dan kunnen de
gelovigen niet`meer functioneren zonder : de charismatische gaven -- zegmaar,
een stukje bovenmenselijke *intelligentie*, welke uitstijgt boven de kennis van
alle geleerden op aarde -- want, die geestelijke gaven komen immers uit God --
nadeel kan soms zijn dat jouw mening gaat verschillen met die van de grote ge^
leerden & kerkvorsten -- ja dan is het zaak, om net als Luther, te zeggen : "hier
sta ik ?... ik kan niet anders !!" -- bij mij ontpopte zich, dat ik hoogbegaafd ben
als`gevolg van de vervulling met de charismatische gaven -- doch hoogbegaafd
zijn, heeft soms meer na`delen dan voor`delen -(( CHooCHem ))- het voordeel
is, dat je meer begrijpt -- je gave groeit sneller, en je kan spoedig *uit de kast*
komen als 'n gelovige met een open_ambt -(( bijvoorbeeld, als : profeet ...!?
+

<><><><><><><><><> omdat Jezus alle lauwheid & halfheid echt zat is, is
Hij begonnen, met DE afbraak van (traditionele) kerken zoals : de Protestantse
Kerk in Nederland -- per jaar haalt Hij 'r zo'n #144.000 zielen uit weg -- ja Hij
wil dat men daar gaat luisteren naar zijn apostelen & profeten -- die waren 'r al
tijdens de vroege reformatie, doch zij werden uitgeschakeld tijdens de coup uit
het jaar 1618 -- zij waren 'r opnieuw gedurend de bloeitijd der oefenaars, doch
ze zijn in het jaar 1900 : uit de kerk gegooid !! -- evenwel volgens de geschied^
vervalsers aan de universiteiten, zou dit om onbelangrijke bijzaken gaan ...?
|
NB : de Protestantse Kerk in Nederland is nu heel langzaam bezig zich aan het
splitsen, in [A] : een vrijzinnig segment, en [B] : een bijbels`orthodox segment --
tussen de bijbels`orthodoxe gelovigen als vertegenwoordigd in het EWv, aldaar
wist ik mij prima thuis & veilig -- hoewel, men daar nog`niet heeft afgerekend
met die hopeloze *dominees_cultuur* -(( reeds de apostel Paulus, fulmineerde
toen`al, tegen die (eigenwijze)-dominees & predikanten, uit z'n eigen tijd >>
|
"... de van God gegeven opbouw in overtuiging [...] door dit spoor te verlaten,
zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat -- zij, willen leeraars der Schrift zijn,
zonder ook maar te beseffen wat zij zeggen of waarover zij zo stellig spreken
..." {nb : ge`corrigeerde vertaling, van > 1-Timotheus}
|
PS : bijkomend probleem, is de *verheksing* binnen 't vrijzinnig segment, van
deze Kerk -- al sinds 1998, nemen sommige predikanten & dominees, deel aan
de *heksen_eucharistie* binnen wicca^achtige *spirituele kringen*, alwaar men
't Evangelie achter zich werpt -((( enkele van zulke "theologen", ken ik zelf ....
|
[!!!] : helaas maakt nu ook het EWv zo'n switch naar zulke spiritualiteit -- ruim
#tien! jaar lang heb ik 'r als vrijwilliger gepoogd m'n aandeel te geven -- tot die
fatale dag waarop bleek, dat ik (ahw) : aan een dood paard had getrokken ....
+

<><><><><><><> nogmaals een *roepings visioen* ? -- 't was kort na m'n
bekering, dat ik droomde van het bezoek aan 'n nieuwe pas`afgebouwde kerk
>> samen met Jezus, liepen wij via het middenpad tussen de kerkbanken door
-( nb : Jezus herkende ik niet terstond, want Hij deed zich voor, als 'n gewone
vriend, daar mijn volle aandacht, op dat moment moest uitgaan, naar alles wat
ik er zou ervaren )- eerst viel mij op, dat de muren waren gebouwd, van reus^
achtige blokken bruin erts -( ramen, ontbraken )- en toen zag ik : *iets, als een
reusachtig orgel* -- 't werkt anders! : inplaats van luchtpijpen, behield dit orgel
slechts #3 grote tril`elementen, die 'n gruwelijk & dreunend kabaal konden ver^
oorzaken -- de uiterst beklemmende atmosfeer, in deze grote kerk`ruimte, was
als gelijk aan die uit de Voortijd -( de tijd der grote reptielen, welke eindigde in
de Zondvloed )- 't lithurgisch centrum werd bepaald, door 'n enorm wandkleed
met daarop afgebeeld : enkele voortijdwezens, die primitief & stoer : leenhulde
brachten aan 'n figuur op 'n troon -- maar juist als ik het figuur op de troon wil
bekijken, werd 't zicht geblokkeerd -( nb : blijkbaar mocht ik 't niet weten, wie
het was die op de troon zat ? )- toen stopte de droom -- dit droombeeld betrof
zeer zeker : de naderende Grote Verdrukking, in de nu komende Eindtijd ....
+

<><><><><><><> na enige jaren te hebben vertoefd, tussen die geloofsgenoten
in Amersfoort, veranderde de atmosfeer daar plotseling -- immers, het gedrag van
de zgn "leiders" ((( in de bijbel ook wel als *bokken* aangeduid ))), bleek daar niet
te rijmen met hun bijbelse roeping -- ja tenminste #1tje van hun, paste de titel van
*dekhengst* -- doch het meest geschokt, was ik door 't optreden van d' evangelist
Peter Bronsveld -- gedurend z'n preek riep hij uit : ""kijk naar ons leiders !?... dan
zie je Christus !!"" -- kortom helaas, 't was niet zichtbaar -- mij werd nu duidelijk,
dat dit maar een tijdelijke leerschool was -(( mijn weg, vervolgde zich elders ....
|
PS : onze *dekhengst* is naderhand uit zijn kerk gegooid -- en d' evangelist Peter
Bronsveld, stierf later 'n gruwelijke dood -[ moet gerechtigheid 'r zijn ? ( ja//nee?)
|
NB : het wan`gedrag van zulke mensen, die zich "leiders" noemden, deprimeerde
mij -- Jezus wilde immers dat ik 'n grondige hekel aan hun gedrag zou krijgen !?
+

<><><><><><><> en toen, de baptisten in Huizen, waren ronduit een kwelling
-- dat kwam, door de ouderling die daar DE_baas was -- formeel, smokkelde hij
bijbels naar Rusland -- doch informeel, smokkelde hij ook ... industrie`geheimen
naar Rusland -- maar z'n opdrachtgever, was een geheimzinnige organisatie in de
USA -- langzaam drong tot mij door dat de (gestolen) industrie`geheimen dus via
Rusland, in de USA terechtkomen -( want : ex_KGB`ers, die waren *verweesd*,
na het uiteen`vallen van de Sovjet Unie, zijn dus gewoon in`dienst genomen, om
zowel onze europese economie als concurrentie`positie, te verzwakken )- tevens
verdroeg ik het niet`langer, gemanipuleerd te worden -(( ik verliet hun kerk ....
 
 STELLING :: machthebbers, willen hun macht uitoefenen over de
 godsdienst, want zelf zijn zulke machthebbers van God verlaten ?

NB : bij deze baptisten, werd regelmatig *avondmaal* gehouden -- de ouderling
die 'r DE_baas was, nam daartoe altijd, een volle maar reeds geopende fles wijn
mee naar de samenkomst -- sommigen kregen vreemde verschijnselen van deze
wijn -- 'r was iets mee, maar wat ? -- tenslotte kwam uit dat : deze ouderling de
wijn vergiftigde, met 'n minuscule dosis van 't aller`nieuwste C_wapen -- 't ging
om wat in spionage`kringen bekend stond, als het *anti_LSD* -((( nb : ooit door
't Pentagon ontwikkeld als tegen`gif tegen LSD, doch naderhand geschikter be^
vonden, als hoog ge`avanceerd C_wapen )))- dit *anti_LSD*, kan iemand in #8
dagen tijd, in totale verwarring brengen -- want, ons lichaam probeert tegen dat
tegen`gif, een tegen`gif te maken : LSD !? -- uiteraard lukt dat niet, maar komt
ons lichaam terecht, in 'n toestand van bio`chemische verwarring -- en, daar de
verschijnselen per`patient zullen verschillen, zal geen arts beseffen, dat het hier
gaat om : de vergiftigings`verschijnselen, met *anti_LSD* !? -- en toch, zijn er
diverse mensen die ik toen kende, onder (tijdelijke) behandeling gekomen, van
dezelfde psychiater, binnen dezelfde inrichting !! -- ondermeer degene, die het
waagde om : 'n foto te maken, van die bazige ouderling, alsook de vriend welk
voor mij probeerde, om *inlichtingen* in te winnen, over die bazige ouderling
-- maar hoe deze ouderling aan dat gifspul kwam, en waarom hij de gelovigen
als proef`konijn gebruikte ? : de hemel weet 't antwoord op mijn vragen ....
|
PS : een! keer, moet ik 'r getuige zijn geweest van 'n heuse MOORD -- want,
op 'n dag kwam 'n jong kind spelen in 't huis van die ouderling -- aldaar moet
dat jonge kind, toen een gedoteerd snoepje hebben gekregen -- precies! #acht
dagen later, vulden de longen van dat voordien kerngezonde kind zich met 'n
soort van schuim -- 't jonge kind, stierf toen in de armen van 'r moeder ....
+


<><><><><><><> pas daarna ben ik (beter laat dan nooit) getrouwd -- maar,
eerst gingen wij woonruimte huren -- straks tijdens de grote CRISIS welk nu op
uitbreken staat, gaan wij misschien wel kopen -- want nu, zit 'r nog te`veel lucht
in de marktwaarde van koophuizen, doch straks gaat die "lucht", 'r zeker uit ....
|
een half uurtje fietsen vanaf onze woning was 'n kleine & jonge geloofsgemeente
-- de helft bestond 'r uit medewerkers van de EO -- echter binnen 'n jaar bleek al
dat wij niet welkom waren -- toen, hebben wij de televisie 'r uitgegooid, want wij
wilden hun "vrome" & uitgestreken gezichten : nooit & te nimmer`meer zien ....
|
[!!!] : deze nogal kleine kring maakte na ons vertrek, #drie afsplitsingen door ....
|
wij, waren gewoon te intelligent, om naar zo'een domme preek te luisteren -- ja,
speciaal wanneer 't over *het verbond* ging -- zulke predikanten, zij hebben een
*verbond* met zichzelf -(( tevens zijn ze verliefd op hun eigen stem ))- maar een
goede relatie of verstandhouding, met Jezus ... dat hebben ze niet !! -- gebakken
lucht ruikt beter dan hun theologie -- zulke leeraars hebben onderwijs nodig ....
|
NB : alzo bleek het daar & toen, dat 'r iemand bij de EO, 'n *geheime database*
onderhield, met namen van plus vermeende feiten over personen -- stellig waren
ook wij daarin "geregistreerd" !? -- de lust om te zoeken naar 'n andere kring van
medegelovigen, verging ons toen -- maar gelukkig, als zegen van de hemel, werd
er door de politiek, bezuinigd op de omroepen -((( de database ging verloren ....
|
"... maar, aan een ieder onzer afzonderlijk, is de genade gegeven ..."{Epheziers}
|
PS : wij, hebben altijd goed verstaan, dat bvb *genade*, iets is wat rechtstreeks
uit de hemel wordt toebedeeld, aan elke gelovige apart, zonder! de tussenkomst
van leiders of hotemetoten -- en toch zagen w' om ons heen, hoe vaak 't FOUT
gaat op dit gebied, en hoe vermeende prominenten, proberen : op de troon van
God te gaan zitten, ahw [= als het ware] ? -((( ze gingen meestal onder`uit ...!!
+

<><><><><><><> vervolgens, zijn we in Naarden gaan wonen -- wel viel het
zwaar, om zonder medegelovigen te moeten optrekken -- voor m'zelf, kwam de
CWN in beeld -- dat zijn zeg`maar : "charismatische protestanten" -- bij hun heb
ik veel geleerd, maar liep daar ook tegen hopeloze restricties aan -- oorzaak, lag`
bij de dominees -- enerzijds leerden zij ons om te vertoeven in de nabijheid van
God, anderzijds vreesden zij om hun_controle te verliezen, noch duldden zij dat
zomaar *een leek*, hun-(als academici), daarin zou kunnen voorbijstreven -- 't
was er, toen in Dalfsen, gelukkig nog veilig, ja dankzij : Cees van der Kooi ....
|
NB : naderhand echter, zou de CWN zich ontwikkelen, tot een *deputaatschap
van de duivel* -- oorzaak hiervan, waren religieus`verloederde academici -- wij
zagen 't zogezegd gebeuren -- maar, terwijl sommigen in kerkelandje, hoog van
de toren bliezen, dat men van godswege zou beschikken, over : 'n *bediening*,
of "ministry", hebben wij`zelf dat niet ge`pretendeerd -- ja, en toch moesten wij
naderhand inzien, dat : Jezus ons daar`in bewust, een bepaalde WEG liet gaan,
als Zijn getuigen -(( w' waren immers getuige van misstanden & wangedrag ....
|
PS : bij de CWN, was ook de CWJeugd, maar of 'r bij deze jongens & meisjes
veel interesse voor het geloof was, dat betwijfel ik nu ernstig -- want naar 't mij
voorkwam, waren de conventies voor hun 'n soort van : *SEX_walhalla* ? -- 't
bestuur stimuleerde hun daar zelfs in, was mijn indruk -- ook waren 'r in 2010,
al *heksen* onder de zgn *staffers*, welke aantoonbaar : direct betrokken wa^
ren, bij de vikane`gifgas moordaanslag (op mij), van dinsdag 11 mei 2010 ....
+

<><><><><><><> helaas, sinds 2007 op een "christelijk" conferentie centrum,
bespeurde ik onder 't leidinggevend kader : het gebruik van cocaine -- uitwendig
gezien, bleef de CWN : nog keurig netjes -- maar onder 't laagje fatsoensvernis,
broeide 'n zwaar geestelijk ONheil -- want in 't jaar 2010, kwam 'n professor uit
Oxford, om daar in besloten kring, wicca te gaan doceren ("christelijke wicca")--
tussen de koninginne^ en de walpurgisnacht, werd 't conferentie centrum gewijd
aan *missionaire spiritualiteit* -- tijdens deze walpurgisnacht werd besloten, dat
men van mij : geen! last mocht hebben -- op 11 mei 2010, om 23u30, werd het
reukloze gifgas Vikane, mijn tent in gespoten, waarna ik #70 weken lang, uitge^
schakeld was -- maar tenslotte, kwam ik toch alles te weten -- bijvoorbeeld, dat
mijn vegetarier zijn, hierin had mee`gespeeld -- immers, bij de wicca wordt ook
mensenvlees gegeten, en bij de "christelijke wicca", wordt het avondmaalsbrood
vervangen door een product op_basis_van mensenvlees -- vanaf 2012 werd het
wicca`netwerk uitgerold : men ging leegstaande kerkjes huren, om daarin strict^
besloten *wicca_vieringen* te gaan houden -(( olv : dominees uit de PKN ....
|
NB : per 1-1-2015, zou 'n leegstaand kerkgebouw in Harderwijk, als landelijke
wicca`tempel zijn ingewijd -- de nieuwe cultus spreidt snel -- overige vieringen
zijn er bvb in : Purmerend, Houten, Maarssen-(priorij), en Ambt`Delden ....
|
echt alles, ziet 'r tegenwoordig perfect_! uit bij de CWN -- maar toch behoudt
het geheel iets geheimzinnigs -- want boven het kleine bestuur, wat de #2 keer
per jaar conventies organiseert, daarboven bevindt zich nog 'n opper`machtige
*raad van oudsten* [[ net als in Iran ]], welk over alles beslist -(( vreemd ...!?
|
PS : dat mensenvlees wat benodigd is om daarmee de *heksen_eucharistie* te
kunnen vieren, moet uiteraard ergens! vandaan komen -- opvallend, is daarom
de toename, van gevallen van (vermeende) pedofilie -- dwz : cases waarbij het
uitkwam, hoe *de toelevering* te`werk ging -- het ging om gevallen, waarbij 'r
van het verdwenen kind, niets of bijna_niets werd teruggevonden, plus tevens
wat DNA, van 't (blijkbaar vermoorde)-kind, in de woning van de dader -- bij
zulke gevallen, maakt de politie dan NIET bekend, wat 'r werkelijk gebeurd is
-- men besluit daarna wel, om de woning van de dader, geheel te slopen -(( de
rechters wisten, dat de dader slechts *het lichtere vergrijp* bekend had ...!?
+

<><><><><><><> binnen het oude Israel, dus onder het zgn *oude verbond*,
kende men het mysterie van de BA'AL -- dwz : men ging de godsdienst zodanig
veranderen, dat deze aan de buitenzijde schijnbaar dezelfde bleef, doch innerlijk
een totale metamorfose onderging -- kortom alles kreeg dan 'n nieuwe betekenis
-- maar tevens, bouwde men overal zgn ASHERA, dat zijn : preekstoelen -- het
waren vooral de leiders, welk via deze methode, hun super`EGO promoveerden
tot *iets (afkomstig)-van het goddelijke* -( uiteraard, verhoogde dat hun gezag )-
maar, de profeten kwamen hier`tegen in opstand, wat zij dan helaas! bekochten
met hun leven -- zelf, heeft mijn leven, #3 keer *op de_rol* gestaan -- de eerste
keer met dat reukloze gifgas, de tweede keer 'n maand later, met een oude auto
om mij te scheppen -- die derde keer evenwel, zag men 'r blijkbaar van af ...!?
|
NB : wij be`merkten toen nog wel #6 maanden lang, op 'n zeeer professionele
wijze te zijn geschaduwd -- maar, een collega`profeet, zag : een bom, met een
rokende lont -- toen zag hij, hoe : Jezus die rokende lont, uit de_bom trok ....
|
PS : tot 2010, proclameerde men van`uit de CWN, dat 'r op haar! conventies,
de juiste aandacht & ruimte was voor : *visioenen & profetie* -- doch nader^
hand bleek, dat dit al in 2007, zelfs voor academici ((min of meer)) verboden!
was -- zo`een verbod, schijnt het kenmerk van : de religieuze verloedering bij
d' academische elite -- ook werden 'r opgeschreven profetie'en vervalst, door
de tekst 'rvan te wijzigen -((( of men bedacht dan zelf zo'maar iets anders !?
|
[!!!] : deze mensen vonden 't stellig de aller`normaalste zaak van de wereld,
om over anderen [zoals ik], heen te lopen -(( maar, dit wisten ze niet ? >>
+
"... laat niemand, over zijn broeder heen_lopen,
en 'm tekortdoen met zijn handelwijze, want de
Heere is een WREKER van dit alles ..." {1-Thess}
+
+

<><><><><> dus, naast het vinden van de_waarheid, kan ook het vinden van
je ware identiteit : een moeizame weg zijn om te gaan -- anyway, persoonlijk is
mij onlangs wel zo'n #1000 jaar vakantie beloofd -- ja : daar zie ik nu echt naar
uit !! -- nochthans blijft 'r reuze veel nuttige arbeid op de plank liggen, waarvan
Jezus toch zeer graag heeft, dat zulke projecten gaan! worden uitgevoerd ....
op 3 jan 2016, zei Jezus : "... Herstel, mijn!_Leergezag ..." -((( deze
opdracht kwam, hoewel niet`geheel onverwachts, toch wel als een verrassing --
bij de uitvoering ervan echter, zie ik uit naar d' samenwerking met anderen, die
de opdracht al evenzo verstaan, en met grote ijver willen gaan volbrengen ....
|
NB : het LEER`gezag van Jezus herstellen, is het allergrootste project -- maar,
zo`iets moet je beslist samen met anderen doen -- immers, te`veel academische
& vermeend_wetenschappelijke kennis, ondermijnt het Evangelie -- ja, om nog
maar te zwijgen, over dat ge`praat van die leeraars waarmee hun : de gelovigen
de kerk uit preeken -(( de_kerk, heeft simpel nodig : apostelen & profeten ....
+

<><><><><><><> overigens, zijn we nogal huiselijk ingesteld -- wij koken bvb
nog heel ouderwets, en zouden het aller`liefst, ons voedsel zelf verbouwen -- qua
waarden zijn wij erg traditioneel ... dwz : we kennen de inhoud van de bijbel zeer
goed, en proberen 'r naar te leven -- met groeiende afkeer zien wij daarom hoe de
politiek verdwaast, en de politieke elite bezig is om : totaal de_weg kwijt te raken
-(( zonder de hulp van God, zouden we zelf misschien, al evenzo verdwalen ....
|
NB : van de #4 artikelen uit 't Praag der hussieten, be`amen wij d' eerste #drie >
nl.wikipedia.org/wiki/Hussieten #de vier artikelen van Praag -- tevens, voelen wij
ons bijzonder goed thuis, tussen : charismatisch rooms`katholieke gelovigen ....
+

<><><><><><> en toch ging 'r wat fout -- herfst 2012, werd mij gevraagd, om :
secretaris te worden van onze huurders`belangen`vereniging -- vervolgens werd ik
door de leden gekozen, als : secretaris -- samen met de voorzitter plus 'n adviseur,
vormden we het bestuur -- een hopeloze taak gezien 't feit dat de directeur : Leon
Bobbe, al 't geld van de WBC (Woning'Bouw'Corporatie), over de balk gesmeten
had -- maar het allerergste kwam nog -- er moesten extra inkomsten ge`genereerd
gaan worden, om een bankroute af te wenden -- de voorzitter : Wim, nam mij *in
vertrouwen* -- wij kregen de beschikking, over zo'n schattig Dudok`huisje, aldaar
in de Lupinestraat 33, te Hilversum -- beneden, in de huiskamer, zouden wij gaan
vergaderen, enzo -- maar boven ?... kwam 'n cocaine`laboratorium -- doch omdat
die ruimte daar tekort schoot, werd 'r 'n *deur* gezaagd, naar de bovenverdieping
van 't direct aangrenzende nummer 35, wat al evenzo leeg stond, toen -- tot zover
scheen het in`orde, want het project stond onder toezicht van de_RijksRecherche,
dus was "praktisch legaal" -- en d' uit te geven rantsoenen cocaine waren bestemd
voor alreeds van tevoren bepaalde categorien kwetsbare groepen, als volgt >>>
|
A : politie -(verslaafde agenten)- ivm hun schulden'problematiek ...
|
B : justitie -(bewakers+inmates)- ivm d'arbeidssituatie in de PI's ...
|
C : defensie -(verslaafde militairen)- ivm her`haalde loon_beslag ...
|
D : hoge ambtenaren (ivm : chantage'risico), tegen gunstig tarief ...
|
voorts, zou de ruwe grondstof worden aangevoerd door 't landelijke HARC`team
((( HARC = "hit and run cargo" ))) -- maar plots begin 2013, bemerkte ik, dat mijn
medebestuurders : niet! te vertrouwen waren, omdat zij over diverse zaken tegen
mij logen !? -- zo bleek, dat zij zelf al evenzo : cocaine gebruikten -- immers, dat
gebruik kan je nogal simpel herkennen -( lees hier : hoe cocaine gebruik te zien is
)- daarnaast, bekroop mij 't gevoel, dat zij van`plan waren om mij te chanteren --
ja, ik moest de samenwerking stoppen -- dtg kreeg ik nog vandoen met de Kamer
van Koophandel -( nb : twee juristen die al evenzo aan de cocaine waren )- en uit
de rest van dit ware verhaal, bleek de ONmacht van : onze NL rechtspraak ....
|
NB : met de komst van de nieuwe directeur, kwam 'r gelukkig een_einde aan het
illegaal gebruik van de #2 Dudok`huisjes -- maar toen bleek, dat het binnenwerk
van beide huisjes, totaal was doordrongen van de cocaine`geur -- tevens, was er
chemisch afval in de grond geloosd -- via 'n peperdure verbouwing, moesten die
huisjes dus van de ondergang gered worden -(( ja, de balans viel nadelig uit ....
|
PS : de bezuinigingen op het gevangeniswezen-( de PI's ), waren voor`zeker niet
mogelijk geweest, zonder de inbreng van het cocaine`keurings`lab -- simpel daar
nu, de verstandhouding tussen bewakers & gebruikende inmates, zeer drastisch!
is verbeterd -- want voordien werden bewakers gedwongen om gevaarlijke *rot^
zooi*, tegen markt`prijs, naar binnen te smokkelen -- maar nu, mogen bewakers
de inmates voorzien van 'n van`tevoren vastgesteld rantsoen, voordelige cocaine
-(( zulke semi_legale distributie, bestaat ook in landen zoals de UK en USA ....
|
[!!!] : mij gelukte het toen wel, om op wetenschappelijke basis, 'n AF_kick`dieet
voor cocaine te maken, dat echt goed zou werken -- echter, onder laboratorium^
omstandigheden zou 't perfect functioneren, maar zulke-! omstandigheden doen
zich in de praktijk niet voor -- een vrouwelijke rechter in Den Haag, bracht mij
toen op het idee, om 'r CAPTAGON bij te geven -(( is een verouderd medicijn,
wat uit de_handel is : ja zij gebruikte 't zelf dus ook ))- maar, 't zou 'r toen niet
van komen -(( vanwege d' juridische, plus nog veel meer andere obstakels ....
+

+
wij weten nu nog niet, hoe verstandig het zou wezen om hier in de polder te
blijven wonen ? -- immers, 'n collega van mij : droomde dat het water bij haar
in de polder, langzaam steeg -( gevolg : de mensen trokken 'r weg )- tijdens, de
vroege middeleeuwen die als periode (wetenschappelijk) samenviel met de zgn
duinkerkse transgressie_II, lag half nederland toen onder'water -- vergelijkbare
problemen, zouden zich dus weer opnieuw kunnen gaan voordoen straks -- ja,
speciaal in de Eindtijd als er geen! overheid meer is om ons te besturen, en wij
op locaal niveau : ons hachje moeten redden !? -- het enige voordeel, van zo'n
ontbrekende overheid, is dat 'r ook geen! belastingen geheven worden -- maar
de na`delen zijn helaas *overvloedig* -- misschien, gewoon afwachten ? >>
|
http://albertdelahaye.nl/?de_transgressies
http://www.noviomagus.info/transgres.html
http://www.brucop.com/millennium/nederlands/duinkerke
+
+

><><><><><><><> de tijd is als een draaikolk, die alles opzuigt -- wat zal 'r
veranderen ? -- soms, kan je met gewoon wat boeren`verstand, daar toch wel
iets over zeggen -( de bijbel helpt 'r bij )- zo is 'r door mij gewaarschuwd, dat :
de technologie weer teloor kan gaan, de dollar waardeloos kan worden, zo`dra
'r in de USA : een burger`oorlog uitbreekt, de euro kan gaan flippen, produktie
weer kleinschalig handwerk wordt, dat w' spoedig weer gaan leven zoals heeel
vroeger, ja dat wij zelfs weer terugkeren (ahw) naar de *OERtijd* -- immers,
veranderingen kunnen ONverwachts & razendsnel toe`slaan -(( wee_! ons ?
|
NB : wie gewoon goed oplet, die ziet bvb hoe men in de USA, bezig is om een
*politiek klimaat* te scheppen, wat gunstig is, voor : een_moord-! op president
Donald Trump -- ja indien geschiede, kan dit het begin worden van een burger^
oorlog, stellig bedoeld om het land in losse staten te splitsen !? -- de toren`hoge
schulden van de voormalige USA (aan de rest van de wereld), kunnen tenslotte
door deze dis'united states of america, gaan worden terugbetaald in waardeloze
dollars -(( hun probleem OPgelost, maar wij hier zitten met de brokken -- alsof
wij nog niet genoeg hadden, hier in EUROPA, aan onz' eigen problemen ...!?
|
NB : de_schuld van de USA aan de rest van de wereld ( zowel in de vorm van
leningen als pseudo`investering ), zou $ 42.000.000.000.000.000,- bedragen !?
+

<><><><><><><> anyhow ?... wij koesteren onze dromen -- bvb : zo denken
wij aan een plek, om medegelovigen te ontmoeten -- een plek, alwaar het geloof
de volle ruimte krijgt, dus niet wordt ingeperkt door zowel machthebbers als hun
"theologische" leer -- een plek, alwaar gelovigen die 't in hun eigen! kerk moeilijk
hebben, kunnen worden gevormd tot toekomstige apostelen -- immers, er heerst
algemene onkunde & onwetendheid -- men mist de gave van onderscheiding, en
men weet niet hoe je bepaalde zaken & opvattingen, kan toetsen aan de bijbel --
evenzo weet men niet, wat bvb : een apostel is !? -- ja want, een *apost`doulos*
(dat komt uit het grieks), betekent letterlijk : "weggooi_slaaf." -- immers, doulos
betekent slaaf, en bij apost mag u denken aan : compost -- deze lage! titel, werd
ooit in het jaar 037 ingesteld, om te voorlomen dat de #1e christenen, belangrijk
zouden gaan doen -- zij, moesten dus gelijk_waardig blijven, ipv 'n hierarchische
structuur op te bouwen -- oftewel zij moesten elkaar dienen, ipv be'oordeelen &
brandstapelen -- helaas, ging dat tijdens de middeleeuwen, 'n beetje fout -- maar
veel erger is, dat 'r ook na! de reformatie, nog`niet`echt geleerd is, van de fouten
uit het verleden -- en juist daar`in, moet zo'n *nieuw huis* dan verbetering gaan
brengen -- uiteraard, gaat zoiets heel wat vergen : manjaren & vrouwjaren ....
+

<><><><><><><> wat toch, hapert 'r aan de kerkelijke leeraars & hun leer ?
-- welnu, de_theologie bestaat overwegend, uit het zgn : na`papegaaien -- het is
zogezegd een *cultuur*, waarbij het minder gaat om wat werkelijk waarheid is,
doch bovenal om ... hoe! je 't zegt, danwel of je 'r indruk mee maakt, op zowel
(academische) collega's als ("gewone") toehoorders -- daarbij maakt men 't liefst
gebruik van de ASHERA of preekstoel, ja waarvan reeds Mozes eiste, dat deze
ONdingen : allemaal zouden vernietigd -(( want helaas, de mens is hardleers >>
|
"... hun altaren zult gij afbreken, hun gedenkstenen verbrijzelen, hun ASHERA
omhouwen, en hun afgods`beelden met vuur verbranden ..."{Deuteronomium}
|
[!!!] : de dominees, verknocht aan hun preekstoel, hebben ASHERA opzettelijk
fout vertaald, met (totem)-paal, of zo`iets !? -((( om de_waarheid te ontduiken !?
|
NB : 'n lang verhaal kort -- onze *gestudeerden*, moeten gaan ONTstuderen --
Jezus eist dat : ze tot hun #72e verjaardag zullen gaan ONTstuderen -- wanneer
ze dat vervolgens niet doen, dan behoren ze straks niet_meer tot zijn koninkrijk
-- het is daarbij dus zaak om zoveel mogelijk ONTstudie`punten te halen -- wie
bvb : serieuze vervolging ondervindt, krijgt de meeste ONTstudie`punten, maar
ook wie dan met tegenzin ijvert, die zal heus wel slagen -- zeer raadzaam is het,
om op voet van gelijkheid, deel te nemen aan een kring van (gewone) gelovigen,
welke zich samen verdiepen in de kennis van de bijbel -- immers, deze! mensen
moeten opgroeien tot : "... de verstandigen uit het gewone volk ...", als voorzien
reeds door de profeet Daniel -- en daarbij dienen de gestudeerden, hun politieke
voet`afdruk, drastisch te verkleinen -- tenslotte zal het goed zijn te arbeiden aan
de vernietiging, van alle denk`tronen & preek`tronen -(( de #2e beeldenstorm ?
|
PS : wie NIET gaan ONTstuderen, zullen straks naderen tot 'n GESLOTEN_!
POORT -- zij zullen roepen, maar NIEMAND zal hun OPEN`doen -( helaas ?
+

<><><><><><><> en ondertussen nadert 'r een grote crisis, voor degenen die
reeds hun halve leven hebben geploeterd, om maar in 'n eigen huisje te kunnen
wonen -- zij beseffen niet, hoe hun welvaart : aan een draadje bungelt -- en, op
'n zekere dag : valt_! hun bestaan -- en de banken, die willen uiteraard hun geld
terug -- immers, gedurend zo'n CRISIS daalt de markt`waarde van uw woning,
omdat ineens "iedereen" : zijn of haar bezit te KOOP aanbiedt -- dat deze crisis,
bewust is uitgelokt door de zgn *wereld verbeteraars* -( de hemel weet, wie dat
zijn ? )- is 'n wetenschap waar u weinig mee kan -- het wordt dan een zaak van
overleven, of niet ? -- want, onze gehele samenleving zal zich splitsen, in A : zij
die van de crisis profiteren & nog rijker worden, en B : zij die het onderspit del^
ven -- tenslotte breekt UTOPIA aan : 'n glorieuze wereld, gebouwd van 't bloed
zweet & tranen der gewone hardwerkende burgers -- UTOPIA is al gezien door
de oude bijbelse profeten -- evenwel, zal UTOPIA maar vrij kort bestaan ....
|
"... wederom nam de duivel, Hem mede naar 'n zeer hoge berg, en hij toonde
Hem-[Jezus], alle wereldrijken der kosmos, in hun grootsheid ..." {Mattheus}
+

<><><><><><><> gelukkig vrij kort ? -- want, u krijgt gedurend Utopia,
misschien nog wat hoge rekeningen te betalen -- te betalen aan ... rechters
& advocaten, plus uiteraard aan (vermeende)-*slachtoffers* -- immers : de
rechtspraak in deze periode straks, zal gelijk andere voormalige overheids^
diensten -((denk aan de politie ?))- 'n particuliere of zakelijke onderneming
gaan worden -- wereldwijd zal het aanspannen & voeren van rechtszaken,
een super'mega wereld_bedrijf worden !! -- en Jezus waarschuwt ons met
grote nadruk, dat wij speciaal : onze_tong in`bedwang zullen houden -- de
nadelige gevolgen, zijn anders voor onszelf !? -- toen, Jezus 'n ontmoeting
had met de duivel (in de woestijn), kreeg Hij namelijk Utopia te zien -- de
duivel bekende toen, dat ie daar dus zelf de baas is -- dit betekent, dat het
niet raadzaam zou zijn, om straks veel tijd, in rechtszalen door te brengen
-- de apostel Jakobus nu, waarschuwt ons, dat : de_rijkelui daar zogezegd,
*kind aan huis* zijn, in hun (eigen)-rechtszalen -- en de profeet Zephanja
waarschuwt zelfs, voor : "... avondwolven ...", die 's_nachts hun buit ver^
orberen -- kortom, niet alleen de gewone burger wordt uitgeplunderd, ook
de gehele economie, wordt leeg`gezogen, ja! gaat dus compleet te`gronde
als gevolg, van de : super'mega wereld_rechtspraak -((( voorbode hiervan,
had bvb het TTiP`verdrag kunnen zijn )))- met als logisch resultaat ? >>
+

><><><><><><> ja complete revolutie : "... volk zal opstaan tegen volk,
en koninkrijk tegen koninkrijk -- er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen
zijn -- er zullen hongersnoden wezen ..."{Mattheus, Marcus, Lucas} -- de
graadmeter op de aandelenbeurs zal dan zeer stellig tot "NUL" gaan dalen,
zodra moedige burgers : in het geweer komen -- immers, de stinkendrijke!
rijkelui, hadden verzuimd om de helft van hun vermogen te geven, aan de
stinkend`arme armelui -- en nu, is het te_laat, zodra de armelui : 't_heft in
eigen handen gaan nemen -(( er ontstaat dan een zgn : *roof_cultuur*....
|
NB : de nieuwe europese ontrechtings`regels bepalen bvb, dat de_bank het
beslag mag leggen, op uw *potentiele vermogen*, bij (grote)-schulden welk
zijn ontstaan, bvb : omdat de marktwaarde van uw woonhuis(+hypotheek),
tijdens de grote CRISIS, plots zo! drastisch daalde dat 'r met zwaar verlies
zou moeten worden verkocht -- maar tot *potentieel vermogen* rekent de
bank dus ook : de_arbeid van uzelf & uw kinderen -- tevens mag de_bank
deze arbeid ... doorverkopen aan 'n nieuwe eigenaar -- de_SLAVERNIJ is
dan weer terug -- de bijbel bevestigt dit, hier & nu voor : de Eindtijd ....
|
PS : de_oorzaak van de ondergang van Utopia, zal 't grote verschil wezen
tussen enerzijds hun die alles hebben & anderzijds hun die maar schulden
bezitten -- Jezus had dus wel, Utopia gezien, maar Hij moest 'r niets! van
hebben -- zeer stellig ook, vanwege de rijkelui, die wilde orgie'en houden,
in *het onheilige land*, met veel wijn & bedwelmende drank, zoals voor^
zien door de profeet Jesaja : "... die in wellust ontbrandt [...], onder iedere
groene boom, die de kinderen SLACHT in de dalen, in de rotsspleten ..."
-(( het eten van mensenvlees, als ritueel offer aan *de goden*, mag zowel
als antiek gebruik, als tot een modern verschijnsel, gerekend worden ....
+

<><><><><><><><> nadat de #3e_Wereld`oorlog geheel was uitgewoed,
had men (volgens de profeet Haggai), van_uit "... de Troon der Volken ..."
-[United Nations], besloten dat : alle moderne vernietigingswapens, moeten
worden vervangen door : ! antieke ! -- alzo vanuit de intentie uiteraard : de
wereld`vrede te bevorderen -- er ontstaan dan legers, die beginnen met het
na`spelen van oude veldslagen, om rijke touristen te amuseren -- evenwel :
na enige tijd, blijken zulke krijgslegers, ook reuze handig om *belasting* te
innen, of om locale conflicten te beslechten -(( de vrede komt dus niet >>
|
"... zweepgeklap, wielengeratel, jagende paarden en opspringende wagens,
steigerende rossen, en vlammende zwaarden -- bliksemende lansen, en tal
van verslagenen, een menigte doden, en eindeloos veel lijken ..."{Nahum}
|
[[[ "verslagenen" = zwaar`gewonden /// "doden" = stervenden /// "lijken" = skeletten ]]]
|
NB : tot in de verre Eindtijd, zal 't politieke landschap bepaald blijven door
vele krijgsheren, die met hun legers opereren, vanuit gruwelijke bolwerken
-(( *in de ban van de ring*-[Tolkien], tekent 'n nogal realistisch plaatje ....
+

<><><><><><><><> de profeet Daniel, zag schepen die boven! land kunnen
varen -- deze schepen worden gebruikt, voor het verplaatsen van krijgstroepen
om binnen`landelijke gebieden te veroveren -- het zijn dus LUCHTSCHEPEN
oftewel zeppelins !? -(( zeppelins, kunnen overal & onverwachts : landen >>
|
"... in de Eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen,
en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens, ruiters
en vele (LUCHT)-SCHEPEN, en hij zal : DE LANDEN binnen`vallen ..."
|
NB : in de door u gelezen *dominees vertaling*, staat dat 'r mogelijk anders ?
-- maar zulke vertalingen (vanuit de griekse/hebreeuwse grondtekst), zijn vaak
dubieus !! -( de bedoeling hiervan is, om de gelovigen : onwetend te houden )-
oorzaak echter, is dat men niet kijkt, naar de juiste betekenis in de grondtekst
zelf, doch naar hoe! men de bijbel, in het verleden doorgaans vertaalde -( het
woord in de grondtekst, verkrijgt zo! de betekenis van het vertaalwoord !? )-
terwijl men juist moet speuren, naar wat de oude schrijver precies! bedoelde
te zeggen, in de tijd alwaar die deze woorden opschreef -(( of niet soms ...?
+
<> De #derde Tempel ...?
<><><><><><><> bij dat korte Utopia, met de herbouw van antieke paleizen,
steden, en tempels, behoort al evenzo de herbouw, van de tempel te Jeruzalem
-- doch deze komt nu 's niet op die zo vermeende *tempelberg* -- nee : alwaar
ooit de tempel van Salomo stond ((( de fundamenten ervan liggen nu heden nog
onder 'n dikke laag aarde, #500 meter buiten d'oude stadsmuur ))) zal men heel
spoedig & overhaast 'n tempel bouwen, slechts omgeven met 'n palisade ....
|
zie ook > http://www.angelfire.com/fl/BriansHouse/hiddencity1.html
|
tevens > http://www.angelfire.com/fl/BriansHouse/hinnomvalley.html
|
dit bouwsel zal echter bedoeld zijn, als *de kroon* op de (gedwongen) samen^
werking tussen alle joodse & christelijke kerken in de wereld -(( muv : de kerk
van Rome ))- de her_invoering van de offerdienst echter, resulteert in de groot^
ste ramp uit de geschiedenis der mensheid, sinds de Zondvloed -- een ramp die
leidt tot de Grote Verdrukking, welk tussen de #15 & #22 jaar gaat duren ....
|
de profeet Daniel, vertelt ons wat 'r gaat gebeuren in het onheilige land -- hier
z'n woorden, vertaald uit de grondtekst, wat hij precies! bedoelde te zeggen :
+
+
Herbouw joodse TEMPEL_#3e, op de drempel naar DE_eind`tijd >
|
Daniel_9:24 "... zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw tempel^
stad, om te stoppen met de overtreding-[*], om te be'eindigen het offeren,
om te reinigen van schuld, om te brengen duurzame rechtvaardigheid, te 
vervullen visioen en profetie, en om te wijden het heilige der heiligen ..."
|
{9:25} "... begrijp en zie_in : vanaf het moment dat het_woord terugkeerde
in het herbouwde Jeruzalem, tot aan een priester & prins, zijn zeven weken
-- en zestig plus twee weken zal het tempelplein herbouwd zijn, ja met een
palisade+gracht, vanwege de druk der tijds`haast ..."
|
{9:26} "... en na de zestig plus twee weken, zal deze priester ontheven-[**]
worden, doch niet vanwege hemzelf -- en 't volk van deze prins zal komen,
en beschadigen : de stad plus het heiligdom -- doch het_einde zal komen als
een vloedgolf, en tot 't einde van de oorlog zullen de gruwelen vaststaan ..."
|
{9:27} "... en hij zal de offerdienst opluisteren met 'n show, voor een week,
doch halverwege de week brengt hij het ritueel plus de offers ten einde -- en
op gruwelijke vleugels zal 'n verwoester-[***] komen, tot aan de voleinding
toe, welk vaststaat dat deze zich zal uitstorten over de onbeschaafden ..."
+
[*] : de hier genoemde "overtreding", is dus de_offerdienst -- immers,
omdat : Jezus Christus, ja reeds het_laatste_offer heeft gebracht ...
[**] : niet "uitgeroeid"-(gedood), maar geschorst & ontslagen -- er zijn
vertalingen, waarin men deze prins//priester als zgn *vertaal_zombi*,
hierna verder laat door`acteren -(( is uiteraard, niet_! consequent ...?
[***] zie > Zefanja_1:18 "... door 't vuur van zijn naijver zal de ganse
aarde verteerd worden, ja want vernietiging, 'n verschrikkelijk! einde
zal hij alle inwoners der aarde bereiden ..." -(( komst grote heerser ))
NB > de bewering, als dat : het boek Daniel, ons iets probeert te zeg^
gen over *de tijd der Makkabee'en*, is pure nonsens !! -- immers de
profeet Daniel, spreekt meermaals over de_eind`tijd -- ook, refereert
de Apokalyps -( inzake deze eind`tijd )- aan dat boek van Daniel ....
+
+

<><><><><><><><> maar eerst gebeurt 'r nog iets vreemds : de continenten
beginnen plotseling weer naar elkaar toe te schuiven -- zelfs in een tempo, wat
"ONwetenschappelijk" hoog is -- en : als gevolg van de_onrust in de aardkorst,
ontstaan 'r overal aardbevingen, ja doet zich vulkaniteit voor op plekken waar
men dacht dat dit niet`meer zou kunnen gebeuren -- de profeet Jo'el, voorzag :
"... bloed (= lava), vuur, en rookzuilen ...", als 't einde van utopia, en als korte
adempauze, tot het begin van die Grote Verdrukking -- de vulkaniteit zal zelfs
de zon & de maan, enige tijd verduisteren -- het schuiven der continenten, zal
vervolgens in hoog tempo doorgaan -- tevens zijn 'r gerede aanwijzingen dat 't
magnetisch veld van onze aarde, zich zal gaan OMpolen ((( noord wordt zuid
& zuid wordt noord ))) -- daarna evenwel, begint die Grote Verdrukking >>
|
NB : in aug 2002, lanceerde ik mijn benaderings`formule voor vulkaniteit, op
'n wetenschappelijk forum -- dwz > Agitation x Agitation = Plate_Speed -[**]-
||
-[**]- "Agitation", is aantal vulkanische uitbarstingen, per *tijd*, en ...
-[**]- "Plate_Speed", is de coninent`verschuiving, in *afstand//tijd* ...
+
PS : een vaak gehoorde roep, als die over *de grote verdrukking*, welk twee
keer drie'enhalf [=zeven] jaar zou gaan duren, komt niet uit de Bijbel, maar uit
de Koran -((( de Bijbel immers, spreekt van : tussen de #15 & de #22 jaar ....
+
+

><><><><><><><><><> eerst, zal 'n legermacht van *vreemdelingen*, onze
planeet aarde : veranderen in een OPEN GRAF -- en daarna zal zich de super^
christus gaan openbaren aan de (resterende) mensheid -- zijn voorkeur echter,
gaat niet uit naar de_mensen (of : humanisten), doch wel naar de_christenen --
spoedig bouwt hij de grote nieuwe tempel, op de berg Ebal-("Sion"), en evenzo
de grote nieuwe superstad, in de heuvels van Samaria -- wonderwel, wil 't niet
vlotten tussen hemzelf & de christenen -- dwz : wel met hun leiders, maar niet
met de gewone brave & eenvoudige christenen -( hun verzet groeit met de`dag
)- tevens, vinden er ONvoorstelbare gebeurtenissen plaats, ja zodanig dat zelfs
d' meest verstokte atheist, welhaast zou moeten! gaan *geloven* ? -- tenslotte
gaat het grote superwereldrijk, definitief ten`onder -(( zie : de Apokalyps ....
|
[ misverstand > "... SION is een BERG, ver in het NOORDEN ..."{Psalmen}
-- in de oudheid was 't normaal, indien steden verplaatst & vergroot werden --
na de verplaatsing//vergroting, behield zo'n stad, de oorspronkelijke naam -- 't
verplaatste//vergrote Jeruzalem, heet dus straks gewoon weer Jeruzalem! -( de
term *SION* in de bijbel, duidt op 't expansie`visioen der oude profeten ....
|
NB : frappant is wel, dat de_ondergang van het grote superwereldrijk, ooit al
voorzien is, door de profeet Daniel -(( tijdens de babylonische ballingschap ))-
als`eerder, aanschouwde hij, de openbaring van de_*superheiligen* : "... dan,
zullen de allerhoogste heiligen, het koningschap ontvangen ..." -- maar Daniel
werd van hun verschijning kots`misselijk : zijn "... gelaatskleur verschoot ..."
-(waarom, is hier sprake van : hogere & minder`hoge heiligen ? -( vreemd ?
|
PS : 't moet nog gezegd, dat de grote heerser, wel beschikt over een krachtig 
bestuursplan, om onze gehele aarde/wereld, op te delen naar #4 *wezens* >
+
 De #vier *wezens*, uit  Daniel_7:3 t/m 7:6 >
  |
 "..... de LEEUW ......." ( post-islamcultuur )
 "..... de BEER ....." *_* ( sovjet-humanisme )
 "..... de PANTER ....." ( joods-christendom )
 "..... de DRAAK ......" ( oosters-heidendom )
  |
 *_*) straks : cellen_communisme, als de'centrale volksmacht

daarbij verkrijgt het joods`christendom een voorkeurs`positie, en wordt het
oosterse heidendom, overgegeven aan de complete vernietiging er'van -- de
christenen zien dan ruim hun kans, om d' totale aarde te evangeliseren ...!!

+

><><><><><><><><><> de profeten wisten optijd, dat het Vrederijk in aan^
tocht was -- echter voordat het Vrederijk begint, blijken de CONTINENTEN
reeds tot #een! geheel aan elkaar gegroeid -- geheel nieuwe landschappen zijn
'r ontstaan, binnen een al evenzo drastisch gewijzigde *landkaart* -- de aarde,
zal voedsel geven, aan een ieder welk daar leeft & woont -- mensen & dieren,
leven met elkaar in_vrede, dus : vegetarisch !! -( u mag nog wel : vis eten )- 'r
zal dan, wanneer het eindelijk zover is : geen oorlog meer zijn, geen moeite &
zorgen, geen ziekte noch gebrek, geen politici noch leugenaars -- de gelovigen
krijgen tot taak, om de ganse aarde te besturen -( 't gaat #1000 jaar goed ....
|
alleen ?... waar is Jezus ? -- terwijl al`eerder daar`voor, de superchristus zich
met geweld openbaarde aan de mensheid, trekt Jezus zich terug op de achter^
grond -- simpel : Hij doet alles precies anders -- Hij zorgt voor : VREDE ....
|
een aardig detail zijn de zgn : "... TRONEN ...", welke overal opgesteld gaan
worden -- nb : wie zich terkort`gedaan voelt, die gaat op zo'n troon zitten, en
weet vervolgens precies : hoe & wat 'r echt hapert ? -(( zeer transparant ...!!
|
NB : het #1000`jarig Vrederijk straks, wordt een soort van : *matriarchaat* --
immers : "... de vrouw, zal de man omvangen ...", voorzag de profeet Jeremia
-( dus, de vrouwen mogen het leven organiseren )- verder is 'r nog`niet zoveel
bekend, behalve dat de gehele aarde, 'n paradijs`achtig landschap krijgt ....
|
PS : speciaal voor de kinderen, ziet het 'r reuze goed uit -- immers, zij krijgen
de beschikking het aller`leukste speelgoed wat 'r bestaat : dieren > "... de wolf
en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund en de
slang zal stof tot spijs hebben : zij zullen geen! kwaad doen ..." {Jesaja}
+
!!... maar zo`ver zijn we nog niet -- maar, zo`ver zijn we : helaas nog niet ...!!
+
+

<><><><><><><> voorlopig helaas, moet de mensheid maar zien hoe zij uit^
komt, met : onrecht & geweld, oorlog & dreiging, rampen & epidemie'en, met
alles wat levens vernietigt danwel inkort -- maar, voor de gelovigen, is dit juist
een absolute uitdaging -- zowel een uitdaging, om wat voor anderen te gaan be^
tekenen door die anderen te helpen, alsook om daarmee zelf vooruit te komen
-- want de gelovigen ( hier anders dan *kerkmensen* ), kunnen zich opwerken
tot de toekomstige nieuwe bestuurslaag : "... een koninklijk priesterschap, een
uitverkoren geslacht ...", volgens Petrus -- maar wie deze uitdaging accepteert,
moet wel gaan rekenen, met zgn : *examen momenten* -- daarbij kan het bvb
gebeuren, dat : Jezus, de gedaante aanneemt van 'n miskende & veroordeelde,
en u_! voor DE lastige keuze staat, om die ander, een beker koud water aan te
reiken -((( wat doet u ?? )))- ja, elk kind weet het goede antwoord -- echter wie
meent hoog te staan door die ander te min`achten : zakt voor zijn examen !! --
doch, rechtvaardigen zullen gaan behoren, tot die nieuwe koningen & priesters
-(( ja, slechts apostelen & profeten, kunnen dit Evangelie goed uitleggen ....
+

<><><><><><> als 'r zijn die je 't zeker niet hoeft uit te leggen, dan bevinden
deze zich, binnen : het zgn *religieus humanisme* -- onze brave VM`ers gaan!
voor deze : uitverkoren heilige natie, met haar koninklijk priesterschap -- ener^
zijds is dat heel goed ambitieus, om straks tot de nieuwe bestuurslaag te willen
gaan behoren -- anderzijds, moet je je afvragen, of hun gekozen WEG, tot dat
be`oogde doel leidt ? -- zeker wanneer je ziet hoe 't religieus humanisme [RH],
zich heeft verbreed, tot : 'n grote & machtige beweging, waarbinnen ook onze
brave VM`ers, niet langer in`staat zullen blijken, om hun eigen koers uit te zet^
ten !? -( en toch is de profeet Jesaja, uiterst begripvol inzake hun streven >>
|
[] "... hij, die in gerechtigheid wandelt, en oprecht spreekt -- die, gewin door
afpersing verkregen, versmaadt -- die zijn handen weerhoudt om 'n geschenk
aan te nemen, z'n oor toestopt, om niet naar een moord`plan te horen, en z'n
ogen toesluit om 't slechte niet aan te zien -- die zal op hoogten wonen : rots^
kastelen zullen z'n burcht wezen, z'n brood is gewis, z'n water verzekerd ..."
+

><><><><><><><> doch ?... wanneer wij mensen elkaar, zowel gaan voor^
selecteren als uit`verkiezen, dan laat zich simpel raden, wat 't resultaat is ? --
en juist daarom doet God het anders : Hij brengt mensen onder uiterst zware
omstandigheden, zodanig dat ... het aller`beste uit deze mensen te`voorschijn
gaat komen !! -- niet politici, noch academici, maar uit 't gewone volk komen
(( gedurend de eindtijd )), te`voorschijn : zij die ons straks gaan besturen -- de
profeet Daniel, voorzag : het_einde van de dictatuur der doctorandussen >>
|
"... de verstandigen onder het (gewone) volk, zullen velen tot inzicht brengen
[...] de verstandigen zullen stralen als het uitspansel -- die velen tot rechtvaar^
digheid hebben gebracht, ja als de sterren voor eeuwig & altijd ..." {Daniel}
|
PS : aan hun, zal zeker_niemand twijfelen, of : dit nu wel de juiste waren !?
+

><><><><><><><> evenwel, behoort bij een levend geloof, ook de juiste
kennis van sommige zaken, die de afgelopen tijd : te`veel waren overgelaten
aan *iets*, wat men wel "wetenschap" noemde, maar 't beslist niet was noch
is -- het gaat hier bvb, om : fantasie`volle beweringen, als zouden toentertijd,
de christenen hebben geloofd, in ... een platte aarde !? -- maw : dan zou bvb
Columbus, met z'n schepen over de rand van de aarde hebben kunnen gaan,
om vervolgens in de (onpeilbare) diepte te storten ? -- atheistische schrijvers
alsook atheistische universiteiten, waren sinds 't tijdperk van de "verlichting",
bezig om het christelijk geloof te downgraden -(( wat_? is nu echt waar >>
+

<><><><><><><><><><><><><> omstreeks het jaar 1230, publiceerde
de engelse geleerde Johannes de Sacrobosco, z'n toen`nog handgeschreven
boek : *Tractatus de Sphaera Mundi* (( "de Ronde Aarde" )) -- de tekening
in de gedrukte versie uit 1475, laat ons goed zien waarom bij verplaatsing :
dingen achter de horizon verdwijnen -- immers : DE AARDE IS ROND_!!
-- kortom : reizigers & zeelieden wisten dat -(dus ja`ook de Paus)- en toch
werd aan universiteiten (schaamteloos), iets geheel anders ge`roepen ....
+

><><><><><><><> virussen & bacterien, zijn een regelrechte bedreiging
voor onze hedendaagse moderne beschaving -- maar, nog veel gevaarlijker
is het gebrek aan inzicht bij onze medische stand -- want, bvb gedurend de
EHEC`affaire, gingen duitse artsen net zo lang door met 't fout behandelen
van hun patienten, tot deze patienten niet`meer te genezen waren -- terwijl,
bvb franse artsen hun patienten : *allicine* toedienden (dat is de werkzame
stof uit rouwe knoflook), waarbij reeds na enkele dagen, genezing optrad --
daarentegen, de oppermachtige medische industrie : verlangt dat artsen zich
beperken tot het gebruik van uitsluitend hun! produkten -- produkten, welk
soms niet`genezend, maar juist schadelijk zijn -( nb : denk aan verslavende
*antidepressiva*, of de vele giftige! vaccinaties )- gelukkig evenwel zijn we
bij ons thuis, aardig goed op de hoogte -- wij weten, dat jaarlijks vele #tien^
duizenden patienten in ziekenhuizen onnodig sterven -- men weigert om 'n
ouderwets middel te gebruiken, dat vroeger : 'n gewoon medicijn was ....
+

><><><><><><><> het is simpel, en wij maken 't zelf : colloidaal zilver !!
-- dwz : 'n oplossing van nano`deeltjes zilver, in water -- wij mensen welnu,
bestaan voor #2% uit bacterien, welke 'r meestal zijn om ons voedsel te ver^
teren -- de praktijk wil, dat de nano`zilver`deeltjes, bovenal : de schadelijke
bacterien, schimmels & virussen doden -- ons lichaam weet, welke microbe
nuttig is, en zal die beschermen, doch schadelijke! microben, beschermt ons
lichaam uiteraard niet -- toen ik kort geleden bij 't tuinieren, m'zelf verwond
had, volgde : 'n snelle tethanus`reactie -(( ooit, doods'oorzaak nummer #1 ))-
doch na inname van zilver, was de tethanus weer vlot verdwenen -- wij zijn
colloidaal zilver gaan gebruiken, toen ik via de beet van 'n teek, besmet was
geraakt met borellia, en ik 'r weinig voor voelde, om elk jaar zo'n antibiotica
kuur te halen bij onze huisarts -- nu gebruiken wij dagelijks, colloidaal zilver
-- ook in de keuken, alwaar wij 'r bvb de rucola mee ontsmetten -- 'n ander
geschikt voorbeeld, is de uitbraak van Q`koorts ... A : de geiten zouden niet
ziek geworden zijn, en B : mensen niet chronisch ziek & arbeidsongeschikt,
bij preventieve toepassing van colloidaal zilver -( wij adviseren derhalve om
niet te luisteren naar de foute voorlichting vanuit de overheid -- ja denk zelf
goed na, en neem uw eigen beslissingen -( 'n zaak van leven, of dood ...?
|
NB : al berucht, is de CPE`bacterie, welk een stofje aanmaakt, die de meest
krachtige antibiotica, simpelweg AFbreekt -- via de wereldwijde vleeshandel
-(( zeg! : vlees`maffia ))- is deze microbe naar Europa ge`transporteerd ....
|
PS : colloidaal zilver, maakt geen! onderscheid tussen gewone bacterien &
virussen, of anderzijds : antibiotica`resistente! bacterien & virussen -- want,
ook zulke super`gevaarlijke ziekteverwekkers, laten zich goed uitschakelen
mbv zilver -(( wel, is 'r voor 't doden van virussen, meer! zilver nodig ....
+

<><><><><><><> "... het slechten van BOLWERKen : opdat wij de_REDE^
neringen, en elke SCHANS die opgeworpen wordt tegen de KENNIS van God,
slechten -- en ieder bedenksel, als krijgsgevangene wegvoeren ..." -- de apostel
Paulus, voorzag indertijd al, hoe *de_reformatie* ernstig uit de hand zou lopen
-- want in het jaar 1618 veranderde *de_reformatie*, van een in`aanvang open
volksbeweging, naar een versteend staatsmonopolie -- door de leer van Calvijn,
ontstond het *hyper calvinisme*, wat strijd voerde tegen het *arminianisme* --
dat *arminianisme* -( als iets, wat domweg niet bestond )- werd toegeschreven
aan de zgn *remonstranten*, welke niet`anders dachten over het geloof, doch :
men had 'n (vermeende) "vijand" nodig, om zich sterk te kunnen maken -- hier^
achter verschool zich echter de morele nederlaag van onze moedige geuzen die
samen met de turken waren uitgevaren tegen *de heilige [RK] vloot* (( Zeeslag
bij Lepanto, 1571 )), en daarbij "oh schande" : deze strijd hadden verloren !!
|
heden nu, binnen dat reformatorisch`theologische bolwerk, heerst : het *hyper^
calvinisme* -( plus daarbuiten, het *neo_calvinisme* )- op de hoge muren, ziet
men de *kanonnen van de_REDE*, gericht staan, op de "boze" buitenwereld --
van mij evenwel hebben ze niks te duchten, want ik weet, dat hun verandering
van_binnenuit moet gaan komen -- nee, hoogstens help ik medegelovigen om :
vrij te komen uit dat (verstikkende) *neo_calvinisme*, en dat is dus al moeilijk
genoeg -- gelukkig, groeien er telkens meer door naar de *bijbelse_orthodoxie*
-- dwz : men keert (ahw) terug naar de oude bronnen, en dat is dus de bijbelse
schrift, als beginsel & uitgangspunt, bij het geloofs`denken -- van zulke mede^
gelovigen, heb ik 'r diverse ontmoet, ja zowel via : het EWv als de KCV ....
|
[!!!] : echter, evenzo bij de KCV zie ik nu, onbegrijpelijke veranderingen ....
+

><><><><><> een ONgeestelijk & tyranniek christendom, ging eeuwen`lang,
nogal slordig om met fundamentele bepalingen betreft de christelijke levensstijl
-- immers, de gelovigen mogen wel : vlees eten, echter daar zijn van godswege
wat regels aan verbonden -- het #1e principe luidt : "... slacht en! eet ..." -- dat
betekent, dat men het vlees van een zojuist geslacht dier, nog diezelfde dag zal
eten, doch daar`na niet`meer -- de apostelen uit het jaar 037, refereerden daar^
mee, aan de spijswetten van Mozes : "... gij zult daarvan niets overlaten tot de
morgen -- wat ervan overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden
..." -- het #2e principe luidt, dat men (nog afgezien van heidendom en hoererij)
: "... zich zal hebben te onthouden, van BLOED en het VERPAKTE ..." -- dit
refereert [A] : aan het al`oude voorschrift, om geen! bloed te consumeren -- en
[B] : alweer dat verbod, om geen! vlees te eten, van een dier, wat het`zij daags
tevoren hetzij nog veel eerder al, geslacht is geweest -- want ook in 't jaar 037,
wist men van vleesproducten die : gezouten danwel gerookt, of op nog andere
wijze geconserveerd waren, plus nog eens voor de handel : VERPAKT, doch
de israelieten mochten dat vanwege hun spijswetten, daarom niet eten !! -- zo
was *de_sabbat* -( om diezelfde rede )- een verplichte VEGA`dag -- iets wat
ook nu`nog, behoort te gelden, voor 't zgn : *hedendaagse christendom* ....
|
NB : *het VERPAKTE*, is hier dus 'n verbeterde vertaling -- overigens, kan
't griekse *pnik'tos*, in_origine beduiden, dat voedsel-(vlees) : bewerkt is ....
|
zo refereert Jezus, aan de strenge voedselwetten van de romeinen -- immers,
voedsel was ... VEILIG, indien het was : *koud*-(onbewerkt), of juist *heet*
-(zojuist bereid), maar ONveilig indien 't was *lauw*-(wederom opgewarmd,
na enige uren of zelfs dagen ?) -- "... omdat gij lauw zijt [...] zal Ik u uit mijn
mond spuwen !!..." -- Jezus vergelijkt hier dus de *lauwe kerkmensen*, met
ONveilig hetzij bedorven voedsel -(( die kan je maar beter uitspugen ... [:-)
|
PS : 't probleem nu helaas is, dat diverse *bijbel vertalingen*, op onderdelen
corrupt zijn -- sommige fouten, dateren nog, uit de (latijnse) Vulgaat`bijbel --
maar andere vertaal`fouten, duiden op de politieke voorkeur van de moderne
vertaler, die graag preekt, vanaf diens : ASHERA (= preekstoel), of zoals hier
in dit geval, graag z'n buik vult, met wat men "lekker" vindt !? -- in de meeste
vertalingen zet men 't griekse pnik'tos, over als : "het verstikte", ja zodat men
lekker kan door`eten, zonder! acht te geven op de geldige regels, die ooit van
godswege zijn ingesteld voor : ons! geestelijke welzijn -- het resultaat is : een
ONgeestelijk christendom, onder de tyrannie van, haar zelf-gekozen leeraars
-(( ja`zeker, zullen de apostelen & profeten, deze fout : gaan corrigeren ....
+

><><><><><> indien je bent opgegroeid met de *evolutie theorie*, maar je
komt op je #32e tot geloof, en je gaat nog 's kritisch kijken naar wat men als
"zuivere wetenschap", ooit aan jou presenteerde -- dan kan het gebeuren, dat
je *creationistisch* gaat geloven, echter *evolutionistisch* blijft denken !? --
is wel lastig, doch niet rampzalig -( en, God vindt het niet zo`erg )- ja, zolang
je maar kritisch blijft, en rustig door`gaat met dingen te onderzoeken -- want,
je ontdekt bvb, hoe : DE *evolutie theorie*, zuiver_wetenschappelijk bezien,
een bijzonder hoog *apen_brood* gehalte heeft -- deze theorie bestaat uit : 'n
overload aan veronderstellingen plus aan`names, welke dus niet aan`nemelijk
gemaakt kunnen worden, laat staan, ooit bewezen -- immers : in den beginne
was 'r niets, en dat is ook nog eens ontploft -( dus zo! ontstond het heelal ? )-
het alternatief uit Genesis, kost niet meer noch minder moeite om te verstaan
-- evenwel via de communicatie met God, wordt je verstandiger -- zo ontdek
je bvb dat inzake wilde_speculatie, de theologie 't wint van d' gewone weten^
schap -- gedachtenvlucht, is heel menselijk, dus schaam je 'r niet voor, maar
schaam je nog`minder om : onrecht & leugens in 't volle licht te zetten ....
|
"... velen gaan het onderzoeken, en de kennis zal toenemen ..." {Daniel}
+

><><><><><> in 'n korte droom, liet Jezus mij zien : 'n lange rij gedolven
graf_kuilen -( slechts de voorste kuilen, waren *gevuld* ... de overige lagen
te wachten op nieuwe bewoners )- daarna, vertelde Jezus aan mij, wat hier^
van de bedoeling was -- [ Hij ] : 't gaat om gelovigen, die lasteren ... lasteren
uit hoogmoed & overmoed -- ze wanen zich verheven, vaak door hun hoge
opleiding, danwel om andere redenen -- ze lasteren wat heilig is ... terwijl ze
ooit al door Mij waren gewaarschuwd, om dat beslist`niet`te`doen -- bij die
voorste kuilen, welke reeds gevuld zijn, heb je effe niet`goed opgelet, want
je probeerde "de lieve vrede" te bewaren vanwege hun (valse) vroomheid --
dus zeg voortaan DE_WAARHEID, zonder enig *aanzien van de persoon*
-- bij deze krijg je van Mij de verantwoording, 'r voor te zorgen dat de nog
open kuilen : *open* blijven -- slechts #een! vermaning mag je geven, wat
tevens de laatste is -((( dit, is een weergave, van zo'n : communicatie ....
|
NB : toch is door mij wel geprobeerd, toen ik in 2004 m'n neus om de hoek
stak bij de CWN, te waarschuwen voor dat lasteren, wat zo typisch ingebak^
ken zit, in dat (vrijzinnig)-protestantisme daar -- maar men zag het niet zo !?
+

<><><><><><><><> MACHT, is van alle verdovende middelen, de meest
verslavende drug !! -- gebruikers van dit spul, noemt men : LEIDERS -- het
verschijnsel van hun gebruik, heet : "SUCCES"-- men wil *de top*-(summit)
bereiken -- het Evangelie, laat ons echter weten, dat je *de top* niet bereikt,
door de baas te spelen, maar : door aller_dienaar te wezen !! -- doch helaas :
koning EGO, zit graag op een troon -- ja, die mensen houden zowel zichzelf
als elkaar voor de gek, want ze bereiken helemaal niets -- geprobeerd heb ik
ooit, om ze te overtuigen van hun dwaling, doch helaas zonder succes ....
|
als ik dan bezie wat 'r zo in de afgelopen #37 jaar, van *leadership* aan me
voorbij tuimelde, dan toont zich 'n droevige mestvaalt aan menselijk fouten :
eerzucht, vriendjes`gedoe, eigen`waan, corruptie, enzovoort -- sommige van
zulke lieden, waren zowel bescheiden als verstandig, doch uiterst beperkt, in
hun kennis van het Evangelie -- anderen daarentegen, die zichzelf een hoog^
religieuze_statuur toekenden, gedroegen zich, ja`als : *geestelijke aborteurs*
-( als u snapt wat ik bedoel ? )- kortom, 't kan dus wel anders & beter -(( de
apostel Paulus bepaalde ooit, de gezags_lijn der gaven & bedieningen >>>
|
De #8 Charismatische GAVEN in de Kerk :
|
Schema < griekse grondtekst van 1-Corinthe_12:28
-(( gelezen, in de juiste volgorde van Paulus' : prioriteit
|
# 1e  ===   APOSTELschap  [*]
# 2e  ===   PROFEET__zijn .[*]
# 3e  ===   LEERAARschap ..... ( predikant? )
# 4e  ===   Krachten ................. ( wonderen! )
# 5e  ===   Genezing .....
# 6e  ===   Dienstbaarheid .....
# 7e  ===   Bestuur ................. ( leiderschap? )
# 8e  ===   Tongentaal .... [~]

  [*] = Apostelschap & Profetie, zijn de aller`hoogste gaven
  [~] = Tongentaal, gaat in de EindTijd, geheel verdwijnen ...
|
deze #8, zijn de gaven waarmee Jezus probeert, om zijn geloofsgemeente op
te bouwen -- daarbij gehinderd, door de nieuwe farize'ers & schriftgeleerden,
welke hun machtspositie in gevaar zien komen -- toch, zullen er gelovigen tot
bewustzijn geraken, en zo`dra zij behept met deze gaven, toe`groeien naar 'n
open_ambt of *bediening* -- opvallend is wel, dat dienstbaarheid, anders dan
in de wereld, hier : boven! bestuur staat -(( als volgt, de taken of bedieningen
welk, door Jezus bepaald, als : open_vacature in zijn geloofsgemeente >>>
|
   Efeziers_4:11 <> God spreekt direct tot de gelovigen,
 via de #vijf : Charismatische Taken of .Bedieningen
#1e
#2e
#3e
#4e
#5e
via : Apostelen ........
via : Profeten ...........
via : Evangelisten ....
via : Herders ...........
via : Leeraars ..........
.... in de vorm van : wijsheid
.... in de vorm van : richting
.... in de vorm van : openheid
.... in de vorm van : ontferming
.... in de vorm van : kennis ...
   Schema <> de functionele taken of open bedieningen, binnen
 de_kerk-(geloofsgemeente), in volgorde van Paulus' prioriteit
|
NB : wonderwel, leidt dit tot een *vlakke hierarchie* -- niemand, zal over de
ander kunnen heersen -- want niemand kan *exclusief* een gave of bediening
claimen -( nb : bij elke taak, kunnen meer gelovigen, van`godswege verkozen
blijken )- dus, het machtsmiddel der machthebbers is dan : uitgeschakeld ....
|
uiteraard is 'r wel een zgn *gezags_lijn* -- de verantwoording van de_apostel,
is het grootst -- slechts de apostel kan bvb, 'n profeet corrigeren -- anderzijds,
binnen het huidige kerk_bestel, kan zomaar iemand : *iets roepen*, zonder de
toetsing ervan, door de profeten -( dit kan nu ja`omdat de leeraars het samen^
houden met de machthebbers )- dus voorlopig, kunnen de *bijbel_vervalsers*
nog doorgaan met hun theologische dwalingen, zonder`dat : de profeten daar^
tegen kunnen optreden -- het huidige kerk_bestel, is daarom uiterst! dringend,
aan complete vervanging toe -- tenslotte : de vacature van *leider* ontbreekt
in deze *advertentie* -(( want : "... only ONE, is your Leader : Jesus !!..."
+

<><><><><><><><> tot op de dag van mijn bekering -( 'k was toen #32 jaar
oud )- heeft de gedachte mij achtervolgd -- dwz : *het op de verkeerde planeet
geboren zijn* ? -- dat ging gelukkig over, door het lezen van de bijbel -- echter
tijdens het lezen van de bijbel, bleek dat 'r in de hebreeuws/griekse grondtekst,
soms iets totaal anders bedoeld werd, dan wat de geleerde vertalers 'r van had^
den gemaakt, op hun manier -- ja, men heeft mij geprobeerd *dom* te houden,
met de boodschap dat : 'r buiten de aarde geen vorm van leven zou zijn ? -- en
dat nu, spreekt de bijbel wonderwel tegen -- de sterkste aanwijzing dat 'r zeker
wel enige vorm van leven, buiten onze aarde is -( maar niet de! enige )- staat in
het bijbel`boek Openbaring (de Apokalyps) -- het handelt hier namelijk om een
der allergrootste mysteries -- immers : de *therion*('t wezen), uit de *abussos*
(onpeilbare diepte), zal naar onze aarde komen, om deze te gaan besturen -- de
mensen, zullen zich in`aanvang wel, hiertegen verzetten, maar zonder succes -(
nb : zulke onpeilbare dieptes bestaan niet op onze aarde, doch uitsluitend in het
heelal )- het wezen, zal met z'n krijgsmacht : de aard`bewoners flink uitdunnen,
alsook zijn tempel bouwen, om daar zelf in te gaan wonen -- dit alles schijnt nu
bedoeld om de christen`gelovigen op de proef te stellen, dwz : of hun werkelijk
geloven wat ze roepen te geloven ? -- want deze periode van grote verdrukking,
zit bovenal vol_met verleidingen -- je kan je schatrijk stelen, door je medemens
tekort te doen -- maar je kan ook alles achterlaten, en je aansluiten bij : een van
de vele christelijke communities, welke totaal *self supporting* zijn -- dergelijke
communities, waar men samen leeft & werkt, redden het dan, ja zelfs met zo'n!
groot succes, dat ze het leven op onze aarde, gaan herstellen -- daarentegen, die
vreemdelingen afkomstig van de verkeerde planeet, zij gaan hier tenonder -- dit
is een groot mysterie, wat wij straks in de Eindtijd, zullen ontraadseld zien ....
|
Jesaja : "... zij komen uit een ver land, aan het einde van het heelal, de heerser
en de werktuigen van zijn gramschap, om de gehele aarde te verwoesten !! ..."
|
Jeremia : "... rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van
de uithoeken der aarde -- zij die door de heerser geveld zijn, zullen straks (dood)
liggen, van het ene einde der aarde tot 't andere -- zij zullen niet beklaagd, noch
bijeengezameld, noch begraven worden, maar tot mest op de akker wezen ..."
|
NB : van deze tijd, welke ik dus zelf, niet_meer hoop mee te maken, heb ik als
kind ooit gedroomd -- als volgt : de aarde was kaal, en de hemel verduisterd --
de gebouwen waren leeg & uitgebrand -- de weinige mensen, liepen in lompen
-- door de lucht, zweefde 'n enorme roofvogel met 'n mens`achtige kop, welke
soms mensen ving, met zijn klauwen, om hun mee te nemen naar zijn nest, en
aldaar op te peuzelen -- om niet ten prooi te vallen, kroop ik zelf : dieper weg,
in mijn hol in de grond -- en 'k zocht naar een wapen, maar vond 'r geen !!...
|
PS : de oude profeten zagen dus al, wat ons mensen nu te wachten staat >
|
Jeremia : "... ik zag de aarde -- zij was WOEST & LEDIG -- ik keek naar
de hemel, en zijn licht was er niet -- ik zag de bergen, en zij beefden -- alle
heuvelen schudden -- ik keek en zag, de gaarde was woestijn -- alle steden
waren in puin gestort, vanwege de_heerser, door zijn brandende toorn ..."
+

<><><><><><><> < JURIDISCH > van de afgebeelde personen, ontbreekt_!
iedere relatie met dit onderwerp -- ooit, toen in de tijd van mijn jeugd, werd
*op hoog niveau* besloten, dat de voordien zo strakke ZEDEN, wat "losser"
moesten -- diverse veranderingen, lagen verankerd in de bindende afspraken
met Jozef Stalin, gemaakt door de_wereldleiders, gedurend de conferentie in
Potsdam-(Berlijn), reeds in het jaar 1945 -- het gevolg was onder`meer, dat :
de meisjes/vrouwen, in de westerse wereld, moesten gaan *emanciperen* --
met grote verbazing, heb ik toen allerlerlei veranderingen aanschouwd, zoals
bvb : de vloedgolf aan echtscheidingen, uit die periode -- 't droeg helaas wel
bij, aan mijn gevoel van : op de verkeerde planeet geboren te zijn !? -- maar
toch gingen hier in NL, juist dingen goed, welk bvb in Belgie plus Engeland,
finaal FOUT gingen -- hier ging 't goed, mede dankzij de dialoog binnen het
COC, de nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit -- want,
bij de vraag, of ... homofilie & pedofilie, uit_! het strafrecht moesten, gaven
de (heterofiel)-gehuwde leden aan -(omdat zij kinderen hadden, immers)- dat :
homofilie wel uit het strafrecht moest, maar ... pedofilie dus niet !! -- echter
de adviseurs van koningin Juliana, schenen daarmee uiterst ONgelukkig, en
bepaalden toen dat : het COC ... niet in aanmerking mocht komen voor het
predikaat *koninklijk* -(( 'n zaak, waarin tot heden niet is rechtgedaan ....
|
NB : in Belgie plus Engeland, ontbrak zo`een COC -- de meest gruwelijke_!
schandalen, werden jaren later bekend -- de hoofd`daders gingen helaas vrij^
uit, terwijl van hun helpers ook maar slechts 'n enkele boosdoener achter de
tralies belandde -(( *iconisch* nu, is het getuigenis van : Anneke Lucas >>
|
DailyMail.co.uk//news//former-child-sex-slave-sold-belgian-recalls-abuse
&
Globalcitizen.org/content/anneke-lucass-harrowing-tale-of-sex-trafficking
|
maar de bijbel waarschuwt ons, dat iedere *beerput* eens open zal gaan --
niets blijft verborgen !! -- want gebleken is, dat de aller`ergste boosdoeners,
behoorden tot de "aristocratische" kringen -- zij : misbruikten, mishandelden
& vermoordden hun jonge slachtoffers, zonder dat iets hun weerhield ....
|
PS : na rijpe studie, kom ik zelf tot de_conclusie, dat pedofilie, weinig met
SEX van doen heeft -- nb : het is een vorm van *HYPER_NARCISME* --
de *hyper_narcist*, heeft 'n uiterst hoog zelf_beeld, waar`in die zich tekort^
gedaan waant -- en als (vermeende)-"halfgod", brengt deze (kinder)-offers, aan
zich`zelf !? -(( zulke lui beseffen dan niet, dat de hemel hun gedrag ziet !?
|
Apokalyps : "... zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de
troon -- er werden boeken geopend [...] de doden werden geoordeeld op
grond van wat in de boeken geschreven stond, ieder naar hun werken --
wanneer iemand niet bevonden werd, geschreven te zijn in het boek des
levens, werd deze geworpen in de *poel des vuurs* [x] ..." [x] = de HEL
+

><><><><><><> sloeg Luther, de spijker mis ? -- voorzeker, wist hij niet,
dat zoiets als bvb *geloof*, 'n samenspel is van zowel : gedachten, woorden
& daden -- waarbij het hart, 'n evengrote rol vervult als het hoofd -- evenzo
wist hij niet dat bvb *gerechtigheid*, de juiste balans is tussen ... [A] : liefde
voor mensen, en [B]: liefde voor DE_waarheid -( slechts voor boosdoeners,
pakt deze balans dus nadelig uit )- maar de grootste miskleun, was toch wel
Luther's interpretatie betreft de zgn *GOEDE WERKEN* -- want, hierom^
trent sloeg hij zogezegd : de spijker compleet mis -(( wat zegt de bijbel ? >
|
"... Dorkas, was overvloedig in goede werken en liefdadigheid ..."{Acten}
|
hier`uit blijkt nu, dat : *goede werken*, iets anders zijn dan liefdadigheid --
noch de moederkerk uit die dagen, noch Luther, hebben dat verschil beseft
-- immers : *DE goede werken* zijn : apostelschap, profetie, evangelisatie,
herderschap, en onderwijs (( als genoemd in Efeziers_4 )) -- daarentegen de
apostel Jakobus, spreekt bij voorkeur over : *werken*-(( in het algemeen ))
maar koppelt daar`aan, dat geloof zonder! werken : DOOD is -- tevens, dat
de gelovige uit zulke werken, gerechtvaardigd wordt -- kortom, Luther had
dus fout begrepen, dat *het geloof*, hier toereikend zou wezen -- immers,
't kenmerk van vals//vermeend geloof, is dat men : niets_nuttigs doet ....
|
NB : mijn verstandhouding met Jezus, is uitstekend -- en Hij leest zo`nodig
over mijn schouder mee -- uiteraard wordt Hij niet boos, als ik hier schrijf,
dat : de achterliggende theologische REDE, me niet bezig`houdt -- ja want
dat geREDEneer van die theologen, komt stellig ook zijn! neus uit ?... [:-)
|
"... de_REDE is hard [...] maar U heeft woorden van leven ..."{Johannes}
+

><><><><><> *koning EGO* -(( zijn wij dat soms allemaal 'n beetje ? ))-
stapt wel 's graag op z'n paard, om dan met een zwaard zo hier & daar wat
meppen uit te delen richting degenen met wie sprake is van een conflict ? --
de vraag is nu of de wereld zo! ooit beter gaat worden ? -- kan 't anders ?...
van degenen die dachten het beter te doen (in kerkelandje) en schaamteloos
spraken over "dienend leiderschap", zag ik bvb hoe ze als *draken* over de
microfoon stonden te waken (op het podium, gedurende de samenkomsten)
-- hun werkelijke drives waren dus eerzucht & controle via manipulatie ? --
de vacature voor *leider*, staat ook niet in de bijbel -(( een! uitzondering >
|
Openbaring 19 "... zie, een wit paard, en hij die erop zit, wordt genoemd
Getrouw en Waarachtig -- hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid
[...] en op z'n hoofd waren vele KRONEN [...] hij droeg 'n kleed, dat van
bloed gekleurd was [...] en de krijgsbenden uit de hemel, volgden hem op
witte paarden [...] uit zijn mond, komt 'n scherp zwaard, om de heidenen
te slaan -- en hij`zelf zal hun hoeden, met een ijzeren staf ..." {in'gekort}
|
NB : de sleutel tot de ontcyfering van dit mysterie, zijn [A] diens kleed wat
is gekleurd van (z'n eigen) bloed, en [B] de vele kronen veroverd op andere
leiders/koningen -- dus : niet veroverd door anderen te meppen, maar door
blijkbaar te INCASSEREN -(( immers, bloed zit op diens kleed, dwz : hij is
gewond ))- je zou zeggen : *winnen door te verliezen* ? -- en toch is dat in
lijn met 't Evangelie, want : met *winnen door te verliezen*, breng je vrede
& verzoening -- wonderwel spreekt het Evangelie, hier van : "overwinnen",
alsof het dan, om de meest gangbare & normale krijgstactiek zou gaan ? --
onze ridder nu, ontvangt als beloning, de_status van : volks`opvoeder ....
+

><><><><><> gedurend de nazi`lente van 1933, gaf de theoloog Dietrich
Bonhoeffer, #twee documenten uit -- in het #eerste document permitteerde
hij het nazi`regime -(( op theologische gronden ))- om : de joodse mensen te
vervolgen -- maar in 't #tweede document riep hij 't regime zelfs op_! ... de
joodse mensen te vervolgen !? -- en tot zijn dood in 1945, zou DB : blijven
zoals hij altijd was ... gezapig & ijdel -- voortdurend speelde hij met allerlei
theologisch gedachtengoed -- doch, aangezien z'n zaken steeds slechter gin^
gen, trad hij in 1941 toe tot de_abwehr-(militaire geheime dienst) -- niet zo!
vreemd, als u bedenkt dat : DB van 1933 tot 1935, voor die`zelfde abwehr
had gespioneerd in Londen, plus van 1939 tot 1941, in de USA -- evenwel
beide keren werd hij beschuldigd van verraad -- in 1943 tenslotte, werd hij
zelfs beschuldigd van een complot tegen Hitler, en abrubt gearresteerd ....
|
[ bestudeer > http://www.google.nl/search?q=bonhoeffer+yad+vashem
|
hoewel Dietrich Bonhoeffer, positief had gestaan tegenover 't nazi`regime,
plus had opgeroepen tot vervolging der joodse mensen, bleek DB in alles :
een man met twee gezichten (( niemand wist blijkbaar, wat je echt! aan 'm
had ? )), en dat bleek met name terstond na 1945, toen men aan de duitse
universiteiten, DB zijn theologische *speelgoed* ontdekte -- men besloot,
om : nare feiten te verduisteren, mooie verhalen te verzinnen, alsmede de
*theologie* van DB : zodanig te gebruiken om hiermee 'n einde te maken
aan het fundamenteel christelijk geloof -( iets wat vervolgens wel ten`dele
is gelukt, in duitsland )- doch wat nu resulteert, is een moeras aan leugens
& onfeiten, zoals de lariekoek in velerlei boeken, en op WIKIPEDIA ....
|
NB : was hij, maar niet ge`executeerd in 1945, en ja hinderlijk onder ons
gebleven, om naderhand 't echte_verhaal te kunnen vertellen !? -- evenzo
had men aan de universiteiten, 't gedachtengoed van DB dan niet kunnen
gebruiken, om afbreuk te doen aan 't fundamenteel christelijk geloof -- 'n
beter voorbeeld, maar dan van iemand welk zich echt tegen Hitler verzet
heeft, was Martin Niemoller -- deze overleefde de oorlog, echter waarna
z'n theologie : niet! misbruikt kon worden om gelovigen te misleiden ....
|
PS : het is 'r mij echt niet om te doen, deze *protestantse heilige*, naar 't
vagevuur te verbannen -- nee, het gaat hier om DE_waarheid : "... gij zult
de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken ..." {Johannes}
+

><><><><><><><> 't was kort na mijn bekering tot het christelijk geloof,
dat ik begon aan : 'n spannende ontdekkings`reis, waarbij ik wel, van de ene
verbazing in de andere viel -- het was, een verkennings`tocht door de bijbel,
waarbij dat schijnbaar "saaie_boek", plotseling reuze spannend bleek !! -- zo
bleek uit de bijbel, dat wij mensen ahw weer zullen gaan terugkeren naar de
OER`tijd -- we worden dan weer *Low_Tech*, en gaan ons al evenzo weer
dom & primitief gedragen -- tevens, zal de planeet aarde waarop wij wonen,
een fikse gedaante`verandering ondergaan -- bvb : 'r komt weer 'n soort van
IJS`tijd, dus een klimaat`verandering, waarbij 't gelijk ooit heel vroeger was,
opnieuw gaat regenen in de woestijn -- voorts zullen de aard`eilanden ofwel
continenten, in een ONwetenschappelijk hoog tempo naar elkaar terug gaan
schuiven : "... vluchten ..." {Apokalyps} -- maar, kort daar`voor, zullen wij
nog gaan beleven, hoe de grote reptielen uit de OER`tijd, blijken nog niet te
zijn uitgestorven -- ja zelfs, nog *een hapje mens* lusten : "... als ik woeste
dieren, d' aarde laat doorkruisen, die 't van haar kinderen beroven ..."{Eze^
chiel} -- dat mysterie, behoeft niet zo! groot te zijn, als wij nu denken !? --
maar mijn allergrootste verbazing, betreft heden de zgn *deskundigen*, die
profeteren, dat : ""alles nog`meer high_tech zal gaan worden straks"" !? -- ja,
als`of zij deze wijsheid van God zouden hebben ? -- terwijl de geschiedenis
ons leert, dat : kostbare & kwetsbare verworvenheden, door een OORLOG
te`niet kunnen gaan -- aardig voorbeeld, zijn : "de Lampen van Dendera", in
het oude egypte der farao's -(wikipedia)- de lampen werden gebruikt tijdens
de aanbidding in het heiligdom van de afgod Hathor -- nb : glazen balonnen
gevuld met chloorgas plus daar`in een verkoolde tak (of zo`iets) werden via
een ge`isoleerde stroomdraad, aangedreven door een groot PIEZO`element,
wat sterke voltages bereikte -- maar, toen 'n oorlog alles verwoest had, wist
daar niemand meer hoe je deze lampen kon her`maken -- en zo ging 't toen
ook met veel andere uitvindingen der oudheid -- de kennis ging verloren &
kwam niet terug -((( ja, gelijk zo! zal 't gaan met onze dure high_tech ....
+

><><><><><><><><> "... wij, die samen vertrouwelijke omgang genoten,
die in het feestgewoel, gingen naar Gods huis [...], nu offeren zij hun zonen
en hun dochters, aan de boze geesten ..." {m'n eigen psalm_compositie}
|
tijdens het moment waar`op ik dit schrijf, verkeer ik_zelf nog in 'n toestand
van diepe rouw -- immers wat bleek & kwam dus uit ... dat : #2 prominente
vrijwilligers met wie ikzelf zo'n #10 jaar lang heb samengewerkt bij 't EWv,
deze zijn zo eind 2014 al toegetreden tot 'n soort KERK, maar dan speciaal
voor *DE geestelijke ELITE* -- dwz : 'r komen veel universitair opgeleidde
theologen, vooral uit de PKN, echter ook prominente katholieken onder wie
ja zelfs bisschoppen -- zeer eukomenisch ?... niet helemaal -- want, je moet
eerst een speciale *missionair_spirituele* vorming hebben ondergaan, vooor
je 'r uberhaupt wordt binnengelaten !! -- dwz, je moet eerst *charismatische
vieringen* bijwonen, in plaatsen zoals Purmerend of Houten -- zulke vierin^
gen evenwel, gaan uit van de *missionaire & spirituele* cultuur bij de CWN
-- en daar begint nu juist het probleem -- want, op 11_mei_2010, toen werd
'r bij diezelfde CWN, op mij een moord`aanslag gepleegd -- d' rede hiervan
was [A]: mijn geboren vegetarier zijn, en [B] : de komst van 'n professor uit
Oxford, welk 'n vorm van missionaire spiritualiteit zou introduceren -- maar,
bij deze missionaire spiritualiteit, behoorde ook 'n !andere! vorm van avond^
maal houden-((met brood+wijn)), maar nu volgens de *wicca_regels* vanuit
Oxford, ofwel *heksen_eucharistie* -- nb : men vervangt dan 't brood door
een *product op basis van* : mensenvlees_! -- men vreesde, dat ik daarvan
iets zou merken, en probeerde mij toen uit te schakelen -(( wat toen wel tot
voor zo'n #70 weken na die moord`aanslag gelukte ))- hoewel 'r sinds 1998
ook vieringen waren, waarbij men de originele wicca bedreef, en men echt
mensenvlees nuttigde -- degenen die daaraan deelnamen, worden heden de
*meesters* genoemd, vanwege hun hoge spirituele status -- men leert dat :
*de geest* uitgaat van zulke meesters ... uitsluitend zij, mogen zowel leren
als profeteren, want zij staan direct onder 't gezag, van *de grote meester*
-- doch sinds 1-1-2015, 'n leegstaande kerk (te Harderwijk), is ingewijd tot
wicca`tempel, functioneren zulken daar als *DE priesters* -- wonderwel ?
... was mijn vrouw ooit de aller`eerste die bemerkte dat sommige mensen,
ja ook bij de KCV, zich nogal vreemd gedroegen -- doch pas heden drong
zich de volle omvang van deze catastrofe tot mij door -- want ... gelijk het
JapansKnoopkruid zich door d'oude binnenstad van Amersfoort heenwoe^
kert, woekert DE_wicca zich door kerkelandje -- predikanten uit de PKN,
welke zijn toegetreden tot deze *kerk voor dominees*, blijven gewoon op
hun preekstoel=ASHERA staan, zonder dat de kerkgangers weten, of hun
predikant nog wel behoort tot het christendom !? -- met name, in de regio
Zeewolde^Harderwijk, is dat toch een absurd fenomeen -- en dan hebben
we nog niks gezegd over *de geestesdoop*, die door *de priesters* bij de
wicca`gangers wordt toegediend -- dat is wel iets bijzonders, want niet de
christelijke geloofsvrede, is wat men 'r zoekt, doch de super_kick van het
*master of the universe*-gevoel, waarbij men ahw : "... uitstijgt boven de
troon van God ..." {Jesaja} -- uiteraard, heb ik bij die prominente vrijwil^
ligers, waarmee ik jarenlang samenwerkte, wel gemerkt dat zij veranderd
waren, echter ik kon het niet benoemen ? -- maar nu slaat de ontdekking
van de waarheid der feiten, 'n barst in mijn ziel -- toch weet ik niet alles,
daar mij ook niet_alles is verteld -(( nb : wie, is *de grote meester* ...?
|
"... en zij kwamen naar de TEMPEL van : de BA'AL ..." {2-Koningen}
|
"... 'r kleeft bloed aan hun handen -- met hun afgoden bedreven ze over^
spel -- en ook hebben zij, de zonen die ze Mij gebaard hadden, tot spijze
gewijd ..." {Ezechiel} "... hebben zij, dan geen? kennis, al die bedrijvers
van ongerechtigheid, die m'n volk opeten als aten zij brood ?..."{Psalm}
|
NB : wat we nu in`feite zien, is de opbouw van een kerkelijke organisatie,
gericht op [A] : hoog`opgeleiden, en [B] : rijkelui -- dus een ELITE`kerk --
ook heeft men reeds afscheid genomen, van de canonieke bijbel -- men is
van plan, om een totaal_nieuwe bijbel te gaan schrijven -- wat daarvan de
uitkomst zal wezen straks, dat durf ik momenteel nog`niet te zeggen -- of
de naam van "Jezus", daar nog in genoemd zal gaan worden, dat betwijfel
ik doch -- veeleer zal men de kerkgangers als *christus_figuren* betitelen
-(( ja, een glanzende toekomstdroom, zal men er breeduit projecteren ....
|
PS : die #2 (voormalige)-mede^gelovigen & ^vrijwilligers, zijn voorlopig
gewist uit het Boek des Levens, van God -- evenwel, krijgen zij straks de
ruimte om zich te bezinnen & te bekeren -- want juist de eindtijd biedt ze
daartoe : nieuwe kansen -- nu menen ze nog "het ware geloof", te hebben
gevonden -- doch later kunnen zij gaan beseffen, dat ze in contact waren
met de BA'AL uit de oudheid -( intellect & verstand, zijn #2 dingen -- de
rede waarom Jezus, apostelen koos uit vissers, ipv : uit professoren ....
+
<> LET OP : imaginair ?... de motoren van de raket
begonnen reeds zachtjes te grommen -- hardhandig, werden de allerlaatste
dominees & predikanten, over de loop`steiger geduwd richting raket, door
de bewakers -- "oh onze boeken", kermden de dominees & predikanten --
"voortmaken jullie", zeiden de bewakers -- "ach laat ze toch effe kijken ?",
zei de curator -- samen keken ze toen, naar 't schouwspel : verderop, was
een enorme smeulende & rokende vuurkorf, vol met theologische boeken
-- "ja, opgeruimd staat netjes", zei de curator -- plotseling sprak 'n metalen
stem : "nu! instappen" -- de bewakers duwden de dominees & predikanten
de raket in, waarna de deuren zich achter hen sloten -- de motoren begon^
nen al te brullen, zodat de curator zich met z'n team naar de_lift haastte --
de raket spoog vuur, steeg op ... en begon nu aan haar reis naar d' planeet
Mars -- de theologen waren overigens niet als eerste verbannen -- want 'n
experiment met de verbanning van criminologen, was zelfs zo! succesvol,
dat de criminaliteit daar`door tot bijna_nul daalde -- en de volkstribunalen
besloten toen maar, dat men aan de universiteiten, ja uitsluitend nog voor
nuttige beroepen mocht opleiden -( dus zo geschiedde )- de zondag na het
vertrek van d' allerlaatste theologen, heerste overal 'n ontspannen sfeer --
de gelovigen kwamen gezellig bij elkaar thuis, ja dronken koffie, praatten
over het geloof, en bestudeerden de bijbel -- toen de maandag hierop, de
boekhandels weer openden, kon de handel plotseling niet voldoen aan de
grote vraag naar bijbels -- en, in de weken die toen! volgden, groeide het
aantal huiskringen opvallend -- niemand vroeg, om de heropening van de
kerkgebouwen -- verder bleek, dat 'r minder ongevallen waren, in 't weg^
verkeer -- doch, waar de kranten over schreven, was 't goede nieuws uit
de wereld : dictators traden vrijwillig af, en oorlogen be`eindigd in vrede
|
<< STOP : terug naar de realiteit ? >> zo zal het niet gaan -- wij mensen
falen voortdurend -( de bijbel voorzegt : een ingrijpen van hogerhand >>
|
"... te dien dage zal het gebeuren, dat de heerser bestraffing gaat brengen,
over de menigte der hoge academici, en over de managers der wereld, op
de aardbodem -- zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen
bijeenbrengt in een kuil -- zij, zullen opgesloten worden in een kerker, en
pas na vele dagen, zullen zij : terecht`gesteld gaan worden !!..." {Jesaja}
|
zo in de loop der tijden zagen wij hoe de aristocratie & de opkomende elite,
zowel zich`zelf ver`rijkte, als privileges toekende -- en, de sprinkhanenplaag
der (overtallige) academici, komt daar nu nog 'ns extra bij -- het resultaat is,
dat 'r voor gewone mensen : steeds minder brood op de plank komt -- en de
kans om in de politiek vertegenwoordigd alsook serieus genomen te worden,
wordt voor gewone mensen, al evenzo telkens kleiner -- echter, oplossingen
zoals een *franse* of een *russische* revolutie, blijken in de praktijk helaas
niet goed uit te pakken -- immers : elke revolutie eet haar eigen kinderen op,
zegt men ? -- het antwoord luidt : GELOOF -((( wonderwel : 't werkt ...!!
|
[ groot mysterie > "... verlossers zullen de berg Sion bestijgen ..." {Obadja}
+
<> het Heilige, of ... het ON_heilige Land ?
><><><><><> hoe gaat het land Israel, er straks uitzien, na afloop van de
#3e wereld`oorlog ? -- volgens de oude profeten, als een : utopisch religieus
pretpark, 't onheilige land, waar men alles! doet wat God verboden heeft --
en de religieuze leiders ?... ja die, gaan daar uiteraard in voor {Jesaja} >>>
|
"... deze herders zijn vraatzuchtige honden [...] zij zeggen komt : ik zal wijn
halen, en laten wij bedwelmende drank zwelgen, ja de dag van morgen, zal
zijn als die vandaag, nog veel geweldiger -- de rechtvaardige komt om !!..."
|
de joodse mensen evenwel die hun land moesten ontvluchten, vanwege het
tijdens die grote oorlog ontstane tekort aan veilig drinkwater, die zullen daar
echter niet! om rouwen -- maar, het is helaas de gang van zaken rondom de
herbouw van de Tempel (#3e), die alle joodse mensen wereldwijd, zal gaan
schokken !! -(( in reactie hier_op, zullen deze_mensen om hulp roepen >>>
|
"... een volk dat u niet kende (van tevoren), zult gij roepen, en een volk dat
u niet gekend heeft-(van tevoren), zal tot u snellen, ter wille van ..."{Jesaja}
|
die komen dus van elders ? -( alweer zo'n mysterie )- het allereerste, wat dit
volk gaat doen, bij hun aankomst, is onze aarde rigoureus veranderen, in 'n
OPEN GRAF > "... voor hun uit, verteert een vuur, en achter hun, laait een
vlam -- als de hof van Eden, is het land voor hun, en achter hun, is het een
woeste wildernis -- en ook is er aan hun, niet te ontkomen !!! ..." {Jo'el}
|
wat dan volgt, is een inspectie van de #3e Tempel, door de grote heerser >
|
"... daar [...] stond 't afgodsbeeld, dat voorwerp van na`ijver ..."{Ezechiel}
-( zie ook > "... de gruwel der verwoesting ..."{Daniel, Mattheus, Markus}
|
nog meer misstanden, worden daar aangetroffen -(( de profeet zag gewoon
wat er is gebeurd, in de verre toekomst ))- in reactie op de misstanden, rolt
de heerser zijn *SION_formule* uit -- deze formule, was zeer gebruikelijk
in de oudheid, zodra 'n koning besloot, z'n hoofdstad, elders veel groter &
mooier te herbouwen -(( de formule, past in de cultuur van de oudheid >>
|
[A] : de oude hoofdstad wordt praktisch uitgemoord : "... slaat neer, ontziet
niet, en hebt geen deernis : grijsaards, jongelingen, meisjes, kleine kinderen,
en hun moeders moet gij doden & verdelgen ..." {Ezechiel} -- en al evenzo
wordt de (#3e) tempel buiten gebruik gesteld, om daar`na ... de gehele oude
stad, in brand te steken -- wat volgt, is een tussen`periode, van bestuurlijke
hervormingen -- er vinden terechtstellingen plaats, en de buurlanden ( kust^
landen, ofwel : sateliet`landen ), worden zeeer uitgebreid ge`plunderd ....
|
[B] : de nieuwe hoofdstad & d' nieuwe tempel, worden gebouwd & komen
gereed -- 't land wordt heringedeeld in nieuwe districten -- vanuit de onder^
worpen buurlanden, moet men komen offeren, in de nieuwe tempel -- ook
nieuwe religieuze bepalingen, worden zowel ingesteld & onderwezen -- uit
de onderworpen landen, selecteert=deporteert men nieuwe bewoners, tbv
de nieuwe multiculturele hoofdstad -(( nb : het zgn *babylon*-effect ....
|
"... wanneer hij brult [de heerser], dan zullen zonen uit het westen bevend
komen -- zij zullen bevend komen als een vogel uit Egypte [...] -- en ik [de
heerser], zal hen doen wonen in hun huizen ..." {Hosea}
+


><><><><><><> al sinds 1982, is met behulp van gegevens uit de bijbel,
het (veranderde) *groot_ISRAEL*, door mij in`kaart gebracht -( ten gunste,
van de engels`talige lezer, is de tekst in de gedigitaliseerde versie hiervan, in
het engels ingetekend )- lezend in ondermeer Ezechiel, zag ik hoe na de ver^
woesting van het oude ofwel bestaande Jeruzalem, het zowel verplaatste als
uitgebreide *Jeruzalem*(= "Sion"), spoedig! tot`stand zou worden gebracht --
gelijk in de tijd van koning Salomo, tot & met de babylonische ballingschap,
komen ook straks weer, de_woonstad plus Tempel [#4e] : apart-! te staan -(
veel theologen weten dat domweg niet )- de Tempel komt 't eerst gereed >>
|
"... iets als 'n (tempel)-STAD, aan de zuidkant van 'n hoge berg ..."{Ezechiel}
|
na uitmeten op de landkaart, plus hier wat *boeren wiskunde* op losgelaten,
bleek het te gaan om de berg Ebal -- bij de, in d' hebreeuwse grondtekst van
de bijbel ontbrekende maat, welk door de vertalers op irritante wijze was in^
gevuld met de "EL", bleek 't te gaan om 'n upgrade van de romeinse_vadem,
dwz : 1_vadem, = 2_meter -- pas aan het eind van Ezechiel, zien we de stad
der steden verschijnen -- maar, de profeet gaat 'r helaas niet naar binnen >>
|
"... de omtrek is achttienduizend vadem-[*], en de naam der
STAD zal voortaan zijn : de heerser is aldaar ..." {Ezechiel}
|
[*] : de profeet kende zeker, de babylonische meetroede (#2 meter?), maar
of hij reeds de romeinse vadem gekend heeft, is onbekend -- doorrekening,
van de opgegeven co'ordaten echter, geeft exact de vadem als uitkomst ....
|
waar`om, de profeet niet juichend binnen`gaat, wordt niet vermeld, want hij
stopte simpelweg met schrijven -- de precieze locatie van de bouwplek, is 'n
groep heuvels in de streek Samaria, die ook weer samen een heuvel vormen
-(( doch eerst, kijken we naar de totale indeling van 't land, in #3 zones >>

zowel de omgrenzing als de zone`indeling doen streng aan -- en vervolgens
kijken we naar de zgn erf_gebieden der stammen van ISRAEL, waarbij de
persoonlijke toekenning van elk lapje grond, gebeurt via verloting ervan >

wat ons hier verbaast, is de_scheiding, tussen Juda-(de joodse mensen), en
de stam Benjamin (ultra`orthodoxen), die samen ONafscheidelijk, behoren
te wezen ... ja dit tot heden ook waren -- m'n eigen stam : Asher, staat wel
bijna bovenaan, maar ik verwacht niet : in`aanmerking te komen -- verder,
vraagt de middenzone om nadere detaillering -( 't was wel 'n rekenklus >>

daarbij loste zich het raadsel op, uit Zacharia -- immers, de ene rivier loopt
van het heiligdom naar de Jordaan`rivier ... de andere, loopt vanuit de stad,
naar de grote zee -- deze profeet, noemt de nieuwe tempel, plus de nieuwe
stad, samen "Jeruzalem", terwijl andere profeten over *Sion* spreken ....
|
NB : omstreeks het jaar_1000, draaide het zgn *windrooster* ... tot die tijd
ging de zon op in 't zuiden, en onder in 't noorden -(( dat klinkt raar ))- later
veranderde dit dus, toen 't zgn *windrooster*, 'n kwart slag draaide -- bij 't
lezen van Ezechiel, kan dit soms tot verwarring leiden ? -- evenzo, geldt dit
voor de vermelding van de "EL" als maat, terwijl dit in werkelijkheid om de
vadem behoort te gaan -- [!] : in betrouwbare vertalingen zet men "[el]" tus^
sen haken, waar de_maat_zelf, ontbreekt in de hebreeuwse grondtekst ....
|
PS : de breedte van het land, volgens de profeet, moet precies 75_km zijn
-- de lengte is 195_km -- de (vierkante) middenzone : 75_km bij 75_km --
't noordelijke stamgebied is 70_km lang -- 't zuidelijke is 50_km lang ....
+

><><><><><><><><><><> zelf, ken ik ze ook wel, maar de liefhebbers,
die zijn 'r echt dol op !!... ingewikkelde schema's & fantasievolle afbeeldin^
gen, die ons wat proberen te zeggen, over 'n speciale tijd welk gaat komen,
waarvan men domweg aanneemt, dat speciaal *de_christenen*, 't zwaar te
verduren zullen krijgen -- doch zulke aannames, berusten nergens op -- als
je immers, gewoon in de bijbel leest wat 'r echt staat, dan blijkt dat juist de
christen`gelovigen, een prima tijd tegemoet gaan : de Grote Verdrukking --
zonder kerk & zonder theologen, ontstaat 'n totaal ander christendom, dan
wij tot op heden gewend waren -- echter, hoeveel tijd is 'r beschikbaar ? >
+
? Hoe_lang, duurt : de Grote Verdrukking ? 
|
NB : deze Grote Verdrukking begint volgens de profeet Daniel,
terstond na het mislukken van de offerdienst, in de #3e Tempel.
.
Daniel___12:11 ".... 1290 dagen ..."   = 3,6 jaar 
Daniel___12:12 ".... 1335 dagen ..."   = 3,7 jaar 
Openbaring___9:5 "..... 5 maanden ..."   = 0,4 jaar 
Openbaring__9:10 "..... 5 maanden ..."   = 0,4 jaar 
Openbaring__11:2 ".... 42 maanden ..."   = 3,5 jaar 
Openbaring__11:3 "..... 1260 dagen ..."   = 3,5 jaar 
Openbaring__12:6 "..... 1260 dagen ..."   = 3,5 jaar 
Openbaring__13:5 ".... 42 maanden ..."   = 3,5 jaar 

TOTAAL ..... ( minimaal ) ..... # 14,7 jaren 
TOTAAL ..... ( maximaal ) ..... # 22,1 jaren .
ivm : schijnbare dubbeltelling van (0,4+3,5+3,5=) 7,4 jaar,
kan er zowel 15 als 22 gerekend worden -- dit, reserveert
de mogelijkheid, om die Grote Verdrukking : in te korten,
daar anders geen! levend wezen meer op aarde zou zijn_?.
+
als wij zien, wat 'r binnen deze korte tijd, allemaal tot`stand gebracht moet
gaan worden, dan is dat niet gering -- bvb : opstanden neerslaan, overheden
hervormen, plus de SION_formule uitrollen, wat resulteert, in de bouw van
zowel de super`tempel als de super`hoofdstad -(( 't mag dus wat kosten >>
|
"... zie : ik leg uw stenen in blinkend erts, ik fundeer u op lazuurstenen --
ik maak uw tinnen van robijnen, uw poorten van karbonkelstenen, en uw
gehele omwalling van edelsteen ..." {Jesaja
|
NB : ja'wel, met een omtrek van 4x 9= 36 kilometer, inclusief de 4x 3= 12
poorten -( waarvan #1 waterpoort )- wie het wil snappen, die moet het echt
goed na`lezen in een betrouwbare vertaling, zoals bvb : de NBG_1951 ....
|
een ander fenomeen, zijn de bomen, langs de beek vanuit 't heiligdom >>
|
"... langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbo^
men opschieten, waarvan [...] de vrucht niet opraakt -- elke maand zullen
zij vrucht dragen, omdat hun water uit 't heiligdom komt -- hun vruchten
zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel ..." {Ezechiel}
|
kortom straks : ja de meest begeerde *plantjes* op aarde -- helaas, zullen
veel gedeporteerden, ze niet_! te zien krijgen -(( 'r is wel 'n rede voor >>
|
"... ik zal u voeren uit het midden der volken, en u bijeenbrengen [...] met
uitgestorte grimmigheid [...] zal ik u brengen, naar de woestijn [...] daar zal
ik u onder m'n herdersstaf doen doorgaan [...] de weerspannigen zal ik uit
u : uitziften [...] zij! zullen in 't land van Israel, niet komen ..." {Ezechiel}
|
maar dat is juist goed, want deze verworpenen, zullen een infrastructuur
opbouwen, in de woestijn -- de woestijn, alwaar het straks door klimaat^
verandering, weer zal gaan regenen, gelijk 't ooit in de ijstijd zo was >>
|
"... het overblijfsel van Jakob, zal te midden van vele volkeren zijn, als
dauw van de hemel, als regenstromen op het groene kruid ..." {Micha}
|
de bodem, wordt dan plotseling zeer vruchtbaar, en kan voedsel leveren,
aan de vele vluchtelingen & verdoolden, in deze roerige tijd -- en, zodra
degenen die eerst wel 't land binnen mochten om daar te wonen, alsnog
moeten vluchten om hun leven te redden, blijkt hun pad ge`effend >>
|
"... de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door
God bereid, opdat zij daar #1260 dagen onderhouden zal worden ..."
|
NB : "" de vrouw "", is hier een zgn : (verstaanbaar) *zinnebeeld* ....
|
ja wonderwel, zal dit DE tijd zijn, waar`in ... *de kerk zonder muren*,
een explosieve groei zal doormaken -- de tijd waar`in de eukomenische
wereldkerk, vernietigd gaat worden, gelijk de profeet Daniel, 't zag >>
|
"... raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het
beeld trof aan de voeten [...] en deze verbrijzelde -- toen [...]werd het
gelijk kaf op 'n dorsvloer in de zomer, en de wind voerde het mee [...]
-- maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg,
die de gehele aarde ver`vulde ..." {visioen uit het boek van Daniel}
+
 omdat de profeet Daniel, reeds op zeer jonge leeftijd, naar Babylon
 werd gedeporteerd, was zijn hebreeuws niet optimaal -- mede daar^
 door, is zijn boek gebrekkig vertaald -- voorbeeld : de voeten van 't
 beeld, die zouden bestaan uit een mengsel (natuurbeton) van zowel
 leem als ijzer, had men evenzo kunnen vertalen, met [A] : voetstuk^
 ken -( immers benen, waren toen anatomisch_inclusief de voeten )-
 hetzij [B] : *op basis van* -- dwz : zulke grote afgodsbeelden, wer^
 den altijd gemaakt, op basis van goedkoop natuurbeton, vervolgens
 bekleed met duurdere materialen, zoals : goud, zilver, koper, enzo?
 -- echter door 'n fout bij de bereiding van het natuurbeton, kon het
 zo! hard worden, dat 't bij 't kleinste schokje : uit`elkaar spatte ...!!
 |
 d' geleerden, hebben 't niet begrepen, en zo de boodschap gemist ?
+
NB : in deze woelige & laatste eindtijd, gaan 'r wonderen gebeuren, die
wij ons nu nog heel amper kunnen voor`stellen -- want het aanzien van
de hemel, wordt ahw : een! groot BEELDSCHERM, waar`op elke ver^
andering, zowel wordt aangekondigd, als uitgelegd -( een voorbeeld >>
|
"... er werd een groot teken aan de hemel gezien : een vrouw, met de
zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf
sterren op haar hoofd ..." {'n visioen uit de Openbaring\\Apokalyps}
|
PS : tegen die tijd, is niet`alleen internet, en het worldwide web, reeds
ter`ziele, maar ook de electriciteit, benodigd voor onze computers, die
kan al`reeds niet`meer aan ons geleverd worden, noch opgewekt -- de
hemel dan, verandert zich ahw, in een groot : BEELDSCHERM, met
'n boodschap, die ook de aller`grootste analfabeet, zal begrijpen ...!!
+

<><><><><><><> op maandag 6 maart 2017, heeft directie & bestuur
van het Evangelisch Werkverband ( EWv.nl ) de gevolgen van haar blun^
ders niet overziende, per abuis : 'n PACT met de DUIVEL gesloten ....
|
[?] : hoe kon 't gebeuren, en wat ging hieraan vooraf ? -( m'n verhaal >>
|
ruim tien jaar was ik vrijwilliger bij het EWv -- in aanvang, was het daar
*veilig & vertrouwd* -- immers, zowel directie, bestuur als staf (mensen
op kantoor), hadden slechts een! agenda : het Evangelie terug in de kerk
-- later, volgden wat veel wisselingen -- er kwamen mensen die niet wis^
ten dat : men vanuit de CWN, geprobeerd had om mij te vermoorden --
of, misschien ook mensen met 'n dubbele//occulte agenda, die 't bewust
bagatelliseerden !? -- tevens kwam uit, dat #2 mede`vrijwilligers, alwaar
ik dus mee samenwerkte, al eind 2014 zijn gaan helpen bij het *gezellig^
maken* van die ene leegstaande kerk, tot : de nieuwe wicca`tempel van
de CWN, in Harderwijk -(( d' officiele inwijding ervan zou toen hebben
plaatsgevonden op 1-1-2015 ))- de situatie werd kortom al zeer dubieus
-- maar vrij onlangs, ja toen gebeurde er nog iets geheel anders >>>
|
 CWN-cwj.nl/ondertekening-onderzoeks-overeenkomst-CWN-en-VU
|
NB : bij de faculteit godgeleerdheid van de VU, wilde men de leerstoel
charismatische theologie, na 't fiasco met Benno v/den Toren, opnieuw
bemannen -(( met veel pomp, was zijn benoeming ooit aangekondigd in
het Reformatorisch Dagblad, terwijl hij met de NT_charismata, totaaal
niets! had ))- men koos ditmaal voor : de onderzoeker Miranda Klaver,
welk als betrokken, betrouwbaar, en ... gelovig! bekend staat -- echter,
deze bijzondere leerstoel, is (helaas)-verbonden aan de CWN, vanwaar
^uit iemand dus moest komen tekenen voor het contract -- en blijkbaar
wilde men 'r gelijk maar 'n feestje van maken, dus werden uitnodiging^
en gestuurd aan allerlei organisaties, ook aan directeur Hans Maat, van
het EWv -- doch, Hans Maat wist_! dat 'r vanuit de CWN, geprobeerd
was, om mij : tot #2x toe, in 2010, te vermoorden -- maw : hier moest
hij wel om *ethische redenen*, terughoudendheid betrachten, 'tzij een
mouw passen, zogezegd ? -- helaas op 6 maart 2017, zou Hans Maat :
vriendschap sluiten met dat bestuur van de CWN -- doch de gevolgen
zijn #2`ledig ... [A] : hij zette misschien (onbedoeld), het licht op groen
voor de #3e moordaanslag op mij, die wel was gepland maar nog`niet
uitgevoerd -- en [B] : Hans sloot een PACT met de DUIVEL ...!!!
|
PS : tenslotte bestaat 'r voor Hans Maat nog het risico wat voor ieder^
een geldt -- misschien, laat hij zich uitnodigen, naar hun wicca`tempel
te komen in Harderwijk -- want let op : wie daar voor de #2e keer z'n
voet zet, met de bedoeling daar te blijven komen ?... ja diens naam is
GEWIST UIT HET BOEK DES LEVENS, van God -( Hans, woont
'r overigens vlak`bij ? )- en nog zeer overbodig hier te vermelden, dat
ik deze *strakke bepaling*, moest door`geven, van : Jezus zelf ....
|
[!!!] : uit 'n interview op CIP blijkt nu dat Hans zich door d' verkeerde
mensen de handen heeft laten opleggen -- mogelijk zelfs door iemand
uit de wicca`tempel, doch dan binnen z'n eigen kantoor`staf ? -- want
hij zag in 'n droom : een brullende leeuw -- ja iets waarvan de apostel
Petrus zegt : "... wordt nuchter en waakzaam [...] de duivel, gaat rond
als 'n brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden ..." {1-Petrus}
|
CIP.nl/62654-waarom-we-dromen-visioenen-en-nachtmerries-krijgen/
-[*leeuw van Juda*], is flauwekul -( 'n brullende leeuw, is 'n beest ...!!
|
NB : heden werd mij duidelijk, dat : Hans, via die ene! jonge kantoor^
medewerker, onder het (geestelijk)-beslag ligt, van de wicca`tempel in
Harderwijk -((( ook, dat 't EWv_bestuur, niet op 'r taak berekend is !?
|
deNieuweKoers.nl/en-de-Geest-sprak-tot-Hans-Maat : dood-de-draak!
NB : "de_draak", zou dan de confessionele kerk zijn ? -( dus, welke geest sprak hier ?
-[ de bijbelse TOETS >>> "... maar onder ieder (kerk)-volk is, wie Hem
vereert, en! gerechtigheid arbeidt, Hem welgevallig ..." {Handelingen}
|
CONCLUSIE : de vermeende opdracht, om *de draak te doden*, kan
dus nooit! & te nimmer, afkomstig zijn van Jezus !! -- er is hier helaas
sprake van : VALSE profetie !! -- want, hoe vaak, heb ik aangeboden,
om : anderen ( ja ook Hans ), op de juiste wijze te leren TOETSEN !?
-(( 't mocht niks baten -- Jezus, gaat de stekker uit het EWv halen ....
|
[!!!] : pas na enige tijd zou mij duidelijk gaan worden, dat ... Hans, het
al wist van z'n favourite kantoor`medewerker, dat deze wicca`priester
was, nog`voor hij zich door deze jongen de handen liet opleggen -- ja,
uiterst pijnlijk te ontdekken, dat Hans : !geen! *christen* meer is ....
+

<><><><><><><> Mozes : "... gaat heen & wordt talrijk ...", zo luidde 't
bevel van God, aan de nakomelingen van Noach -- en dit bevel, uit het jaar
2570 voor Christus ((( door mij berekend met zowel radiokoolstof als gege^
vens uit de bijbel ))), galmt blijkbaar nog tot heden na, in onze oren -- maar
misschien wordt dit wel van generatie op generatie, doorgegeven via : onze
genen ? -- anyway, leidde dit bevel van God, doorgaans tot stabiele gezins^
vorming, hoewel soms evenzo tot : wan`gedrag -- waarbij moet opgemerkt,
dat hetwelk wij onder *wangedrag* verstaan, soms cultureel bepaald is ? --
zo zou, van de middeleeuwse geleerde & kunstenaar Michelangelo, bekend
wezen dat hij 'n zgn *liefdesbaby* was -( nb : in de tijd alwaar half europa,
bestierf aan twee grote pest_epidemie'en, verlangden veel meisjes, voor`dat
ze trouwden, dat zij eerst een *liefdesbaby* zouden hebben )- overigens, is
nu ook uit onze tijd bekend, dat : een! op de elf kinderen die keurig binnen
het huwelijk geboren worden, buiten het huwelijk verwekt zijn !? -- voorts,
zijn 'r nog de denkbeelden van geleerden die menen dat wij heel vroeger in
*de oertijd* ... holenmensen waren, die met knuppels op jacht gingen naar
vrouwen, om deze tenslotte ruw : aan de haren het_hol in te trekken [??] --
de gevolgen van zulke denkbeelden helaas, zien wij terug in de politiek, en
uiteraard : in het kwade nieuws -- alleen, hoe loopt dit verhaal nu af ? >>
|
NB : een terugblik leert nu dat 'r grote culturele veranderingen plaatsgevon^
den hebben, binnen de relatief korte periode van de zgn *industrialisatie* ((
1875 t/m 1945 )), hoewel de *reformatie* (( 1500 t/m 1744 )), en uiteraard
de alzo bejubelde *verlichting* (( 1744 t/m 1875 )), in zekere zin reeds een
aanzet hiertoe gaven -- want dit alles leidde ons naar de *modernisering* ((
1945 t/m 1982 )), waarbinnen de veranderingen : nog`sneller gingen -- bvb
op oude afbeeldingen, zie je nog, dat ooit de mannen : hun benen mochten
laten zien, terwijl de vrouwen dat niet mochten -- tegenwoordig echter, zie
je hoe de meisjes & vrouwen, hun benen laten zien, want zij zijn immers :
ge`eMANcipeerd !? -- doch dat nieuwe verworvenheden ook hun nadelen
hebben, is iets wat slechts moeizaam doordringt tot de mensenmassa ....
|
[ actueel_intermezzo >>> 'n elitaire belangengroep, die sterk mee`voelt met
de politieke intenties van D66, treurde nog altoos over de gruwelijke dood
van Els Borst -- echter toen hun ! idool de schuld kreeg, van 't mislukken
der informatie-besprekingen tot de vorming van 'n nieuw regeringscabinet,
sloegen zogezegd de stoppen door, en overwoog men dat : die christenen,
een lesje behoefden -- via een bijna militaire operatie, liet men een zwerm
jonge aasgieren (( voorzien van zowel killer'cocaine [[maakt gewetenloos]]
als logistieke ondersteuning )), rond`cirkelen over de zgn "bible belt", in de
week voor pinksteren [!!] -- doch zodra 'r #2 van hen *beet* hadden, riep
men de overigen haastig terug -- want, die #2 zaten te`dicht bij elkaar, en
de locale bevolking daar bij Amersfoort, zou misschien? kunnen beseffen
dat 'r 'n direct_verband was, tussen de dood van de twee meisjes : Romy
Nieuwburg en Savannah Dekker, welke beide (niet toevallig) teruggevon^
den werden : in een sloot !! -- kort`om : wij leven alweer bijna, in de_tijd
van de holenmensen -((( onze elite, be`sloot dat 't zo moest wezen ...?
|
NB : in wat voor 'n tijdperk leven wij nu ? -- het wachten is op het hoog^
tepunt van de #3e Wereld`Oorlog -- daarna op de herbouw van de joodse
TEMPEL (#3e), in Jeruzalem -- Utopia, met de officiele terugkeer van de
slavernij, tijdens welke de aller`rijksten zich nog rijker stelen -- de Groote
Opstand van ieder`een tegen alles -- en dan die langverwachte komst van
DE groote heerser, die korte metten gaat maken met een verrotte wereld^
elite -- bij elke stap, zullen de ZEDEN nog eens wat extra ver`ruwen -- 't
moment nadert dan, waar`op alle meisjes & vrouwen zullen beseffen dat
die zo fel begeerde *emancipatie*, ook nadelen heeft -( ja, immers >>>
|
"... naar 't man^zijn zal uw begeerte uitgaan, doch 't mannelijke
zal over u heersen !..." {gecorrigeerde vertaling van Genesis_3}
|
daar`om, op het hoogtepunt van de Grote Verdrukking -(( welk trouwens
bovenal, de mensen of humanisten treft ))- krijgen de meisjes & vrouwen
stinkgenoeg van hun eigen *emancipatie*, plus willen ook niet`langer, als
jachtwild bejaagd worden (door die humanisten) -- ja dan is het moment
gekomen, waar`op God : heel radicaal ingrijpt -((( is best komisch !? >>
|
"... de gedaante der sprinkhanen, was als die van paarden [...] zij hadden
HAAR als VROUWENHAAR, en hun tanden waren als die van leeuwen
[...] en zij hadden staarten als schorpioenen, met angels ..."{Openbaring}
|
het gevolg zal dan wezen, dat de ( humanistische ) holen^mens of ^man,
zich enige tijd, zelf bejaagd weet !? -- hun gedrag zal hierdoor heel sterk
veranderen : bij 't zien van vrouwenhaar, zullen ze in`paniek raken !? --
wat precies "de schade" is, die ze zullen lijden, is nog 'n verrassing >>>
|
"... schade(= letsel) toebrengen [...] alleen aan de_mensen(= humanisten),
die 't ZEGEL van God niet op hun voorhoofd hadden ..." {Openbaring}
|
PS : uiterst opvallend is hierbij dat zulke plagen, geheel voorbijgaan aan
de bewoners van de christelijke communities -- want dezen hebben zich
losgemaakt uit de verderfelijke invloed van de theologie -( hun verstand,
is daardoor verhelderd )- de nieuwe apostelen & profeten kunnen straks
zonder moeite, hun taken of bedieningen, in alle vrede uit`oefenen ....
|
"... weest vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en
profeten, want God heeft uw rechtzaak tegen haar [babylon], beslecht ..."
{Openbaring : *babylon*, is DE_kerk`STAD van de wereld`eukomene}
|
[!!!] : als bijna vanzelfsprekend, zal men binnen de communities, komen
tot 'n nieuw pakket zeden & gewoonten, waar`in veiligheid & geluk, het
gaat winnen van cultuur`politiek -((( op wens, van de vrouwen zelf ....
+
<> de Bijbel vertalen, of : vervalsen ?
reeds in 't jaar 00 was 't bijbels hebreeuws 'n soort van *kerk_latijn* -- en
van het jaar 070 tot 1070 heeft 't hebreeuws (als dode taal), ook nog 's *in
de prullebak* gelegen, zogezegd -- inzake 't bijbelse grieks, was de situatie
wel stukke beter, doch ook hier was de taal`kennis : niet perfect !! -- sinds
de vroege middeleeuwen waren 'r vele vertaal`fouten gangbaar welk terug^
gingen op de latijnse Vulgaat -- doch na de reformatie, toen werden er om
politieke redenen, juist : nieuwe! fouten ge`introduceerd -- deze nu, waren
echter bedoeld, om de machtspositie van de kerkelijke leeraars, te consoli^
deren -((( immers, de profeten uit de vroege reformatie, zijn toen in 't jaar
1618, uitgeschakeld door de machthebbers, ja evenals de oefenaars in het
jaar 1900 )))- tenslotte zijn 'r ook nu, hedendaagse bijbelvervalsers zoals :
Nestle & Aland, plus nog andere geleerden van naam & faam, welke met
uiterst dubieuze intenties, hun *kritische?* onderzoekingen pleegden ....
|
NB : het handelt hier om, DE meest perverse vorm van *streepleer*, wat
poogt om een_eind te maken aan de (normale)-communicatie, tussen God
& de gelovigen -- men geeft dan, aan zo'n grieks woord in de grondtekst :
een valse betekenis -- maar 'r zijn ook nog oudere errors, die men nu wel
had moeten verbeteren, doch dat bewust niet! heeft gedaan -- immers de
oude *dominees vertaling*, luidde sinds de reformatie, ongeveer zo >>>
|
"... want ten`dele is ons kennen & ten`dele ons profeteren ..."{1-Corinth}
|
dat *ten_dele*, is vertaald uit het griekse "meros", wat volgens de vertalers
zou duiden op 'n tekort aan kwaliteit -- maar, 't griekse "meros", is afkoms^
tig van de boog'schutterij -- dwz : "meros", spreekt [A] : als/gelijk een schot
in de_roos -(( dwz : apart, speciaal, top ))- tevens [B] : niet_vaak genoeg, of
te exclusief -- maw : Paulus vond dat men te_weinig profeteerde waardoor
het dus *iets exclusiefs* bleef -- toch zijn 'r nu zelfs vertalers, die vertalen
met *onvolkomen*[gebrekkig], wat duidt op de ONkunde der vertalers !?
|
alzo verplicht m'n liefde voor de waarheid, om nog 'n ander lastig vertaal^
probleempje op te lossen -- want, de dominees`vertaling luidt nu nog >>>
|
"... maar : profetie, zal AFgedaan hebben [...], kennis heeft AFgedaan ..."
|
*AFgedaan*, is hier (zogenaamd)-uit 't griekse "katargeo", wat beslist een
der lastigste woorden is om uit de grondtekst te vertalen -- echter, Paulus
probeert ons hiermee duidelijk te maken, dat [A] : de profetie, STOPT in
de aanvankelijke probeer^ danwel oefenversie ... plus [B] : verdergaat, als
INTEGRAAL onderdeel van het geestelijk`volwassen geloof -- het, stopt
dus niet, maar 't neemt ahw : DE_LIFT naar de bovenste verdieping !! --
en daarna, is 't niet`langer *die ene gek* welke profeteert, maar is zowel
de gave als d' kunde zodanig gegroeid & aanwezig, dat men 't niet`langer
kan negeren -(("... nu ik volwassen geworden ben ..."))- ja, gedurende de
zgn *Culturele Revolutie*, in China, gingen zelfs kinderen van #8 jaar, 't
Evangelie verkondigen -- zij profeteerden & legden bij zieken de handen
op -(( """de wonderen waren niet_! te tellen""", volgens : brother Yun ....
|
[!!!] : het ontbrak mij aan 'n geschikt vertaalwoord, ivm "katargeo", maar
op 'n nacht maakte Jezus mij wakker -- en Hij gaf mij toestemming, om
ivm "katargeo", te spreken van : *TRANCEDEREN* (zonder! "S") -- de
vorige poging van mij, om dit uit te leggen, was niet duidelijk genoeg !?
|
NB : de christelijke doop, is al evenzo 'n vorm van *trancederen*, daar
je oude EGO sterft, en je nieuwe EGO met Christus opstaat uit d' dood
[[zie > Rom_6:3-4]]--((( hier, uiteraard bedoeld, de volwassen_doop ...!!
|
[[ de volgende vertaal`poging, zou wel 'ns de_beste kunnen zijn ? >>>
|
"... de liefde[*], verandert niet -- maar 't profeteren, zal trancederen --
tongen, zij gaan verstommen -- kennis, zij gaat trancederen-- want te^
exclusief was ons kennen, en te`exclusief was ons profeteren -- echter
als 't volmaakte komt, zal 't exclusieve getrancedeerd zijn ..." {1-Cor}
|
[*] = "de LIEFDE", geldt hier zowel voor : de_mensen, als de_waarheid (( in_balans ))
-- men denke bij BALANS, bijvoorbeeld aan : *de Weegschaal van Vrouwe Justitia* ?
|
de conclusie !? >> straks zal : profetie, niet`langer 'n aparte gave wezen,
maar ... integraal_onderdeel zijn, van 't geestelijk volwassen geloof, wat
niet`alleen gegeven is, aan de nieuwe apostelen & profeten, doch gelijk^
ertijd even`zo, aan de andere gelovigen, welke in hun spoor volgen ....
|
[!!!] : de beloning voor 't erkennen van een profeet ((als : *uit God*)), is
zo^groot, daar 't erkennen van een profeet, juist veel`meer! moed vergt,
dan het profeteren zelf -[["... wie 'n profeet ontvangt als ..."{Mattheus}
|
reeds de profeten Jesaja en Habakuk, voorzagen deze *democatisering
der ambten*, via de (algemene) verbreeding van de geloofs`kennis >>>
|
"... men zal geen! kwaad doen noch verderf stichten, op gans mijn heilige
berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heeren, gelijk de wateren
de bodem van de zee bedekken ..." {Jesaja + Habakuk}
|
NB : hier dus niet de boeken`kennis der leeraars, maar levende KENNIS
gelijk aan die der apostelen & profeten -- want ja immers, deze KENNIS
komt uit de Troon van God -- als *bibliotheek*, is deze vrij! toegankelijk
voor iedereen -(( serieus ))- helaas, willen de hotemetoten uit kerkelandje
dus niet_! : dat d' gelovigen daar rondneuzen -((( op straffe des doods ?
|
"zal zijn in de laatste dagen [...] uw zonen & dochters zullen profeteren"
{Handelingen} -- dus : tot het_einde toe, blijft God communiceren, met
de gelovigen, via : ingevingen, woorden, visioenen, openbaringen -((( en
ook daarna zeker nog, maar wel op een wat meer ontspannen manier --
de gelovigen, blijven communiceren, binnen het Huisgezin van God ....
+

<><><><><><><><> stel toch 'ns ? : u bent een beschaafd & ontwikkeld
mens, die heel goed uit z'n woorden kan komen -- maar op 'n dag, wordt u
benaderd door : een profeet -- ja, een profeet, met 'n fikse boodschap voor
u_! -- de profeet zegt dan, dat ie spreekt namens Christus -(( als volgt >>>
|
"... gij zult niet`langer werken voor uw brood, maar gij zal doorbrengen in
luxe 7_sterren hotels -- aldaar zult gij slapen in de zachtste bedden, alsook
het duurste voedsel voorgezet krijgen -- dagelijks wordt gij voorzien, van :
massage, de gezelligste uitstapjes, of, gij zwemt zorgeloos in 't verwarmde
buitenbad van het hotel -- en overal waar gij gaat, volgt de begeleiding van
'n persoonlijke lijfwacht, voor uw bescherming -- want regelmatig, zult gij
de grootste spreker zijn op belangrijke congressen, alwaar gij tevens ja zal
dineren met de groten der aarde -- doch, wie het waagt, om lastige vragen
te stellen, of om kritische opmerkingen te maken, die persoon zal terstond
& ter`plekke : gestraft worden !!! -- immers, gij behoort vanaf heden tot :
de geselecteerde uitverkorenen die onze planeet aarde zullen besturen ..."
|
u bent dan wel even sprakeloos, doch daarna komen uw gedachten weer
op`gang -- dwz : was Jezus niet geboren in een stal ?... en waar`om al die
luxe, terwijl zovelen op aarde, honger & gebrek lijden ? -- voorts, is toch
gebleken, dat dergelijk gedoe met zulke hotemetoten : al de problemen in
onze wereld juist ver`ergeren (ipv : verbeteren of herstellen) -- de profeet
echter, blijkt onwrikbaar, want : "... de #144.000, moeten compleet !!..."
-- maar u staat in twijfel, want Jezus zei toch, dat als Hij zeer op iemand
gesteld is, dat Hij dan zo`iemand niet zal vertroetelen, maar juist veeleer
onder de tucht gaat brengen -( dus fors! aanpakken )- kort`om, hoe? kan
zo`een *profetische boodschap* van Christus zijn, wanneer deze strijdt!
met diens beginselen ? -- en dan tenslotte om 'r bij te mogen horen ((vol^
gens de profeet)), dat : toe`treden tot DE nieuwe wereld orde ? -- kan je
dus niet`meer zelf denken wat je zelf meent, maar je wordt letterlijk, en
figuurlijk : ge`masseerd ? -- het besef dringt tot u door, dat 'r ook nog 'n
*andere christus* bestaat, dan de Jezus uit het bijbelse Evangelie -- wat
deze *andere christus*, nu precies van plan is, en of deze : degenen die
voor 'm ijveren, ook eerlijk gaat belonen, is nog de_vraag ? -- stellig zal
dit uitkomen, doch wie heeft 'r dan gewed op het juiste paard ... wie !?
|
NB : dat na`gaan, of iets uit God zou kunnen zijn, of dat het misschien
wel, juist_niet uit God zou kunnen zijn, dat na`gaan heet TOETSEN --
TOETSEN, doet men via de inhoud, van de (canonieke) bijbel`boeken
-(( iets! uit een boodschap, mag niet strijden, met iets! uit de bijbel -(( is
reuze simpel !? -(( doch vraagt wel enige bijbel_kennis plus intu'itie ....
|
PS : 't bijbelse Evangelie, geeft ruimschoots betrouwbare informatie !!
+

<><><><><><> 't ging & gaat niet`goed, met de anglicaanse kerk -- om
de zoveel jaar wordt 'r weer een nieuwe slapjanus benoemd, tot aardsbis^
schop, welke met zijn optreden als uitspraken, de kerkgangers nog verder
vervreemdt van het instituut *kerk* -- met name veel jonge vrouwen mis^
ten 'r de juiste aandacht voor de aspecten van hun vrouw`zijn -- en bij de
wicca daarentegen, bleek die speciale aandacht daarvoor, er juist wel -- u
raadt het ?... de wicca nam toe !! -- echter op de universiteit van Oxford,
begon men in te zien, dat die leegloop richting wicca, niet`goed was voor
de toekomst van de kerk & de theologie -- men verzon toen maar 'n list :
de pseudo`wicca`kerk -- dwz, deze groepering moest zowel aantrekkelijk
zijn voor [A] : de weglopers, als [B] : de terugkeerders -- en, aan 'n super^
intelligente professor in de *missionaire theologie*, werd ja gevraagd om
mbv afrikaanse rituelen 'n (aanvaardbare)-lithurgie te bouwen -- 'n kolfje
naar diens hand -- 'r was echter, helaas 'n probleem : de eventueel terug^
kerende wicca`gangers, waren gewoon om bij hun wicca`rituelen, schrik
niet !?... mensenvlees te nuttigen -- hij bedacht een slim compromis : de
viering van het zgn avondmaal, zou geschieden met wijn & een product
op`basis`van ... mensenvlees -((( ipv : brood )))- dus, zo werd het dan --
bij deelname aan de (besloten) vieringen, zou men alsnog blijven binnen
de schoot van de kerk -- ofwel men zou aan : ""christelijke wicca"" doen
-- doch hoog`uit een! kleinigheid, over`zag onze professor, namelijk : de
sterke overeenkomst tussen enerzijds de wicca & anderzijds de BA'AL^
vieringen uit de oudheid -( men denke aan 't antieke Israel )- want bij de
BA'AL, behoorde al evenzo het eten van mensenvlees -- onze professor
riep dus, oude & machtige demonen op -- het gevolg hiervan was weer,
dat de deelnemers aan de (besloten) vieringen : spectaculaire geestelijke
ervaringen ondergingen, waarbij hun ahw "... uitstegen, boven de troon
van God ..." -- kortom, de *missionaire spiritualiteit* was geboren ....
|
NB : in 2010, bracht men de *missionaire spiritualiteit* naar nederland --
speciaal, om vrijzinnige predikanten, die sinds 1998 aan de_wicca waren,
weer terug te brengen in de schoot der kerk -- de colleges zouden worden
gegeven, op het terrein van de CWN -- reeds in mei 2010, wilde men het
nieuwe "avondmaalsbrood", gaan uitproberen -- maar : die ene! vegetarier
-((dat was ik))- zou stellig het verschil gaan proeven ? -- men spoot toen 't
reukloze gifgas Vikane, 's nachts mijn tent in, misschien hopende, dat : ik
de volgende morgen niet! zou opstaan ? -- echter, hoewel zwaar gewond,
kwam ik op de woensdag`morgen 12 mei 2010, wel m'n tentje uit -- raar
maar waar, was ik al tevoren gewaarschuwd dat m'n leven in`gevaar zou
kunnen komen -- echter ... dat nu juist daar & toen, de leidinggevende &
academisch gevormde ELITE, die zo`gevaarlijke mensen waren, dat heb
ik pas veels te`laat beseft -((( indien ik dat nu 's eerder had geweten ...?
|
PS : de *Eukomenische Oxford FORMULE*, is nu uitgerold in de gehele
westerse kerk`wereld -- "eukomenisch", want evenzo hoog`geplaatsten uit
de RK kerk, nemen graag deel aan deze heksen_eucharistie, bedacht door
de protestanten -- dit elitaire gebeuren is evenwel omgeven met de nodige
geheimhouding -(( zo mogen de *toegetredenen* te Harderwijk, niet! met
mij communiceren, noch op m'n berichten reageren of antwoorden ....
+
<> 50 jaar : Katholieke Charismatische Vernieuwing
ja : inderdaad ... #50 jaar lang, hebben 'r gelovigen ge`ijverd, hun RK kerk
te veranderen & te verbeteren -- dat gebeurde binnen`kerkelijk -- ja : velen
hebben zich daartoe ingezet voor het geloof -- maar nu echter, is het d' tijd
om te evalueren, dus om de_balans op te maken -- en, algemeen kan zeker
gezegd, dat de KCV activiteiten : een hoge waardering vinden -- maar, niet
alles ging goed noch gaat goed -- want nu juist met de doorwerking van die
charismatische gaven -(( alwaar het dus om te`doen was ))- daarbij liet men
te`grote steken vallen -- wat ging 'r zo'al fout ? : alhier 'n opsomming >>>
|
#1e > het *academisme* -- dwz : hoog`opgeleide mensen, zij meenden het
beter te weten, dan de_bijbel als het woord van God -- evenzo volgden zij
*een andere agenda*-(( vergelijkbaar met die van Judas Iskariot )), met als
gevolg, dat : de arbeid der gemotiveerden, compleet werd vernietigd -- het
academisme leidt op termijn, tot 'n zekere vorm van verraad -- men keert
't Evangelie de_rug toe -(( zulke! mensen, worden steeds belangrijker ....
|
#2e > tekort aan geestelijk inzicht bij de leiding`gevenden -- zolang, als de
nieuwe apostelen & profeten, nog`niet op hun plek zijn aangekomen, is 't
absolute noodzaak dat sommigen het initiatief nemen plus leiding'gevende
taken op zich nemen -- 't gaat echter fout, zodra ze 'n ijzeren positie gaan
in`nemen, of steunen op de (vermeende) deskundigheid van de leeraars --
want juist dan, bij 'n gebrek aan echte communicatie met God, ontstaat 'r
een kliek van mensen die altijd het woord voeren, over 't podium dansen,
noch toestaan dat 'r iemand, 'n serieuze doorgeving van God brengt ....
|
[*doorgeving* = een droom//visioen, woord van kennis, een profetie, hetzij openbaring
|
#3e > geheime afspraken met machthebbers -- de geheime afspraken, tus^
sen bisschoppen enerzijds en de de KCV anderzijds, alwaar ik kort terug,
de hand op wist te leggen, deze waren al *de_doodsteek* voor d' verdere
geestelijke & charismatische vernieuwing, van deze (nieuwe) beweging --
in deze afspraken, staat een verbod op het toetsen van (serieuze)-profetie
-- in`feite gaat 't hier, om 'n verbod om te communiceren met God -( wat
trouwens compleet in_strijd is met de officiele leer van de RK`kerk ....
|
NB : dit zijn dus de #3 zwaarste oorzaken -- men is 'r gaan geloven in de
activiteiten rond`om de onderwerpen waar`naar de belangstelling uit`gaat
-- doch waar 't nu echt om draait, het wederom integreren, van de gaven
in het geloofsleven, daar blijft men angst`vallig uit de buurt, helaas ....
|
PS : maar totaal funest, of zelfs desastreus, zijn de bezoeken aan wicca^
achtige vieringen, door personen die een sleutelrol vervullen in de KCV,
als`ook door belangrijke hoog`geplaatsten uit hun eigen! RK`kerk ....
|
[!] : de grote/open KCV`jubileumdag, was 23 july 2017, in Stadskanaal,
op het conferentie`oord Pagedal -- maar ... Pagedal, is eigendom van de
zgn Noorse Broeders, die ooit 'ns dat reukloze gifgas Vikane, hadden ge^
leverd aan de manager van de Kroeze Danne ... en waarmee iemand op
11-mei-2010, probeerde mij om te brengen -- ja met enige nadruk heeft
Jezus mij laten weten, dat ik ook op Pagedal, zeker niet veilig ben ....
+

<><><><><><><> bijna iedereen, weet wel wat over de geschiedenis van
de christelijke kerk, in onze westerse wereld -- maar, om te weten of zulke
geschiedschrijving, op volledige waarheid berust, kan het wonderwel beter!
zijn, om nu 's juist niet gestudeerd te hebben -- dat komt door`dat, wat wij
*geschiedenis* noemen, voor 'n flinke portie bestaat uit : *interpretatie* !?
-- en deze *interpretatie*, bestaat uit zowel : inkleuringen, toevoegingen &
weglatingen -- tevens is 'r, sinds de coup van de hyper`calvinisten in 1618,
'n proces gestart, van : heimelijke geschiedvervalsing -- bvb : *de_expulsie
van de oefenaars*-(uit de kerk), in 't jaar 1900, wordt botweg ontkent als
fundamentele breuklijn in onze recente kerk`historie -- welnu, Jezus heeft
schoon genoeg, van een kerk die de waarheid in ongerechtigheid tenonder
houdt -- Hij is reeds begonnen, met het opleiden van de nieuwe apostelen
& profeten, welk 't (straks) gaan overnemen van d' machthebbers & hun!
leeraars -- de taak van die apostelen & profeten zal 't zijn om : *de_kerk*
geheel nieuw op te bouwen -- en dat gebeurt dan niet! met ijdel ge`preek,
maar door : rechtstreeks te communiceren met God_zelf -(( uitleg ? >>>
|
'n stukje voorgeschiedenis uit de tijd van de profeet Mozes -((wetenschap^
pelijk staat vast, dat de #1e vijf boeken van 't oude testament, geschreven
zijn : tijdens! 't leven van Mozes))- mensen van 't oude volk Israel, waren
toen uiterst bevreesd, als God : rechtstreeks met hun communiceerde >>
|
"... wij willen niet`langer de stem van de Heere onze God, horen -- en dit
grote vuur niet langer zien, opdat wij niet sterven !!..."{Deuteronomium}
|
en 't resultaat was, dat God in het vervolg : profeten ging benoemen >>
|
"... een profeet zal Ik hun verwekken, uit het midden van hun broeders
-- Ik zal mijn woorden, in zijn mond leggen, en hij zal alles! tot hun zeg^
gen, wat Ik hem beveel -- de man die! niet luistert naar woorden, die hij 
in mijn naam spreekt, met die! zal Ik AFrekenen..." {Deuteronomium}
|
dit stelsel, waarbij God met de gelovigen communiceerde, via : profeten,
heeft ge`functioneerd vanaf het einde van de zgn *IJStijd*, tot het begin
van de vroege middel`eeuwen -- daarna evenwel, slonken de profeten in
getal, hoewel ze nooit! *helemaal weg* waren -- doch de machthebbers,
noch kenden of her`kenden, noch er`kenden : deze geestelijk_ingestelde
mannen & vrouwen, welke immers niet uit`waren op enige bekendheid,
noch op 'n positie in de kerk -- en toch waren ze 'r weer, gedurende die
#1e honderd jaar van de reformatie -- evenzo, tijdens de "gouden eeuw"
van de oefenaars -- maar! : de geschiedvervalsers aan de universiteiten,
wisten ze angstvallig uit "de geschiedenis" te houden -(( tot op heden ?
|
meer & meer dringt 't tot veel gelovigen door, dat 't huidige kerkbestel,
een *uitvinding van mensen* is, bedoeld om machthebbers & leeraars,
het leven zeer comfortabel te maken -- want wel worden 'r, met 't geld
wat gelovigen opbrengen, kathedralen & organisaties gebouwd, maar :
de juiste geestelijke vorming van de gelovigen, schiet 'r compleet bij in
-- dan doet men wel pogingen, om daar`in : verandering & verbetering
te brengen, doch vaak zijn dat weer pogingen van de nieuwe're macht^
hebbers, om hun! positie te consolideren -- immers, degenen welk met
hun roeping van godswege bezield zijn nu, die worden zelden om raad
gevraagd -( d' geestelijke opbouw van d' geloofsgemeente, is nodig >>
|
"... wie profeteert, spreekt tot de mensen stichtend ..." {1-Corinthiers}
|
stichten of stiften, betekent : *in de steigers zetten* -- want het griekse
"oikodome", betekent : "onder_dak brengen" -- dat OP`BOUWEN, lukt
dus NIET met dat ijdel gepreek van d' academisch`gevormde leeraars,
maar dus wel door : God via zijn profeten te laten communiceren met
ons -(( 'n prachtig voorbeeld, is dit visioen van een RK gelovige >>>
+
Profetie, over : Eenheid der Gelovigen >
"... gelijk Mozes ooit met zijn staf, een weg baande
door de wateren v/d Rode Zee, zo zal Jezus straks :
met zijn staf, een WEG banen door de chaos van de
eindtijd --- de gelovigen die straks, deze van Jezus'
gebaande WEG zullen nemen, zullen dan zowel :
EEN zijn met elkaar, als EEN zijn met Hem ..."
't visioen van ene : Monique, te Helvoirt, op 9 november 2013
+
alle door mij bewaarde doorgevingen, zijn zowel getoetst aan de bijbel, als
evenzo juist bevonden -- sommige er`van, heb ik voorgelegd, aan anderen
die beweerden! te beschikken, over : *de gave van toetsing* -- in aanvang
keurden zij deze woorden AF, maar : op irrelevante gronden -- naderhand
echter, keerden zij het Evangelie de rug toe -(( ? dus blijkbaar, verloren zij
het geloof, als straf voor hun academisme ? ))- zulke mensen verstaan niet
dat ... Jezus interactief betrokken is, bij zowel profetie als toetsing -- noch
begrijpen ze, dat met hun arrogante optreden, ze Jezus`zelf, lasteren! ahw
-- kortom : Jezus verwijdert uit zijn Koninkrijk, al wie Hem tegen!werken
-- en dat doet Hij simpelweg, ja door zulken niet_langer te behoeden voor
verleidingen & misleidingen -( resultaat voorspelbaar )- menig van zulken,
keurden al even klakkeloos de inhoud AF, van deze doorgeving hier >>
+
Profetie : Herbouw & laatste Reformatie
Jezus, zegt >>>_"...
Ik zal herbouwen : u losmaken & herschikken, om
te maken, tot een groot huis -( met vele woningen )-
ook al uw functies, zal Ik losmaken & herschikken
-( veranderen hoewel, nu geheel naar mijn! plan ...
|
maar, de kopstukken die vastzitten op hun troon, zij
gaan zelf een huis bouwen, de stad van hun eenheid,
welk in een! uur vergaat -- ((zulke))-leiders, verdelen
mijn lichaam -( waar zij vergaderen, ben Ik niet ..."
 
'n Profetie, gegeven via : mijzelf, op 30 januari 2011, te : Helvoirt
+
welnu ?... dit verschijnsel, waarbij zowel geloof als ONgeloof : zichtbaar!
worden, als gevolg van zo'een ingegeven woord, ja dit verschijnsel heb ik
al meermaals gezien & beleefd -( 't was al beschreven in het Evangelie >
|
"... Simeon zegende hen, en sprak [...] : zie, Deze is gesteld tot 'n VAL & 'n
opstanding van velen [...] en tot 'n teken dat weersproken wordt ..."{Lucas}
|
NB : de ingredienten zijn hier [A] : de VAL of neergang van de hotemetoten
[B] : de opstanding/opgang van de geringen, en [C] : eeuwige weerspraak der
beterweters -- wat wij hier zien, is dus, 'n zgn *selectie mechanisme*, doch
waarbij wonderwel, de kandidaten zichzelf : er`uit`selecteren !! -- de motor,
of drive achter dit mechanisme, is de communicatie met\of/van God, via de
profeten -- zo heeft bvb, 'n kleine geloofsgemeente, alwaar wij niet welkom
waren, zich tot #drie keer toe gesplitst, nadat ik daar tijdens de bidstond : 'n
(aan mij gegeven) woord uitsprak -- echter, de (vermeende) *leiders* waren
'r bezig met zich`zelf, ipv met de_uitvoering van het Evangelie -- en hoewel
mijn optreden daar & toen, nogal *ten_dele* was, mistte dat woord zijn uit^
werking dus niet -((voorbeelden, te`over))- van de [semi]-wicca`gangers kan
zelfs gezegd, dat ze allemaal ooit_! goed begonnen zijn -- helaas, denken ze
nu : dat ze zich *op 'n hoger geestelijk platform* bevinden -- tevens mogen
ze hun geheime kennis, niet_delen met de ONwetenden -(( zoals : ik ... [:-)
+
_
>> iets, over de_ROL van de profeten, gedurend de eindtijd >>
de_APOCALYPS [= het bijbel`boek Openbaring], begint met
de zo beruchte & gevreesde Dag des Heeren -- dwz : niet het
aller`eerste & meest verwoestende begin -- want : de Tempel
[#4e], blijkt volgens de tekst van Openbaring, reeds gebouwd
te zijn -((*de hemel*, uit hoofdstuk 4 immers, is niet de ware
HEMEL, maar : de boven^ of troon^zaal van die Tempel ....
|
[ zie ook >> de TOETSING van deze gewaagde UITLEG >>
|
in 'n tijd van complete verwarring, is het de taak der profeten
om d' vragen van zowel gelovigen als niet`gelovigen te beant^
woorden -( men heeft overigens genoeg!, van de theologische
kletspraat der leeraars )- DE reguliere maatschappij, met haar
voorzieningen, wetten & handhaving, is compleet verwoest --
de mensen gaan daar`om, in groepen leven -- er vormen zich
zowel [stads]-communities, als [rurale]-communes, alwaar de
mensen hun eigen onderlinge zeden & gewoontes bepalen -((
alsmede hun economische regels ))- ja tot men ziet, hoe 't zo^
veel beter gaat, bij die christenen met hun "gekke profeten" !?
-- meer & meer, sluiten 'r mensen zich aan bij de christelijke
leef-groepen voor : wonen & werken, alwaar het ook nog 'ns
democratisch aan toe`gaat -- tevens hoort men 'r nu op basis
van die oude bijbel, 'n (verrassend)-nieuwe! boodschap ....
|
[!!!> de profeet Daniel, sprak over : *de VERSTANDIGEN*
|
speciaal die profeten welk 't gevaar opzoeken, die zullen met
grote aantallen sneuvelen -- maar ... zij worden meer & meer
gezien, als DE *verzets helden*, tegen_! het wereld_bestuur,
wat overigens niet`goed totstand wil gaan komen -- 't nieuwe
christendom echter, breekt definitief door in de wereld >>>
|
"... maar de STEEN die het beeld getroffen had, werd tot
een grote berg, die d' gehele aarde ver`vulde ..." {Daniel}
+
_ Voorbeeld van TOETSING -(( de "hemel" uit Openb_4, is daar de
troonzaal van de Tempel ? ))- de sleutel, is hier het OPklimmen >
|
let op : voor d' goedkeuing van 'n bewering of proclamatie, zijn 'r #2
schriftplaatsen nodig die d' juistheid bevestigen -- voor d' AFkeuring
evenwel, van 'n profetie of openbaring echter, dan volstaat 'r al #een
schriftplaats die de profetie//openbaring weerspreekt ....
|
"... het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen : wie? zal
opstijgen ten hemel, en het voor ons halen ..." {Deutero_30:12}
"... zeg niet in uw hart : wie zal ten hemel opklimmen -- namelijk om
de Christus te doen AFdalen !?..." {Romeinen_10:6}
|
NB : deze schriftcitaten, spreken voor zich -- ja, wiens naam reeds
staat opgeschreven in de (echte) hemel, in het *Boek des Levens*,
die hoeft niet_meer op te stijgen, want hij/\zij is al`reeds boven ...!!!
|
't opklimmen//opstijgen, is trouwens strijdig, met *de broederschap
der gelovigen*, zoals Jezus die bevolen heeft, in : Mattheus_23:8 --
immers, dat "opstijgen" zou zeker misbruikt kunnen worden, ja om
subjectieve (niet transparante) STATUS`verschillen te huichelen -[
nb : de nicolaieten, verwanen zich verheven boven d' anderen ....
|
anyhow ?... onze gewaagde uitleg, blijkt derhalve correct te zijn ....
|
CONCLUSIE : de hemel bereiken, is niet het doel -- ja immers, het
leven op aarde, biedt alle opties, om een geestelijk mens te kunnen
worden -- hierbij is de Apocalyps 'n soort van *eind_examen*, voor
wie bereid is, om : DE gehele WEG der WAARHEID te volgen ....


NB : de christelijke geloofs`gemeente, wordt OPgebouwd met PROFETIE
-- tot vandaag, was dat zogezegd *spelend leren*, maar straks wordt het 'n
serieus ambacht -- zo moet een profeet kunnen overtuigen dat degenen die
"... roepen : Heere, Heere !!...", niet automatisch zullen ingaan tot 't konin^
krijk van Christus -- ook dat de hypercalvinisten met hun preek`kanonnen,
beslist`niet zullen ingaan tot de RUST der verzoening -- maar, de profeten
behoeden hun geloofs`gemeente voor dwalingen -- want zij weten het, als!
de_Wederkomst van Christus nadert -- probleem is helaas, dat 'n kerk niet
bevoegd zal wezen, om haar eigen! profeten te kiezen -( nb : Jezus kiest d'
profeten uit )- het gevolg kan wel zijn, dat daar waar : academisme heerst,
Jezus hun : een *ongeleid projectiel* stuurt, een *minkukel*, ja of zelfs 'n
*halve zool* !? -- ja stellig zal Hij z'n allerbeste medewerkers naar veiliger
plekken sturen, zolang als het gevaar bestaat, dat ze worden omgebracht ?
-- en tot die medewerkers, behoren : de nieuwe & functionele apostelen --
't zijn wat oudere gelovigen, ervaren in profetie & toetsing, welk' wijsheid
hebben opgedaan -- van deze zullen 'r niet genoeg wezen, zodat Jezus erg
zuinig met hun moet omspringen -- uiteraard niet alle gelovigen ontvangen
zo'een roeping & bediening -- echter om alsnog voor diezelfde beloning in
aanmerking te komen, vraagt Jezus van deze gelovigen niet_meer dan`dat
zij ... de profeten met *neutraal respekt* behandelen -( meer niet !! >>>
+
"... maar wie 'n profeet, ontvangt als profeet, die zal
de beloning van een profeet ontvangen ..." {Mattheus}
NB : het_risico, dat zo'een profeet naderhand, toch niet helemaal *OK* blijkt te
wezen -(( en dat de brave gelovigen, al`zo hun beloning zouden kunnen gaan mis^
lopen ?))- dat risico, neemt Jezus geheel voor z'n eigen rekening -- ja, Hij beloont
immers de bereidheid van de gelovigen, om te luisteren naar Hem, ipv : naar wat
geleerde mensen roepen -- Jezus, is altijd direct actief betrokken bij profetie, dus
zelfs een "valse" profeet, kan! 'n werktuig zijn, om de gelovigen te examineren --
de gelovigen zijn dan in ieder geval verzekerd van de hun toegezegde beloning !!
+
kort`om : reuze democratisch !! -- maar het juiste inzicht daar'over mist bij
de brede kerk`massa, die wel heel braaf luistert naar de grote kletsmajoors,
doch niet denken noch leven, vanuit de schrift`zelf ... als`mede zich dingen
laten wijsmaken door deze kletsmajoors, welke domweg niet kloppen ...!!
|
echter, zodra het algemeen besef groeit, dat de kerk : apostelen & profeten
behoeft, zullen er zich ook ... valse! apostelen & profeten aanmelden -- ja,
ook dan gaat het *selectie mechanisme* werken -(( speciaal wanneer >>
|
"... zij tot u profeteren van wijn en bedwelmende drank, dan ..." {Micha}
|
de oude profeten van Israel, beschreven uitgebreid de misstanden welk zij
voorzagen, speciaal in het nu`komende *Utopia* -- echter, zij wisten toen
nog`niet, dat de_kerk : *de POORT der ZONDE* is ? -- dwz : alle! zonde
kwam ooit via! de_kerk, in de wereld -- dus, moet de_zonde terug naar de
plek waar zij ooit is geboren -- ja dat dwingt de verstandigen & rechtvaar^
digen, tot zware keuzes -( het *selectie mechanisme*, werkt alzo uit >>
|
"... wie onrecht doet, die begaat nog`meer onrecht -- wie vuil is, die wordt
nog vuiler -- wie rechtvaardig is, hij/\zij bewijst nog`meer rechtvaardigheid
--en wie heilig is, hij/\zij zal nog`meer geheiligd worden ..." {Openbaring}
|
gender neutraal )- de_kerk, alwaar de_zonde terugkeert, tot haar geboorte^
plek, is : een STAD, genoemd naar het oude Babylon, dus ook *babylon*
-- want ook deze, moet [opnieuw] : vergaan -(( heeft immers 'n rede >>
|
"... in haar is gevonden, het bloed van profeten en heiligen,
en van allen die geslacht zijn op de aarde ..." {Openbaring}
|
PS : de super`STAD, zal officieel, over *een mooie naam* beschikken ....
+
<> *VERGEVING* : hopeloos afgezaagd & misbruikt ?
[!!!] : die speciale aandacht voor *vergeving*, onder christenenen, heeft soms
iets misselijk'makends -- hoewel zeer belangrijk, is 't niet het enige aspect van
het geloof -- andere aspecten, zijn even urgent, bvb : 't elkaar behandelen, als
(gelijke)-broeders/\zusters, ipv elkaar te overheersen !? -- wonderwel, hebben
sommigen mij na #30 jaar nog`niet vergeven, dat ik ooit de waarheid zei ...!!
|
onder 't zgn oude_verbond, was zelfs bloedwraak in beperkte mate toegestaan
-- doch omdat dit voor Jezus niet`langer : acceptabel was binnen d' christelijke
stijl van leven, verbood Hij 't simpelweg -- maar Hij ging daarbij nog verder --
wanneer voortaan, een schuldenaar & een schuld`eiser samen voor de rechter
zouden staan -(en de schuldenaar kon niet betalen)- dan verlangt Jezus van die
schuld`eiser, dat deze zogezegd over z'n hart zal strijken, plus van alle verdere
vorderingen zou afzien -- evenwel gaat het hier, om : stoffelijk eigendom, wat
ons immers ... tijdelijk als bezit is toevertrouwd -(( "van godswege" ))- 't wordt
anders, zodra iemand zondigt, tegen : datgene wat heilig is, of tegen wat heilig
zou moeten zijn !? -- Jezus geeft apostelen & profeten, deze bevoegdheid >>
|
"... al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat
gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel ..." {Mattheus}
|
uiteraard, gaat het hier om fouten welke dieper in`vreten -((( men denke bvb,
aan de gevolgen van gruwelijk incest, waarvan het slachtoffer 'n leven tekort
komt, om daarvan te herstellen )))- maar toch blijken 'r machthebbers te zijn,
in kerkelandje, die van zo'n slachtoffer eisen, ja dat deze : vergeeft_! -- zulke
religieuze figuren, gebruiken dan *de_vergeving*, als middel om gelovigen te
tiranniseren -- en dat nu, was niet! de bedoeling van Jezus, als Hij sprak >>
|
"... indien gij echter niet vergeeft, dan zal ook de Vader, die in de hemelen
is, uw! (eigen)-overtredingen niet vergeven ..." {Mattheus + Marcus}
|
de zgn *fair deal*, omdat wij zelden! beseffen, hoe`groot de impact is, van
onze eigen fouten -- evenwel, kunnen er toch bepaalde voorwaarden zijn --
want de overtreder dient serieus : "... berouw ..." te hebben {Lucas} -- iets,
wat te`vaak ontbreekt, helaas -- kort`om, dient 'r altijd 'n afweging gemaakt
te worden, maar dan wel in goed overleg, met d' apostelen & profeten ....
|
NB : pas echt spannend, gaat 't worden in de_eindtijd -- immers, dan komt
de grote heerser aanzetten, als *redder & helper*, van die zwaar verdrukte
christenen -- van d' ene op d' andere dag, kunnen die verdrukte christenen,
dan [A] : hun verloren bezit terug`nemen, en [B] : hoge schadevergoedingen
incasseren, plus [C] : de boosdoeners laten bestraffen -- maar : Jezus vraagt
echter juist van zulke gelovigen, om dan daar`in enige terughoudendheid te
betrachten -(( terwille van het Evangelie ))- immers van`af de komst van de
grote heerser, is 't de allerbeste periode, om het Evangelie uit te leggen, aan
onze mede`mensen -- zo`in tussen de #15 en de #22 jaar, ontstaat dan *de
nieuwe kerk*, ja zonder_! : muren, (vermeende)-leiders, of ... theologen !?
|
PS : uit de gelovigen groeit "... een koninkrijk van priesters ..." {1-Petrus}
+
<> over die aller`laatste paus : Petrus Romanus ?
"... een zuchtende schepping, wacht op de komst van de zonen God's ..."
|
[vlg : de apostel Paulus]- en een! van hun, is die allerlaatste paus -- hij komt
niet uit de roomse (top)-hierarchie, maar zal worden gekozen, op de rokende
puinhopen van het Vaticaan -( of wat daar straks nog van over zal zijn ...?
|
maar eerst komt nu`nog na! de huidige paus : *de interim paus* -- z'n naam
is reeds bekend bij insiders ((me too)) -- hij is al te`oud voor de functie, doch
kan onder speciale omstandigheden, wel als *interim* benoemd worden -- 't
draait uit op een heftig pontificaat, compleet met 'n heuse belegering van het
Vaticaan -- dat is niet z'n schuld, maar van de Curie -- want : de curie_leden
azen op hoge zetels, in de *wereld godsdienst raad*, van de United_Nations
-- boze italianen, zullen dan optrekken tegen het_bestuur van de RK`kerk --
en onze interim zal tenslotte uit gewetensnood, 't Vaticaan ontvluchten ....
|
NB : paus Pius X, kreeg in 't jaar 1909, twee visioenen waarbij 't Vaticaan,
het middelpunt was van zowel oorlogs`strijd als complete verwoesting -- de
late-(interim)-opvolger die hij 'r zag, zou zich ook : "Pius" laten noemen ....
|
zodra die allerlaatste paus is gekozen, gaat hij zich vestigen in zuid-Jordanie
-- de oude profeten, die z'n komst voorzagen, uiten zich bezorgd & kritisch,
over diens pontificaat, welk duurt tot de komst v/de grote heerser -- daarna,
moet PR : als "zwerver", de grote verdrukking overleven -- d' oude profeten
echter, zijn dan ineens weer lovend over deze dienstknecht des Heeren, die
zo`waar & wonderwel deze grote verdrukking, geheel gaat overleven ...!!
|
[ ter educatie, hier als`nog DE profetie uit : Malachius' #112e >>>
+
 [!!!] : de juiste vertaling, van Malachius' #112e >>>
|
 ""... In persecutione extrema, S.R.E. sedebit
 Petrus Romanus, qui pascet oves in multis
 tribulationibus -- quibus transactis civitas
 septicollis diruetur, et Iudex tremendus
 iudicabit populum suum -((( Finis ..."""
 In de uiterste vervolging S.R.E. zal zetelen de romeinse
 Petrus, die de schapen zal weiden in vele beproevingen.
 Wanneer dit voorbij zal zijn, zal de stad der 7 heuvelen
 vernietigd worden, en de huiveringwekkende rechter,
 zal zijn volk oordelen -(( Einde ... [vertaling : dr. Bruno Nagel
+
[>> zie ook : mijn TOETSING van de zgn >>> *Malachius Profetie* <<]
|
NB : terwijl veel andere christenen het juist zeer goed zullen hebben, heeft
de grote heerser blijkbaar *iets* tegen de RK`gelovigen, waarvan de meer^
derheid achter PR aanging, want zich niet wilde voegen, onder de *wereld
godsdienst raad* van de UN -- de grote heerser, vernietigt de steden welke
door de RK`gelovigen zijn gebouwd in de bergen van zuid-Jordanie, en hij
jaagt hun bewoners ruw uit`een -- de profeet Jesaja, roept iedereen op, die
vluchtelingen [A]: te behoeden voor vervolging, en [B] : hen veilige opvang
te bieden -- zowel Jeremia als Jesaja, zijn zeer bezorgd over het lot van de
RK`gelovigen, gedurend de grote verdrukking in de eindtijd, maar even`zo
zien zij tenslotte : een keer ten goede -- Jesaja is lovend over de rol van de
laatste paus, die ook tijdens de verdrukking, 'n *goede herder* blijft, en ja
zelfs z'n positie her'wint, & tenslotte als de *HERDER der VOLKEN*, op
het schild wordt gehesen -((( dat *herder der volken*, refereert hier aan de
profetie uit 2009, binnen het Vaticaan, waarbij men veronderstelde, dat de
laatste paus, als DE herder der volken, van`uit! het Vaticaan zou gaan bes^
turen, over alle christen`gelovigen op de gehele aarde !? -((( maar dat! zou
wel 's 'n interpretatie_fout geweest kunnen zijn, van hun eigen droom ???
|
NB : op d' plek waar ooit 't Vaticaan stond, her`rijst het antieke Rome !!!
|
wat u hier leest, staat of : bijna letterlijk, in de oude profeten, of : valt daar
direct uit af te leiden -((( Jesaja & Jeremia, zijn hier uw belangrijkste infor^
matie`bronnen )))- doch dit`maal mag ik, aan u niet vertellen, *hoe de vork
precies in de steel zit* -- de rede hier`voor is, dat u het uitsluitend begrijpt,
wanneer u het zelf_! ontdekt -["eureka"]- dus, moet u anders! gaan denken
& lezen -- en dat valt helaas niet mee, in het begin -((( een uitdaging ...!?
|
PS : wie lukraak informatie zoekt, over *the LAST POPE*, die komt dan
de meest gruwelijke ONzin tegen, waarbij je je afvraagt of : d' intelligentie
van zeewier, gelijkwaardig zou zijn, aan die van mensen ? [:-) ... doch ! >
|
"... verstandigen onder het volk, gaan velen tot inzicht brengen ..."{Daniel}
+
<> een woord, over : de grote kerk & de kleine kerk ?
+
... Profetie over : de_kerk, in de aller`laatste dagen ...
 God is bezig om de_kerk te splitsen, in enerzijds een
grote kerk, en anderzijds een kleine kerk --- de kleine
kerk heeft God's hart om daarmee verder te gaan, en :
om tenslotte, daarmee Zijn geplande doel te bereiken
--- de grote kerk daarentegen zal onder de leiding van
machthebbers & geleerden : een hoge koers zetten, en
haar weg zal uitmonden, in de_bouw van de religieuze
wereld_hoofdstad --- doch deze schitterende stad, zal
compleet vergaan, in slechts EEN uur tijd ...!!!
... 'n woord gegeven via : mijzelf, in december 2007, te : Naarden ...
+
NB : niks bijzonders, noch geniaal -- veeleer, 'n zgn *actualisering*, van wat
de schrift reeds zei -- maar, toch maakt 't volgens 'n simpel te begrijpen met^
hode duidelijk, dat God : te`werk gaat volgens 'n van`tevoren bepaald PLAN
-- ja tevens, hoe! dat PLAN (ongeveer) werkt -- en toch bleef ik`zelf evenzo
met vragen zitten -- maar op al deze vragen kwam weer 'n goed antwoord --
pas veel later begon ik te begrijpen, dat ik die antwoorden dus zelf_! had op^
gezocht, in *de bibliotheek* van God, beter bekend als : "... de TROON der
genade ..."{Hebre'en}, dus waar je vrijmoedig naar binnen mag huppelen --
zorg echter, dat : de huichelaars & de machthebbers 't niet te`weten komen,
anders is je leven in`gevaar !! -(( dan bij deze, 't antwoord op uw! vraag >>
+
vraag : hoe? gaat God, de kerk splitsen, in zowel een
grote kerk, die ten`onder gaat, plus 'n kleine kerk, die
zeer groot wordt, en God's doel bereikt -(( let op !! >> 
2-Thess_2:10 t/m 2:12 "... hun, die verloren gaan, omdat :
zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben [...] en
daarom zendt God hun een_DWALING, die bewerkt dat
zij de_leugen geloven -- opdat allen! geoordeeld worden,
zij die ... de_WAARHEID : NIET`geloofd hebben !!...
NB : het stond al bijna #2000 jaar, dus gewoon in de bijbel -- ja,
de dwaling betreft hier : de_openbaring van de SUPER_christus,
die z'n SUPER_tempel gaat bouwen, alsook z'n SUPER_wereld^
hoofdstad -- kortom : het zal straks reuze! aantrekkelijk worden,
om een foute keuze te maken -- doch juist minder! aantrekkelijk,
om aan de goede keuze vast te houden -((( EXAMEN_TIJD ...!? 
't zal voor de gelovigen bijzonder aantrekkelijk gemaakt worden,
zich te voegen in de nieuwe orde -- en speciaal hun leiders zullen
hiervan gretig gebruikmaken -- doch gezien de grote huiver bij de
meeste gelovigen, zal 'r worden overgegaan tot de deportatie van
massa's jonge gelovigen naar *selectie kampen* in de woestijn -[
zie : Hosea_11:10+11 & Ezechiel_20:34//38 -( lastig te verstaan !!
ja gezien 't feit dat men straks in de super_wereldhoofdstad, alle
talen zal spreken, wordt deze stad in de bijbel, ook wel Babylon
genoemd {zie : Openb_14+16+17+18} -- de stad zal men echter
bouwen, boven`op 'n slapende vulkaan, die vanwege de onrust!
in de shiftende aardkorst tenslotte, opnieuw tot leven komt -- de
stad wordt genoemd, in : Jesaja_54, Zacharia_8, Ezechiel 48, en
is 'n heus mysterie -- toch, schijnt Zefanja_1, al te refereren aan
de vulkaniteit in de bodem, er`onder !? -- veel andere schrijvers,
spreken liever over hun! toekomst`droom, het *grote SION*, als
't expanded herbouwde (Jeruzalem), van`waar`uit het veranderde
*Israel*, gaat heersen over de volkeren der aarde -- het *SION*,
wordt #136x genoemd in de Tenach, en #5x in het Evangelie .... 
[ toelichting > de oude profeten uit de TeNaCH [OT], voorzagen
reeds, de spectaculaire komst van een grote heerser, die zichzelf
mondiaal, met zwaar geweld gaat manifesteren -- reeds beschikt
hij daarbij, over diens eigen leger van "engelen", plus diens eigen
selectie van "heiligen" -- grote tekenen & wonderen, zoals bvb 't
midden`door`splijten van de Olijfberg (te Jeruzalem) zal hij gaan
verrichten {Zacharia 14:4} -- daarentegen de NT apostelen, ver^
wijzen bewust`niet naar zulke schriftplaatsen, als *iets* waar_in
de gelovigen, "hun_messias" zouden moeten gaan herkennen ....
nb : u zou bvb wel achter zgn *leiders* kunnen aanlopen, echter
dan nemen zulke mensen (( welke van godswege NIET geroepen
zijn )), u mee in hun ondergang -- ja daarom is het beter om nu_!
"eenzaam" te zijn, dan straks te delen in d' anderen hun verdriet ?
-- maar nog beter, is : het volgen van de_Weg der *verstandigen*
(zie : Daniel_11+12) -- zij nemen eerst hun eigen beslissingen, om
daarna vele anderen tot die grotere verstandigheid te bewegen .... 
bijna vergeten ? > de joodse gelovigen, welke zich een tijd_lang
verloren waanden, nadat zij van de United Nations, gedwongen
waren om hun land te verlaten ... zullen hun totaal nieuwe zelf^
vertrouwen (her)-vinden binnen de communes (( ?-Rom_11:25 ))
-- zij zullen er zich, volkomen thuis & op hun gemak weten .... 
vaak om louter (economische) *redenen van bestaan*, zullen de
mensen zowel de wereldkerk verlaten, alsook zich aansluiten bij
DE christelijke communities, welke tevens een grotere veiligheid
bieden aan hun bewoners -- dus : de grote kerk loopt leeg, en de
kleine kerk loopt zogezegd : VOL -( het einde nadert gestaag .... 
tenslotte zal *DE_KERK van het volk*-(( zonder muren )), weer
bestuurd gaan worden door de nieuwe apostelen & profeten, die
de gelovigen : door de chaos van de Eindtijd zullen leiden -- men
leeft dan als gelovigen plus niet`gelovigen tezamen in communes
-(( dit model is zo! succesvol, dat 't leven op aarde zich herstelt
"... en het overblijfsel van Jakob[= de #12 stammen], zal te
midden van vele volkeren [in_diaspora], zijn als dauw van
de Heere, als regenstromen op 't groene kruid ..." {Micha
+
NB : het historisch gegroeide onderscheid, tussen de joodse stammen (#2-?)
en de christelijke stammen (#10-?), zal dan sterk zijn vervaagd -- hoogstens,
nog een verschil in taal//cultuur, wat zich dan opheft, binnen de christelijke
communes, alwaar ook de RK`gelovigen, reeds 'n veilig heenkomen gevon^
den hadden -((( wij spreken nu, over de toekomende tijd van straks, als`of :
deze reeds heeft plaats`gevonden ... maar dit past goed bij de manier waar^
op de oude profeten denken )))- overigens, heeft 't economische succes van
de communities van doen met 't feit dat men 'r *self_supporting* is -- want
op de vele locale markten, heerst 'n tyrannieke vorm van *regulering* >>>
|
"... dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie : het BRANDMERK, de
naam van het_wezen, of het getal van diens naam heeft ..." {Openbaring}
|
de dtg vluchtelingen`stroom, zal richting *woestijn* gaan -(( de woestijn =
waar zowel overheden als voorzieningen ontbreken ))- ja, het resultaat zal
zijn, dat de hoofd`economie krimpt, en de sub`economie groeit als kool !!
-- tevens, zullen de apostelen & profeten, het razend druk krijgen, om aan
de nieuwkomers te vertellen : al datgene wat hun toen ooit in de_kerk ont^
houden werd -- dwz : heel gewoon, gedurend de arbeid, zonder! poeha of
kapsones, maar wel met de juiste toewijding & begrip voor de ander -- de
al`oude boodschap, klinkt dan zomaar in`eens als totaal nieuw -- ja, hoog^
stens zal men de voormalige kerk`leraars wat extra moeten onderwijzen ?
-(( deze tijd straks, hoop ik`zelf dus niet_meer mee te hoeven maken ....
+
<> AMALEK !?
<><><><><><><><><> ze zijn, een der aller`oudste volks`stammen, op
aarde -- hun stam`moeder, was Ada -- en al meer dan #4000 jaar, wonen
de zonen van Abraham & de zonen van Amalek, door elkaar in 't midden^
oosten -- hoewel, *amalekieten* ook elders te vinden zijn -- en omstreeks
1500 voor_Chr, begonnen zij met 't plegen van aanslagen & overvallen --
nu mochten de volkeren -[ van God ]- maximaal #40 dagen per jaar, ruzie
maken, dus oorlog !!... echter de krijgs`tactieken van Amalek, werden als
unfair beschouwd -- zo rapporteerde de profeet Mozes, hoe de amalekie^
ten geprobeerd hadden : de achterhoede van ouderen : AF te snijden, van
de hoofdmacht der israelieten -- het oordeel van de profeet, namens God,
luidt dat : hun naam definitief zal verdwijnen uit de lijst der volkeren >>
|
"... de herinnering aan Amalek, onder de hemel zal uitwissen ..."{Exodus}
"... van`ouds was Amalek, doch in het einde hun ondergang! ..."{Numeri}
|
NB : 't zou goed zijn voor deze mensen, indien zij gingen beseffen dat zo^
wel hun oorsprong als hun toekomst, 'n slechte prognose bezitten -- want :
hun *jihad* komt niet uit de koran, doch veeleer uit hun boze hart !? -- de
gruwelijke zonden die zij begaan, zijn immers alreeds hun STRAF !! -- en
toch blijft voor hun mogelijk : de_ESCAPE uit d' macht van 't kwaad >>
|
"... al waren uw zonden scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw,
al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol, indien
gij gewillig bent & luistert !!..." {Jesaja} -||- "... dat 'r alzo vreugde zal
zijn in de hemel, over #een! zondaar, die zich bekeert ..." {Lucas}
|
helaas zullen veel amalelieten, deze kans tot behoud : niet benutten -(( het
probleem hierbij is dus niet hun godsdienst [de islam], doch de praxis van^
uit de veel hardere cultuur, waarin ze ooit zijn opgegroeid ))- iets, wat dan
blijkt tenslotte, in het einde van de eindtijd, zodra 'r zich 'n enorme krijgs^
macht verzamelt, om te strijden tegen : ONgewapende christenen !! >>
|
en zij werden verzameld, op de plaats, die in het Hebreeuws, genoemd
wordt : HARMAGEDON ..." {'t boek Openbaring /// de Apokalyps}
|
[typisch : amalek ?] -- uiteraard, loopt dit avontuur finaal_fout af !! >>
|
"... de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond
van Hem, die op het paard zat ..." {Openbaring\\Apokalyps}
|
PS : ja onder hen zijn zowel koningen als slaven, en zeer stellig ook een
flinke portie *academici* -(( toen bij ISIS, was dat wel ruim #25 % !? ))-
ja immers academici, zijn simpelweg : op een dwaalspoor te brengen ....
|
[!!!] : in de USA, leeft 't zgn *ANTIFA*(=anti_fascistische actie) -- deze
*college based*_organisatie, is een! der dragende zuilen, onder 't heftige
anti_trumpisme, wat probeert om : Donald Trump, uit het Witte Huis te
jagen -- deze Antifa, schijnt zich solidair verklaart te hebben met : ISIS,
en schijnt van`plan, om : grote aanslagen te gaan plegen, in de_USA !?
+

><><><><><><><> de van hogerhand opgelegde *cultuur politiek*, waar
zo`veel gewone mensen onder gebukt gaan tegenwoordig, is al even`zo het
speeltje van de dames & heren : academici -(echt`alles, moet ineens anders
)- ja, "gewoon zijn", is nu 'n misdaad -- dus *politiek correct*, beveelt zich^
zelf aan, plus legt zich`zelf op, als de_NORM voor : echt`alles !! -- behoeft
amper uitleg dat de totaal`verdwaasde (europese)-elite, overwegend bestaat
uit FOUT_opgeleide & zwaar opgefokte academici !? -- uiteraard, zal bezit
van geld, bij de deelnemers aan de zgn *dialoog kringen*, evenzo 'n stevig
woordje mee`praten -(( want 'r zijn ook uitgave`kosten aan verbonden ? ))-
kort`om, men is voorstander van massa`immigratie, omdat je 'rmee de lage
lonen uit de lage_lonen`landen, ahw : *importeert* -- maar, over DE vraag
of : de (gewone) burgers, misschien in opstand zouden komen ?... en of de
dan op te richten volks`tribunalen, zouden kunnen gaan besluiten, tot : een
her`verdeling van hun elitaire bezittingen ?... zo`ver denkt men maar liever
niet !? -- men wil overigens, zich gaan terug`trekken in zgn : save_heavens
-( dat zijn confortabele, in 't rotsgebergte uitgehouwen, schuilsteden )- van^
uit dergelijke schuilsteden, wil men veilig, de wereld gaan besturen, zonder
last te hebben van gewone burgers -- maar de profeet Jesaja, bespot ze >
|
"... ga in de rotskloven, en verbergt u in de grond ..." -( nb : *rotskloven*,
dat zijn in rotsgebergte uitgehouwen woningen, dat kunnen zelfs complete
paleizen zijn !! )- de profeet Jermia, waarschuwt ze, dat hun overmoed ze
zal opbreken > "... al maakt gij uw nest zo hoog als de gier, Ik-[God] zal u
vandaar neerhalen ..." -- d' profeet Obadja waarschuwt ze, ja dat zij zelfs
> "... tussen de sterren ...", niet`veilig zullen wezen -((( de conclusie ...!?
|
onze elite, welk zich *de betere species* noemt, wil haar ongeloof verhef^
fen tot *religie* -- zij willen hun eigen inter'religieuze bijbel gaan schrijven
-- ze willen hun foute moraal tot wet dienen -- ze willen, *als goden* zijn,
op hun eigen *heilige berg* !? -- tenslotte echter, wacht voor hen : 'n veel
minder comfortabel lot -- ja, zij zullen te dien dage worden verzameld, als
gevangenen in een kuil, plus daarna moeten kreunen in 'n kerker -- aldaar
wachtend, voor 'n langere tijd, op de uitvoering van hun harde vonnis >
|
"... te dien dage zal het gebeuren, dat de heerser bestraffing gaat brengen
over de menigte der hoge academici, en over de managers der wereld, op
de aardbodem -- zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen
bijeenbrengt in een kuil -- zij, zullen opgesloten worden in een kerker, en
pas na vele dagen, zullen zij : terecht`gesteld gaan worden !!..." {Jesaja}
|
NB : wat is d' REDE van hun bestraffing ? -- wat hebben ze misdaan ? -(
let op !!... wij spreken weer, in : *de voltooid toekomstige tijd*, der oude
profeten )- als volgt >> wij weten het niet, maar stellig, stapelden hun rijk^
dommen zich op, zodat bij deze elite, de_macht hun naar het hoofd steeg
-- en dat terwijl juist de armelui, dtg : steeds minder te verteren hadden --
ja door hun ijdelheid & arrogantie, hebben zij mensen`levens verwoest --
want : terwijl hun rijkdommen zich op`stapelden, moesten hun arbeiders,
zich zien te redden met de *fake money*, oftewel 't als loon uitbetaalde :
*donald_duck geld* -- voorts, zijn ze de gehele maatschappij gaan opko^
pen, bvb : de rechtspraak -- als`evenzo nog andere zaken, welk voordien
ooit lagen, onder 't toezicht van 'n democratisch gereguleerde overheid -(
dus, aan deze wereld_dictatuur der globalisten, moest 'n eind komen !!!
|
de apostel Jacobus zegt > "... jullie zijn heffingen gaan opleggen terwijl het
de laatste dagen zijn -- het loon dat door u is ingehouden van de arbeiders,
die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt!, en het geroep van hen, die uw
oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen [...], jullie hebben op aarde
royaal geleefd, en u te`goed gedaan, jullie hart vetgemest in de slachttijd --
jullie, hebben de rechtvaardige : verOORDEELd -- ja, VERMOORD !! --
er is geen! verweer! tegen u ..." {*verweer* = juridisch, in hoger beroep}
|
PS : dus alweer opnieuw, dat *selectie mechanisme*, waarbij sommigen :
de goede keuze gaan maken, tot inkeer komen, en dan van zich`AF zullen
rekenen -- terwijl juist anderen, rechtstreeks aankoersen op de HEL, door
te streven naar : hun! tyrannieke & kleptocratische markt`regulering >>>
|
"... dat niemand kan kopen of verkopen, dan slechts wie 't brandmerk, de
naam van het_wezen, of het getal van diens naam heeft ..." {Openbaring}
|
[!!!] : 't bijbels`griekse woord "charagma", betekent : BRANDMERK ....
+
<> the : ".9-11" ... inside job ??
sinds 1982 wist ik dat 'r een #3e wereld`oorlog zou gaan uitbreken, en ook
sinds 1998 probeerde ik een`ieder te bereiken met de boodschap dat : deze
oorlog, voor een radicale TRENDBREUK zou gaan zorgen -- dus, inplaats
van : moderner & ge`avanceerder, zouden w' in technologisch opzicht, dan
weer terugkeren naar de oudheid -(( en in moreel opzicht, zelfs weer terug^
keren naar de oertijd ? ))- beide zaken worden overigens bevestigd door de
bijbel -- echter, je moet de bijbel wel *lezen*, maar dan op een intelligente
manier, zogezegd -- immers, de theologie : schakelt 't verstand uit !! -- iets
wat ooit al duidelijk bleek, bij de farize'en & schriftgeleerden, uit 't jaar 00
-- maar nog absurder werd 't, toen men ons vanaf 11 sept 2001 probeerde
wijs te maken, dat : de aanslag op de TwinTowers te New York, zou zijn
uitgevoerd door terroristen met gekaapte vliegtuigen -- want spoedig kwa^
men d' echte door deskundigen getoetste feiten, massaal boven water >>
+
WAARHEID-911 
+
NB : deze torens, bestaande uit een massieve constructie van hard`stalen
balken, waar`binnen ook echt niets was dat kon branden, zaten vol met :
giftig asbest -- men besloot toen over te gaan tot *gecontroleerde sloop*,
maar dan wel op kosten van de verzekering -- met de uitvoering van een
ingewikkeld plan werd iedereen voor de gek gehouden, iedereen behalve
de slordige #3000 doden, welke op deze beruchte dinsdag zouden vallen
-- iets waar`uit bleek, hoe dun! het vernis`laagje is, van DE amerikaanse
beschaving -- want 'n mensenleven is daar helemaal niks waard !! -- dus
wie niet behoort tot de LAFhartigen, waar`over Jezus : zijn OORDEEL
uitspreekt, ja die neemt alle kennis van >> www.Waarheid-911.NL ....
|
PS : deze #3e Wereldoorlog, wordt al in hoofdstukken & bladzijden uit^
gevochten, momenteel -(( evenwel, het_hoogtepunt komt aanstonds ....
+
<> de Manifestatie der Lichtgestalten ?
terwijl de voorzanger z'n mantra's herhaalt, wordt 't licht in de kerk`zaal,
langzaam verminderd -- de aanwezigen houden hun adem in ... het is een
plechtig moment van aanbidding -- en dan plotseling, verschijnen ze ... de
lichtgestalten !! -- zijn het engelen, of andere kosmische boodschappers ?
-- doch waar 'n ieder naar hunkert is de vraag of : z' iets gaan zeggen ? --
want hun boodschap dient voor de gehele mensheid, als verlossing -- ja 't
is een voorrecht, om bij zo'een manifestatie aanwezig te mogen zijn ...!?
|
NB : we zijn nu (ahw), in de wicca`tempel te Harderwijk -- de betovering
bedwelmt de aanwezigen -- doch zelf, blijf ik nuchter, bij : dit doorkijkje,
wat mij overigens wel wat koude rillingen bezorgt -- ja, 't is het antwoord
op de_vraag welk mij al enige tijd bezig hield, namelijk : wat nu betovert!
zo'een eukomenische groep van hoog`opgeleide mensen, dat zij tezamen
*een geheim genootschap* gingen vormen ? -- dat, inclusief protestantse
hotemetoten, met RK bisschoppen toe ? -((( dus, hier was 't antwoord op
mijn langdurige vraag, dwz : zij laten zich betoveren door DE geestelijke
wereld, en de waarschuwingen uit de bijbel, werpen zij achter zich ...!?
|
[!!!] : UPgrade Lelystad Airport ? >>> de tempel krijgt ook internationale
visite -- en hoewel dit numeriek maar 'n kleine belangengroep is, hebben
zij wel hoge contakten in bestuurlijk Den Haag -- dus, om hun! vliegreis
confortabeler te maken, is besloten om Lelystad Airport te UPgraden --
want zo! sterk is heden, de mondiale reputatie van de wicca`tempel ....
+

.
1-Johannes 2:19
< alhier, het internationale symbool van de
"christelijke wicca", door mij gevonden op
Hervormd Harderwijk -- wat betekent 't ?
-- 't onderste platform, is 't confessionele,
(aards gefundeerde)-christelijk geloof -- d'
missende derde pijler (als schim, door mij
ingetekend), wijst op het *afbrokkelende*
support daar`voor -- 't bovenste platform,
steunt hoog in de geestelijke wereld -- dat
is dus zogezegd : "christendom versie 2.0"
-(( doch dat nemen wij niet! serieus ... [:-)
|
de ware intentie van 't originele symbool,
is hier door mij vertaald, naar (grafische)
beweging -- immers : zij willen uitstijgen,
tot boven! de troon van God ....{Jesaja}
'
NB > 't originele_symbool verschijnt niet : op het scherm van alle PC's
+
voor 'n beter begrip van deze lastige *materie*, hierbij een terug`blik op
de periode van 2004 t/m 2010, bij de CWN -- sinds 2004, leerde ik daar
op hun conventies, om in de nabijheid van God te vertoeven, als evenzo
dat lithurgie : een taal kan wezen om met God te communiceren -- maar
het kwaad loerde 'r reeds, in de vorm van heksen, die de organisatie van
de CWN reeds waren binnen`gedrongen -- en toen in 2007, voor 't eerst
op christelijk conferentie'centrum de Kroeze Danne, grepen die heksen :
hun kans -- want, in 'n artikel in 't blad *Lopend VUUR*, werd (( zwart
op wit )), gerept over : "licht-gestalten", die op 'n gewijde zaterdagavond,
verschenen aan sommige bezoekers van d' conventie -- doch zelf heb ik
deze "licht-gestalten", niet of niet`bewust gezien -- trouwens, hadden die
"licht-gestalten", toen! nog geen! boodschap te melden (want zij zwegen)
-- overigens, sloeg de schrik mij pas om het hart, toen in 2008 en 2009,
bleek dat 'r mensen waren die plotsklaps onzichtbaar konden worden !?
-- een 'rvan, kende ik goed, maar ik zag dat zij *veranderd* was, in iets
zeg'maar *tussen ijs & ijzer* -- evenwel naderbij komen voor 'n praatje
of 'n begroeting, scheen uitgesloten -- want indien ik dat toch probeerde
dan : loste zij op, als in nevelen !? -(( 't was voor mij : traumatisch ....
|
ja tenslotte ... werd op 11 mei 2010, om 23uur30, geprobeerd mij uit te
schakelen door : het reukloze gifgas VIKANE, mijn tent_in te spuiten --
naderhand meende ik in`aanvang, dat dit een reactie was op m'n poging
om evenzo iets te kunnen inbrengen, op de conventie -((( als volgt >>>
+
> Vacature : een PROFEET ( m/v )
> werkgebied : Protestantse Kerk Nederland
> alle sollicitaties, spoedig indienen bij : Jezus ...!!
> TAAK : het geloof in die saaie kerk spannend maken
> opdat de jeugd daar nu blijft -( ipv : massaal wegloopt !?
+
echter veel later scheen, dat men van`plan was geweest om aldaar voor 't
eerst allerlei wicca'achtige elementen te introduceren, in de charismatische
vieringen -- en speciaal het avondmaalsbrood (op basis van mensenvlees),
zou mij als vegetarier, zeker hebben doen alarmeren !! -- maar toen ik die
volgende morgen toch levend m'n tentje verliet, ging hun feestje dus voor
effe niet! door -- helaas, was ik wel zwaar`gewond, en was voor zo'n #70
weken *uitgeschakeld* -- overigens, is men 't jaar er`op gaan uitzien naar
lege kerk`ruimtes, en regionale wicca`vieringen gaan houden, zoals onder^
meer in Houten, alwaar de_wicca toen is binnendrongen in de leiding van
DE LICHTBOOG -- plus daarna vervolgens binnen de gehele organisatie
van NEW WINE -((( zuiver gevoelsmatig stond ik machteloos, echter nu
weet ik dat God, deze mensen niet`langer in Zijn_huis wilde hebben ....
|
"... de satan zelf, doet zich voor als een engel des lichts ..." {2-Corinth}
+
<> wat, gebeurt 'r op : 23 september 2017 ?
misschien wel niks !? -- immers het hoogtepunt van WO_III, bleef telkens
uit -- want pas daarna, komt : Utopia, met d' bouw van de #3e Tempel, de
komst van de groote heerser, plus 't begin van de Groote Verdrukking -- ja
opvallend, is daarom de manier waar`op de standpunten daar`over worden
bepaald & uitgebracht -- want zelden, ligt daar`aan de_bijbel ten grondslag,
ook al beroept men zich daar heftig op, voorzien van vele schrift`citaten --
maar toch is dat ten`diepste : positief, daar men zo laat weten, te hongeren
naar de levende kennis van de apostelen & profeten, die weer afkomstig is
uit de_troon van God -- doch helaas ontstaat 'r tgv alle speculaties over de
komende gebeurtenissen & andere ontwikkelingen : 'n voorspellings_moe^
heid -- dwz, de mensen *geloven het dan wel*, zogezegd -- maar schuldig
hieraan evenzo, zijn kerkelijke leeraars, die de levende kennis ont_houden
aan de gelovigen, door uitsluitend elkaar de_bal toe te spelen, tegelijkertijd
de apostelen & profeten aan de zij-lijn houdend : hun het spreken te belet^
ten -- misschien daarom gelukkig maar, dat de moderne technologie, ieder
een stem geeft, al is het maar tussen velen !? -- doch, waar 't hier nu echt
om gaat is, dat : God ... zowel een KALENDER als een AGENDA heeft,
welke samen *De geschiedenis van de Toekomst* bepalen -- evenwel of
de bedenkers van KalendervanGod.nl, hetzij AgendavanGod.nl, dat goed
begrepen hebben, moet ik serieus betwijfelen !? -- en toch, zal 'r ook, na
het einde van de moderne technologie [>zodra deze ons in de steek laat<]
worden doorgegaan met speculeren over *straks* -- immers dat voorziet
in een behoefte -((( blijft u echter altijd beseffen : de profeten weten ....
|
NB : die nutteloze speculatie, was gedaan door de "numerologist" David Meade ....
+
<> onze maatschappij, is als 'n huisje in de storm !?
+
toen de apostelen vroegen : "... zeg ons, wanneer dat zal gebeuren, en wat
is het teken van uw komst, en! van de voleinding der wereld ?..." {Matth}
toen antwoordde Jezus : "... gij zult horen van oorlogen, en van geruchten
van oorlogen [...], maar het einde is dat nog`niet! -- want, volk zal opstaan
tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en : er zullen nu hier, dan daar,
hongersnoden en aardbevingen zijn ..."<|>"... pestziekten en ook vreselijke
gebeurtenissen en grote tekenen aan de hemel ..." {Lucas} "... indien men
tot u zegt : Hij [Jezus], is in de binnenkamer-( de bestuurskamer van de tempel ),
gelooft het niet !!..." -- nb : in de opsomming ontbreekt schijnbaar, die van
de vulkaniteit uit 't boek van Jo'el ? -- doch, waar het Jezus nu om te doen
was, is om ons duidelijk te maken dat *zulke escalaties* niet wijzen op de
nadering van zijn (weder)-komst of verschijning, maar een TOETS-! zullen 
bepalen, voor 't simpele feit, dat : Hij nog`NIET terug is !! -(( waarom ? >
|
NB : de grote heerser zal komen met grof geweld & zwaar vertoon, om de
gehele aarde op te eisen -- hij zal z'n hoofdstad & zijn tempel bouwen, om
aan de mensen (= humanisten), duidelijk te maken, dat hij : een GOD is -- de
gelovigen zullen dan moeite hebben hun houding te vinden, ja vanwege de
zich zo`sterk opdringende vraag : ""wie, is deze ?"" -- en wanneer 'r dan, in
d' plaats van die lang`gehoopte vrede, blijkt dat de strijd gewoon doorgaat,
behoren de gelovigen te snappen, dat het #1000`jarig Vrederijk, aldus nog
niet_begonnen is !! -(( want met Jezus' komst, zal 'r rust & vrede zijn ....
|
PS : de_uitdaging voor d' gelovigen, gedurend de EindTijd, bestaat hier`in
dat, zij gaan zien & (van d' echte)-onderscheiden : valse christussen, valse
apostelen, valse profeten, valse herders, valse leeraars, en valse broeders!
-- tevens, dat de gelovigen zich niet`langer laten misleiden noch verleiden,
maar elke drog`rede ontmaskeren -(( en dat nu, ja om d' simpele rede >>
|
"... 'n zware ORKAAN steekt op v/de uithoeken der aarde ..." {Jeremia}
|
[!!!] : hoewel hier bedoeld, in de overdrachtelijke zin, zal deze ORKAAN,
straks dodelijker & verwoestender zijn dan alle vorige tezamen !! -((want
zo`iets als een standaard`vertaling van de bijbel, bestaat 'r niet ... immers
d' reguliere vertalers, gedragen zich soms als robots, en soms als dichters
welke zich grote vrijheden permitteren))- deze storm, is dus 'n ORKAAN
van de aller`boven_hoogste categorie, althans in de verwoestende uitwer^
king ervan -- en terstond daarna, zal de grote uitdaging voor d' gelovigen
zijn, om dan *in Woord & daad* hun medemensen te ondersteunen ....
+
<> een gedicht voor de interimpaus
NB : de interimpaus, moet aanstonds die *sprong* maken, van de oude & herkenbare
kerk, naar de nieuwe & minder`herkenbare kerk -- een beslissing, welk de Curie reeds
voor hem genomen heeft, maar zonder z'n voorkennis -- 't resultaat van deze *sprong*
zou de moederkerk brengen naar de hoogste zetels, in de Wereld Godsdienst Raad ...?
+
+
Laat mij worden, als de nieuwe mens in uw Vrederijk
|
Laat mij aan velen wijzen, die anders uw weg zouden missen
|
Laat mij velen tot inzicht brengen, die anders uw uitkomst verloren
|
Laat mij aan velen d' zekerheid geven dat u spoedig wederkomt
|
Laat mij de dwalenden doen keren van hun ondergang
|
Laat mij straks, met uw heiligen kamperen ....
+
((( van m'zelf, 30 juni 2012, Helvoirt / opgedragen
aan : DE kandidaat voor het interim`pausschap )))

het was toen al 'n koud kunstje om uit te vissen : wie binnen het Vaticaan,
voor deze lastige klus in aanmerking gaat komen -- de brave man zelf zit 'r
niet op te wachten, doch z'n vrienden koken ahw van ONgeduld -- logisch
want, hij is al flink op leeftijd -(( maar gelukkig, is hij nog kerngezond ))- 't
gaat er dus helaas om spannen -- toch wil Jezus, 'm beslist plaatsen in : "...
dat legerkamp der heiligen ..." {Openb} -- evenwel, om je daar goed op je
plek te weten, is het nodig om *iets!* mee`gemaakt te hebben, kortom iets
uiterst heftigs -- immers, hij heeft een te! rustig leven gehad -- maar nu zal
hij onder extreme omstandigheden, 't allergrootste offer moeten gaan bren^
gen, wat iemand als hij in zo'n positie zou kunnen -- dwz : wanneer tijdens
de belegering van 't Vaticaan, 't daar in een HEL verandert, moet ie plaats^
maken voor iemand die ((op de rokende puinhopen)), men zal kiezen tot d'
allerlaatste paus, met de roepnaam ""Petrus Romanus"" -- wie deze "PR" is,
dat weet gelukkig nog niemand -- wat men daarentegen binnen 't Vaticaan,
nu`al wel weet, zijn : de speciale omstandigheden waar`onder de Curie zal
moeten! gaan besluiten, tot 't benoemen, van een zgn *interim paus* ...?
|
PS : de nog`zittende paus Franciscus, werd aan 't begin van z'n ponificaat,
beroofd van z'n energie, schijnbaar door de_kennis van wat 'm op 'n zeker
moment zou moeten gaan overkomen, opdat 'r 'n begin gemaakt zou kun^
nen gaan worden met de drastische, v/de UN ge`eiste hervormingen ...!?
|
[!!!] : het was ooit Paus Pius X die in 't jaar 1909, in #twee visioenen zag,
hoe het Vaticaan, onder oorlogs`gelijke omstandigheden, aan verwoesting
ten`onder ging -- plus waarbij z'n late opvolger diens ambt neerlegde door
't Vaticaan te verlaten -((( de interim brengt daarmee : het grote offer, wat
'm zal brengen & doen kamperen, ja in dat *legerkamp der heiligen*....
+


<><><><><><><>veranderde zeden & gewoontes, sinds de oudheid ?...
die houden ons meer bezig, dan wij nu beseffen -- vroeger, toen waren de
mannen ge`emancipeerd -- de mannen mochten hun benen laten zien -- en
dat klinkt misschien raar, doch de meisjes & vrouwen, zij keken toen naar
: mannen_benen !! -((( maar anno nu, is dat dus zogezegd : anders'om ....
+
[ 'n zomerse definitie, van de hyper'moderne vrouw ?
> de heerseres, welke zich kleedt als een SLAVIN [:-)
+
zo`op 't eerste gezicht, schijnt iedereen gelukkig met de moderne life'style,
maar de schijn bedriegt -- want, hoewel veel meisjes & vrouwen 'r in onze
moderne cultuur, beslist op voor`uit gegaan zijn, zie je daartegenover, veel
andere meisjes & vrouwen die daar`in zogezegd : het onderspit delven -- 't
kan bvb komen door de toegenomen (onderlinge) stands'verschillen, maar
evenzo door de verminderde *beschermdheid* enerzijds, alsook de toege^
nomen *agressie* anderzijds -- speciaal uit landen zoals : India, Duitsland,
en Zweden, komen berichten over de sterk toegenomen *agressie* jegens
meisjes & vrouwen -- kortweg kan gesteld, dat zij in de maatschappelijke
bovenlaag, de voordelen plukken van hun emancipatie, daarentegen zij in
de maatschappelijke onderlaag, 'r juist de nadelen van ondervinden ....
|
en toch, hadden de oude profeten, enige verandering, ooit al voorzien >>
|
"... iets nieuws op aarde : de vrouw, zal de man omvangen ..." {Jeremia}
|
maar dit wijst wel vooruit, naar het #1000`jarig Vrederijk van Christus !?
-- en, zo`ver is het dus helaas nog`niet -- wel nuttig is 't derhalve, eens te
kijken naar de vroegere, of zelfs antieke zeden & gewoonten, daar 'r rust
& stabiliteit van`uit ging -- geheel anders, dan de vloedgolf van echtschei^
dingen, over de westerse cultuur sinds 1945, als gevolg waarvan bvb : de
kinderen niet`meer opgevoed werden, en waardoor ook DE_criminaliteit,
drastisch toe`nam -((( nu de vraag : hoe! zag het leven 'r vroeger uit ? >>
|
probleem ?... er waren vroeger altijd & overal : #twee leef_culturen tege^
lijk & naast elkaar -- dwz [A] : de OPEN leefcultuur van *het volk*, plus
[B] : de strakke leefcultuur van de *militaire elite* ((( nb : de levieten, in 't
oude Israel ))) -- 't volk, dat waren bvb : boeren, vissers, ambachtslieden,
plus handelaars -- de militaire elite, dat waren bvb : bestuurders/rechters, 
artsen, vroedvrouwen, notarissen, alsook de priesters, en leger'officieren 
-- deze (militaire)-elite, staat in de bijbel, als de preutse & geweld_dadige
*priester_kaste*, welke niet samen op een! plek mocht gaan wonen ....
|
het volk daarentegen, leefde open & gemakkelijk -- want, terwijl bvb de
vrouwen van de levieten altijd geheel bedekt waren, vonden de vrouwen
van het volk 't, binnenshuis of met warm weer, amper! nodig om zich te
kleden -- zij wasten zich gezamelijk, bij de waterput, of bij de rivier -- 's
morgens droeg men meestal een rok -- pas na! de middag`rust ((( tijdens
welke zij 't huwelijk [met hun man] onderhielden ))) vond men het nodig
om zich te kleden, vanwege 't familie_leven, plus de sociale & zakelijke
contakten door'een -- hun leefsfeer was gemoedelijk & ontspannen ....
|
DE_mannen, die hadden *het laatste woord*, bij DE_opvoeding van de
zonen & dochters, welk tot hun 20e verjaardag, in alles d' toestemming
van vader! behoefden -- had bvb de zoon des huizes zich misdragen, ja
dan kon die bvb de opdracht krijgen, om : de schuur te vullen met hout
voor de oven -(( deze aanpak, ja noemde men *tucht* ))- omdat echter
zo`iets als *toorn*, nimmer! mocht overnachten, werd zoonlief als`nog
dan voor! 't avondeten aan tafel genodigd -- opvoeden, was opvoeden,
indertijd -- men hield van duidelijkheid, dat voorkwam : agressie ...!!!
|
maar, hoewel men beslist niet oversext was, dachten jonge mensen aan
slechts EEN ding : *huwen* -- tot de 20e verjaardag was de keuze voor
een geschikte kandidaat : aan de ouders -- daarna, was de keuze : vrij --
was echter de zoon of dochter des huizes *verliefd* ?... dan verheugde
men zich -- LEVEN, was een geschenk van God, plus 'n opdracht ....
|
doch evenmin had men moeite met 't hanteren van grenzen -- want de
ongeschreven wetten uit die tijd bepaalden bvb, dat 'n gehuwde vrouw
na! #40 jaar "trouwe dienst" : *het kleed der weduwen* mocht aantrek^
ken -- immers DE pensioengerechtigde leeftijd was toen #60 jaar -- de
vrouwen van die leeftijd, mochten dan zelfs van de apostel Paulus : 'n
taak of ambt uitoefenen in de kerk -((( dus, waar zit 't probleem ? [:-)
|
NB : tegenwoordig, zien wij grote ONtevredenheid onder de mannen,
betreft hun leven & hun huwelijk --- als gevolg van deze ONtevreden^
heid, zien we 'n forse toename van de alcohol`consumptie -- tevens de
giga`groei van iets als DE prostitutie, tot 't mega`wereld_bedrijf, waar^
toe 't momenteel is uitgegroeid -- maar, de gelovige man ((( anders dan
*DE kerkganger* ))), is als een koning [zonder kroon], die accepteert-!
wat dit_leven 'm biedt, plus in`gaat, op de_uitdaging van 't geloof -- de
humanist daar`en`tegen, is als een SLAAF, die meermaals vlucht voor
z'n verantwoording, daarbij telkens weer belandt in de armen van een
*nieuwe meesteres* -(( 't gevolg is, d' ontwrichting van het gezin ....
|
PS : tot 't jaar 1875, veranderde 'r erg weinig in de leefcultuur van de
mensen (sinds de oudheid) -- doch na 1875, gingen de veranderingen :
razendsnel -- en nu nog`sneller, volgens de bijbel, straks in de eindtijd
zelfs zo! snel, dat d' ontwikkelingen niet`meer te`volgen, laat staan bij
te`benen zullen zijn !! -- ja slechts "... de God des hemels ..." zal dan
nog in`staat zijn, om enige orde te brengen in de chaos op aarde -- de
oorzaak van de chaos in de_eindtijd overigens, zijn : de globalistische
machthebbers, welk proberen om juist via de_regionalisatie van grote
landen, hun centrale machtspositie te vergroten & uit te breiden -( de
regio's, kunnen zich minder`goed verzetten, tegen : globalisering ....
+
<> een MOORD, in de_kerk ?
vrijzinnige protestanten, deinzen amper terug, voor een poging tot moord
-- immers : 'r zou naar hun denkbeelden, geen! oordeel zijn noch een hel,
dus waar'over zou je je zorgen maken ? -(( toch nergens voor nodig ...!?
|
zelf, overleefde ik 2 a 3 moord`aanslagen -- dwz : twee zijn 'r uitgevoerd,
doch de derde poging, had men bijtijds ge`canceld -- mijn overgrootvader
in Workum daarentegen, hij stierf alreeds na de #1e poging helaas -- wat,
speelde 'r in die tijd, zo vanaf 't jaar 1850 ? -(( feiten & reconstructie >>
|
de #19e eeuw, was de glorie`tijd van de zgn *oefenaars* -- zij, bouwden
toen de kerk weer op, na de aftocht van de franse bezettings`legers -- de
*oefenaars* : evangeliseerden, bedreven diaconie & pastoraat, plus ja zij
bemoeiden zich uiteraard met de LEER van de_kerk !! -- en dat nu zind^
de de machthebbers niet -- in een gezamelijke actie met d' universiteiten,
zorgde men dat 'r : *vrijzinnige* predikanten werden opgeleid & aanges^
teld -- zo vanaf 't jaar 1850, ja begonnen deze zich te hullen in een toga,
en hoogdravend te preken -- uiteraard, hebben de oefenaars zich verzet!
tegen zo`een verloedering van het kerkelijk gebeuren -- zij, de oefenaars
waren ahw : *de brug*, tussen enerzijds de_kerk & anderzijds 't_volk --
welnu, geheel buiten de officiele kerk om, kwamen 'r toen allerlei verga^
deringen, en zgn *kringen* -- en in deze *kringen*, werd zelfs ge`profe^
teerd -(( iets wat in de "reguliere kerk", verboden! was ))- naderhand zou
men vanuit deze *kringen*, wat nieuwe kerken stichten, en helaas in de
domme verleiding geraken, om weer academisch gevormde leeraars, als
predikant aan te stellen -((( waarna het geloof : langzaam uitdoofde ....
|
toen m'n overgrootvader, wagenmaker was in Workum, predikten daar
vrijzinnige dominees zoals de beruchte : Albertus van Eerde, die AF-val
& ONgeloof uitriep, over de kerkgangers -- maar mijn overgrootpa : als
ras`echte hugenoot, koos toen in het conflict, de zijde van de oefenaars
-- doch tevens, gingen toen in Friesland -(omstreeks 1875)- stoomtrams
rijden -- men vroeg m'n overgrootpa, of : hij reparaties kon uitvoeren ?
-- welnu, hij bestelde technische literatuur uit Frankrijk, en ging er toen
mee aan de slag -- 't werd zowel 'n technische hoogstand als 'n zakelijk
succes -- happy end ?... nee -- want de machthebbers waren boos !! --
en toen m'n overgrootpa, op 'n herfstige dag met z'n bootje uitvoer om
te gaan vissen op de Zuiderzee, wist hij niet dat z'n bootje gesaboteerd
was -- eerst op de Soal, merkte hij nog niks, maar eenmaal op de open
wateren, ging 'r iets hopeloos fout -- wel, kon hij toen nog 'n zandbank
bereiken (een "wad"), alwaar hij d' gehele dag, tot z'n middel in 't water
heeft gestaan, tussen de biezen, voordat hij werd *gered* -- helaas, als
gevolg van onderkoeling, stierf hij daar`na, eenmaal thuis, als`nog ....
|
NB : 't verhaal hieromtrent, vernam ik al #60 jaar geleden -- doch, pas
na'dat men : tot #2 keer toe probeerde, mij om te brengen, plus daarna
vele maanden lang, wij op professionele wijze werden geschaduwd, ja
toen! drong het besef door, dat mijn overgrootpa : was vermoord ....
|
PS : in het jaar 1900, was de grote expulsie der oefenaars -- zij werden
botweg uit de_kerk verwijderd -- doch een'maal daarbuiten, richtten zij
allerlei nuttige organisaties op zoals bvb vakbonden -- sociale hervorm^
ingen, hebben zich toen doorgezet, dankzij d' inzet der oefenaars ....
+
> de_OORLOG, tegen : de_WAARHEID ?
je schrikt van het kwade nieuws !?... echter totdat ervaren onderzoeks^
journalisten melden, dat de : *Las Vegas shooting*, een FALSE FLAG
was -- want ja, dit aspekt van de #3e wereld oorlog, was niet! door mij
voorzien toentertijd -- dwz : overheden, die strijden tegen! de waarheid
-(( dat gebeurt trouwens ook al in Duitsland ))- men bericht ons immers
via de reguliere media, dat er een totaal van #568 : doden & gewonden
zou zijn -- #568 welk, door niemand zijn gezien, noch met ambulances
zijn opgehaald ((( behoudens, de overbekende rampen'acteurs zo'als bij
die *aanslag* in Boston, alwaar deze rampen'acteurs, toch wel 'n ietsje
te_mooi acteerden ))) -- zulk onderzoeks`journalistiek staat bvb op >>>
|
zerohedge.com/paul-craig-roberts-asks-was-las-vegas-shooting-false-flag
[ en >>
alles-schallundrauch.blogspot.nl//was-sie-uns-uber-las-vegas-erzahlen-ist
 
Stephen Paddock < deze! stumper (Stephen Paddock), was 'n typische
gebruiker van diazepam -- dwz : verzwakt oog'zicht,
verzwakte motoriek, licht dementerend ((= geen! zin
meer in sex)), dus : NIET in`staat om 'n vuurwapen
vast te houden, laat staan, om zulks te hanteren !! --
deze man was dus zogezegd : fysiek*am ende* ...?
+
#2 cm dik glas > Stephen Paddock, was al evenmin in'staat, om
zulke massief glazen ruiten te breken, noch lood^
zware koffers te tillen, met wapens+ammunitie ?

[ LET OP ? >> als daar nu 'ns inderdaad #500 mensen met kogelwonden
hadden gelegen, waarvan 't meer'endeel naar omliggende ziekenhuizen in
de zeer wijde omgeving, hadden moeten getransporteerd ?... dan, zou dit
zijn uitgedraaid op 'n LOGISTIEKE OPERATIE, van zo'n #36 uur !! --
ja met zo'n #50 politie auto's, had men d' wegen in de omgeving moeten
afzetten -- tevens zo'n #75 ambulances, plus #25 trauma'helicopters had
men behoefd -- overigens, had men dan die eerste #12 uren, reeds nodig
voor het stabiliseren van de gewonden -- welnu ?... uit alles blijkt echter,
dat dit NIET heeft plaats`gevonden, want : het waren *rampen_acteurs*
waarvan 'r slechts enkelen, voor de show bleven liggen -((( absurd ...!!
|
NB : d' fotografen, zouden zeker, DE reportage van hun leven gemaakt
hebben, maar nu restte slechts wat typische rampen`oefening foto's ....
|
conclusie !? >>> de "reguliere" media, in de USA, zijn DE aller`grootste 
leugenfabiek ter wereld geworden -- hun verhaal was reeds geschreven,
voor`dat het gebeurd was -- dat, terwijl de "reguliere" media in Europa,
zulk FAKE nieuws, simpelweg na`kakelen -- ook terwijl het enige echte
slachtoffer, Stephen Paddock, blijkbaar is omgebracht, door de *under^
cover army* -- een geheime! organisatie, welk 'n vast onderdeel is, van
het grote : DEEP STATE SWAMP -- dwz : een *staat in de staat*, die
zich onttrekt, aan elke democratische controle danwel rechtmatigheid --
al toen in het jaar 2000, vernam ik daar`over iets van een belg, die zich
vrijwillig heeft laten *verdwijnen & anonimiseren*, om daarbij opgeno^
men te worden, in deze *undercover army* -- 'm scheen verteld te zijn
dat : hij zou samenwerken, met dat_! deel van de geheime dienst, welk
van PLAN is, om ?... DE democratie, in de USA, te HERstellen ...!?
|
[ oeps ? : de USA, was nog`nooit & te`nimmer, 'n *democratie* ...!?
|
"... verlokkende ONgerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat :
ze d' LIEFDE tot de WAARHEID, niet aanvaard hebben ..."{2-Thess}
|
maar gelukkig staan d' (echte)-gelovigen, hier 'n flink stuk beter voor >>
|
"... u zal de waarheid verstaan & de waarheid zal u vrijmaken ..."{Joh}
+
[!!!] : aan de_basis van het christelijk geloof, staat dat vertrouwen_in
de_waarheid -- iets, waar`op evenzo alle wetten & regels steunen !!
+
PS >> want de gelovigen, ja is : "... niet! gegeven, 'n geest van LAFhar^
tigheid, maar van kracht, van liefde, en van bezonnenheid ..." {2-Tim}
+

> slecht nieuws, of : fout nieuws ?
de nederlandse wicca`gangers, zouden nu op`zoek zijn, naar een nieuwe
tempel -- hun vorige gehuurde ruimte, een kerk zonder toren, was ideaal
-- maar de PKN heeft dat perceel met opstal, nu verkocht aan 'n project^
ontwikkelaar -- staan zij heden *op straat* ?... ik denk van niet -- want :
'n bestuurslid van hun woont te Hilversum, in 'n monumentale villa welk
uitermate geschikt is, voor de wat kleinere sessies -- doch, daar bijna pal
naast staat een gebouw, alwaar ik ooit als scholier dagelijks langs`fietste,
toen ik bij m'n pleegmoeder woonde -- 't gaat hier, om 'n kathedraal van
de OKKerk, met 'n mooi & sfeervol interieur -- want, hoewel de vrijzin^
nige geloofs`gemeenschap daar, niet`zo vertrouwd is met charismatische
vieringen, kan men de opbrengst van verhuur, wel prima gebruiken -- d'
enige vraag voor de wicca`gangers zal zijn, ja of de lichtgestalten, daar
weer zullen verschijnen ? -- daartoe, zal men 't interieur moeten wijden,
aan de "christelijke wicca", waarbij 'r wat vreemde attributen op 'n vaste
plek dienen te blijven -- 'n andere vraag is, of de RK bisschoppen, weer
zullen meedoen ?... de tijd zal 't ons leren -- maar mijn vraag is nu, wat
de gevolgen zullen blijken, voor de geloofs`gemeenschap die 'r kerkt !?
|
PS : t alternatief voor de wicca'gangers, zou nieuwbouw zijn, doch dan
zou men absoluut, uit de (van hunzelf gewenste)-anonimiteit geraken !?
|
[!!!] : onze wicca`gangers, zij volgen de wicca`variant ooit bedacht door
de engelsman Alex Sanders (1926-1988) -- deze mixte reeds elementen,
uit zowel : christendom, islam, jodendom & oosterse religies -(( ja, onze
professor uit Oxford, behoefde dat! slechts op te sieren, met afrikaanse
rituelen ))- de participatie, van de RK bisschoppen daar`in, zou daarom
wel eens *legaal* kunnen zijn, vanwege de *inter-faith* koers binnen 't
Vaticaan, sinds d' komst van paus Franciscus Bergoglio -((( stellig ...!?
+

<><><><><><><><><> onze moderne maatschappij, kent een verstikkend
woud van velerlei regels, zogezegd -- onder al deze regels & bepalingen,
bevinden zich ook, typisch europese absurditeiten -- men denke bvb aan
de kaarsrechte komkommers, als evenzo de versgebakken appeltaart die
men reeds na #een! uur al : moest weggooien ? -- veel klachten over toe^
genomen regeldruk, komen uit ondermeer de_zorg en 't onderwijs, waar
men vindt : door nodeloze *administratie*, amper aan het eigen werk te
kunnen toekomen -- voorts heeft ook de overheid zelf, stevig last van 'r
eigen wetjes`makerij ... de belasting`wetten bvb, zorgen voor 'n enorme
kapitaalvlucht -- want : hoe`meer wetten men schrijft, hoe`geringer, het
draagvlak onder de bevolking -(( zulke wetten, zitten niet in ons hart !?
|
"... Ik zal mijn wet, in hun binnenste leggen, en die in hun hart schrijven
-- Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot 'n volk ..." {Jeremia}
|
het *Huis van Israel* (= alle! gelovigen), zij worden stevig aangepakt --
maar het resultaat zal wezen, dat zij zullen luisteren, naar de wetten, die
uit hun hart roepen -- zij worden dan niet wettisch & vroom, doch veel^
eer gaan genieten van hun NIEUWE VRIJHEID -- immers : zij hoeven
dan niet`langer te luisteren naar d' stem van hun EGO=("? ikke eerst !"),
maar zullen gelukkig wezen zodra z' zien dat anderen gelukkig zijn ....
|
't zal zeker effe moeten wennen, wanneer dan tevens blijkt dat 'r meer
dan genoeg : voedsel & leefruimte bestaat, voor ieder`een !? -- maar w'
verspillen straks ook niet_langer aan dingen, als de dubbel`dikke extra's
voor hotemetoten, noch aan de kosten van oorlogs`voering -- ja, #1000
jaar lang zal 't goed`gaan -( totdat we ons gaan vervelen? )- 't vrede`rijk
van Christus, komt echter niet vanzelf -- want eerst komt de huivering^
wekkende rechter, die alles & iedereen, kei`hard zal (be)oordeelen >>
|
"... de huiveringwekkende rechter, zal zijn volk oordelen ..."
|
(volgens de middeleeuwse profeet Malachius)- door mensen gemaakte
(kerk)-structuren zullen daar zeker_niet standhouden -- maar het wordt
wel de glorie`tijd, der nieuwe : "... heiligen, apostelen, en profeten ..."
{Apokalyps} -- 't zijn zeker open kansen, zowel voor iedere gelovige,
als elke niet`gelovige -((( dus, wie verstandig is, grijpt zo'een kans ...!!
+
> de *MILLENNIUM_BUG* : passee ???
weet u het nog ?... of was u 't al vergeten, omdat u dacht dat 't probleem
nu wel voorbij zou zijn ? -- dwz : de *millennium bug* -- u, liet zich toen
wijsmaken, dat : DE technologie, alles! tot een goed einde zou brengen --
doch daar wringt de schoen, zogezegd -- want DE technologie is gemaakt
door mensen ... mensen, die de gevolgen van hun handelen, niet! konden
door`zien noch over`zien -- immers, zolang als HET werkt, is 'r dus niks
mis, en bedenken wij telkens meer & nieuwere toepassingen -- ja & toch
nadert het kritieke moment, waar`op alles anders zal lopen, anders dan 't
ooit van tevoren was bedacht, dat 't eens zou kunnen gaan AFlopen ...?
|
om maar hierbij 'n lang verhaal sterk in te korten : wij mensen, hebben 't
bedacht : ons bovenmate AFhankelijk te maken van d' riskante technolo^
gische *oplossingen*, welke nu`reeds, het probleem beginnen te worden,
alwaar wij straks mee zullen kampen, om tenslotte DE strijd te verliezen
-- zo kan bvb de *electro magnetische puls*[EMP], veroorzaakt door een
nucleaire (kern)-explosie in de ruimte, half Europa : in het donker! zetten
-- maar 'r zijn nog andere potentiele knelpunten -- het is immers nu juist
*DE groei*, van de high`tech communicatie, welke tegen 'n onzichtbaar
*plafond* dreigt aan te lopen !? -- waarbij nog komt dat oorlog & terro^
risme, dat *plafond* : zelfs tot de_bodem kunnen verlagen !! -- evenzo,
hangt onze high`tech zogezegd aan het draadje van de electriciteitsvoor^
ziening, iets waarvan de kwetsbaarheid groter is dan wij nu denken >>
|
"... hun aanzienlijken, zenden hun geringen om drinkwater -- zij komen
bij de cisternes alwaar zij geen! water vinden -- zij keren dan terug met
ledige containers -- zij worden beschaamd & te schande !..." {Jeremia}
|
wonderwel ?... dit gaat [A] : over de eindtijd, en [B] : over 't feit dat men
'r dus niet beschikt over electriciteit -(( waarmee, men 't drinkwater over
grotere afstanden had kunnen transporteren, of : simpelweg had kunnen
OPpompen ? ))- immers : echt alles in de bijbel, wijst op 'n toekomende
*low_tech* wereldmaatschappij -- derhalve moet 'r dus tussen heden &
straks, iets gebeurd zijn : een oorlogs`crisis !? -- ja, wij zullen 't spoedig
ondervinden & weten -- maar wie nu wel oplet, die verneemt al de vele
waarschuwingen van experts, die een grote wereld`oorlog voorzien ....
|
mocht dan inderdaad *de pest uitbreken* (heel mooi gezegd), is 't wel
nodig, dat u in allerlei opzichten *prepared* bent -- bijvoorbeeld : flink
wat pakken drinkwater in_huis halen -- als u zelf jerrycans met leiding^
water vult, dan voorkomt u bederf, door : er zilverdraad bij te doen -((
25 cm [van 1 mm], per jerrycan ))- zorg dan ook voor LED`lampjes &
genoeg batterijen, of zelfs 'n echte olielamp om maar alvast te kunnen
wennen aan : *our very low`tech future* -- want verstandige mensen,
zij denken plus handelen, heel verstandig -(( doet u altijd evenzo ...!!
+
> Wat, is ...Wijsheid ??
de joodse geleerde : Andre Neher (1914-1988), schreef het boek, met de
titel : *Het Wezen van de Profetie* -- de sterk wetenschappelijke inhoud,
ervaart als 'n rijstebrijberg, vol met mooie krenten -- maar om die krenten
te kunnen vinden, is het zaak om heel goed : tussen de schrijf_regels door
te kunnen lezen, ahw -- want gelijk de OT profeten van de TeNaCH, hun
boeken : in meer of mindere mate *verzegelden*, moest Andre Neher z'n
sympathie voor 't Evangelie van de christenen, verzegelen (= verhullen) --
want, uit 't inzichtelijk lezen van *HET WEZEN VAN DE PROFETIE*,
moet blijken dat Andre Neher ((geb : Obernai, Frankrijk)), wat be`invloed
is door [A] : de denk`cultuur van de Katharen, en [B] : contakt met profet^
erende christenen -- maar : als professor hebreeuws in Jeruzalem, moest-!
hij diens woorden nu wel *verpakken* -- de invloed van de Katharen, die
blijkt uit z'n voor`opgestelde basis`principe inzake : *de integriteit van het
individu* -- en z'n kennis betreft DE praktijk van het profetisch gebeuren
kan hij uitsluitend hebben opgedaan bij de christenen -- echter hoewel hij
niet toe`komt aan zoiets als *toetsing*, weet hij wel de juiste waarde van
de profetie & het profeteren, heel`sterk onder woorden te brengen >>>
 
. """ de bijbelse mens, wordt geen! profeet omdat deze zich
onderscheidt, maar : omdat deze in_communicatie leeft --
hij/\zij werd navi, door het bewustzijn van : aan 'n andere
werkelijkheid deel te hebben, dan die van z'n eigen leven
-- ja dwz : het leven van God """ {zie > blz : 82}

NB : de *navi*, is de richting`gevende profeet -(( denk aan : navigeren ))-
evenwel, de *mesjoege*((bezetene)), is op gelijk niveau aangestuurd door
God_zelf -- want God_zelf beslist, wie Hij stuurt, waar`om, en : hoe ...!?
|
maar, hoewel de vraag`prijs van dit boek 't ruimschoots waard is om het
uit de ramsj te halen, zijn 'r toch 'n paar hoofdstukken, die je zeer gerust
kan overslaan -- immers zodra Andre Neher, schrijft over de profetische
functie van de_TIJD, vergeet hij zogezegd, om : de wekker te zetten [:-)
|
tenslotte echter, maken de KERN_duidingen in 't boek, de moeite van 't
lezen, alweer dubbeldik goed -((( hier, zomaar 'n KERN`achtig citaat >>
 
. """ de overgang van het goddelijke woord naar de geschie^
denis, komt op hetzelfde ogenblik tot stand, als dat waarop
: de profeet 'n OPENBARING ontvangt """ {zie > blz : 152}

voorts legt Andre Neher uit, dat : zonder die *openbaring als overgang*,
de goddelijke bedoeling in de lucht zou blijven hangen, en geen! vat zou
krijgen op de stoffelijke wereld -(( voor de profeten vanzelfsprekend >>
 
. """ DE_openbaring als voort`durende mogelijkheid, kan
slechts worden vertaald in d' termen van een gebeurtenis
welke hierbij : aan een profeet wordt toe`vertrouwd """

waarbij de profeten het op`zich nemen, om ook zelf : 'n deel te worden
van dat *godsmysterie* -- DE_openbaring, is 'n kosmisch moment ...!!
|
helaas heeft onze geleerde schrijver, ook blinde vlekken -- want hij mist
de juiste notie betreft : de Ba'al & de ashera -- de Ba'al is 't SYSTEEM,
wat de godsdienst [A] : verbindt met staatsmacht & wetenschap, en [B] :
van`binnen uit_holt, onder toevoeging van [C] : 'n vreemde inhoud -- de
ashera, waren simpelweg ... preekstoelen : doorgaans gesitueerd binnen
een *lithurgisch centrum* -(( de schrijver was niet`zelf een profeet, dus
wist hij dat niet ))- en toch mag z'n CONCLUSIE zo'aan het einde van
zijn boek, er zijn !! -(( gelezen tussen de schrijf_regels, luidt deze ? >>>
 
. """ de oude profeten, zij gingen op in donkerheid, vonden
niet DE_weg : zij kwamen niet aan -- de nieuwe profeten,
die van het Woord wat vlees geworden is, zij! gaan op in
het Licht, vinden DE_weg en brengen geheel *israel*-( is
het volk van God ), naar de hun goede bestemming """

hier blijft nog staan, dat de profeten moeite hebben, om DE_openbaring
& wijsheid van God, te vertolken naar : het kerkvolk, met hun farizeese
leeraars -- want soms moesten! zij 'n deel van de openbaring, verborgen
houden, door deze op 'n intelligente manier te *VERZEGELEN* -- wel,
schreven zij het op, maar zodanig dat zelfs de_leeraars, deze boodschap
zouden missen -- nee, later moesten 'r eerst andere profeten komen, die
de juiste notie zouden hebben, om DE boodschap ten_volle te verstaan
-(( d' profeet Jesaja is d' #1e, die openlijk hint van deze methodiek >>>
|
"... verberg de instructie, en verzegel de schrift, voor mijn leerlingen ..."
|
NB : daarna, gebruiken ook Daniel plus Johannes, deze methodiek >>>
|
"... houdt d' woorden verborgen, en verzegel het boek tot d' eindtijd ..."
"... verzegel, wat de #7 donderslagen spraken, en schrijf het niet op ..."
|
wonderwel, hanteert Andre Neher, dus dezelfde methodiek -- evenwel,
om aan ons duidelijk te maken, dat profetie zowel : 'n heilige roeping is
als bediening, waarbij je 't conflict met : d' kerk'cultuur, d' wetenschap,
en d' politiek, niet uit de weg mag gaan !! -- immers : God wil via onze
profeten, communiceren richting de kerk & de wereld -(( iets, voor u ?
|
maar bedenkt wel, dat 'r een helder criterium bestaat, om onderscheid
te maken tussen echte of valse profeten -- immers, de echte profeten :
zij dragen een "massa"(= last), terwijl de valse daar`onder, niet! gebukt
gaan -(( u bent gewaarschuwd ))- verder, is er ook nog verschil, tussen
de oude profeten uit d' TeNaCH, en de nieuwe volgens 't Evangelie --
de oude werden simpelweg door God, in hun kraag gevat, om daar`na
zelfs nog wat tegen te stribbelen -- DE nieuwe daarentegen, ervaren 'n
*moment* van binnen'uit om te reiken naar *het charisma*-(de gave),
om 'r vervolgens mee aan de slag te kunnen -(( Andre Neher, zegt >>
 
. """ de profeet, is de mens die zichzelf in het anders'zijn leert
kennen -[...]- immers, het doet 'm beschikken, over alles! wat
hij/\zij vanuit zichzelf, niet! kende -- het verarmt & verwondt
hem/\haar, in datgene wat die was! -- het verrijkt & bevestigt
hem/\haar, in datgene waarin deze : reeds gegroeid is, plus al
voordien was bestemd om te zijn """ {zie > blz : 276}
|
PS : onze Andre Neher, was nog uit de tijd alwaar academici, bijzonder
goed & degelijk werden opgeleid -- in onze tijd, is dat helaas anders ....
+

<> migratie, of ... invasie ?
volksverhuizingen die waren 'r reeds gedurend de grijze oudheid -- doch 't
verschijnsel van de *wilde migratie*, is beslist iets van onz' moderne tijd --
en toch waarschuwen de oude profeten uit de TeNaCH, dat in de_Eindtijd
'r ONgekende migratie`stromen op`gang zullen komen -- nu, daar`om >>>
|
"... wij-(*) hebben 'n verbond met de dood gesloten, en met 't dodenrijk 'n 
verdrag getekend -- wanneer de voortstormende gesel DOORTREKT, zal
deze ons niet bereiken, want wij-(*) hebben de leugen tot onze schuilplaats
gesteld en in bedrog ons-(*) verborgen ..." {Jesaja}
|
met dat "wij & ons", is hier zowel gedoeld op de links`liberale elite met hun
politiek`correcte opvattingen, als op degenen die zich met hun denkbeelden
laten voeren -- daarbij behoort, dat men deze migranranten : "vluchtelingen"
noemt, terwijl maar zo'n #2% van hun dat echt is -- en deze verstempeling
is weer onderdeel, van de bulk aan FAKE`nieuws, welk de reguliere media
over ons uitstorten, elke dag -- en tot dat FAKE`nieuws, behoort ook weer
dat (hysterische) *anti_Trump-isme*, waar zeer ON_kritiesche journalisten
zo gemakkelijk in mee`gaan -- dus dat de *oorlog tegen de waarheid*, een
onderdeel zou komen te zijn, van de #3e Wereld`Oorlog, dat had ik helaas
niet voorzien -- evenmin, als de uitvoering (of : implementatie) daarvan, in
stappen 'tzij hoofdstukken -- wel weet ik, dat 't hoogtepunt wat nu nadert,
zo_! schokkend zal wezen, dat de gehele aarde, om VREDE zal roepen --
doch wat helaas niet verandert straks, zijn de wilde migratie stromen >>>
|
"... hun geluid is als van een schuifelende stoet, want met macht rukken
zij op, en met bijlen komen zij op ons af als houthakkers -- zij vellen het
woud, luidt het woord des Heeren, want zij zijn niet te overzien -- want,
zij zijn talrijker dan sprinkhanen -- ja, niet te tellen !!..." {Jeremia}
+

+
ja reeds nu, op diverse plekken in bvb : Frankrijk, Duitsland en Zweden,
begint 't leven van de autochtone inwoners der steden : *A living HELL*
te worden, zonder dat de overheid 'r ook maar iets aan doet ? -- speciaal
in Zweden, worden zelfs de gruwelijkste misdaden, niet`meer bestraft --
ja de overheid verbiedt daar zelfs, om dergelijke feiten openbaar bekend
te maken !! -- 't alles maakt deel uit, van de grote wereldglobalisatie ...?
|
NEE !! -- het geheim is TE_riskant -(( dus vertel ik het pas veel later ....
+
<> Synode van Dort 1618
hebben wij zojuist in 2017, 't gezanik gehad over dat *Luther jaar*, met #500
jaar ""reformatie"", plus die overbekende stellingen, en daar bovenop nog eens,
de aandacht voor die *heidelbergse cathechismus* !?... worden wij heden in 't
jaar 2018, wederom extra herinnerd aan zo'n inktzwarte bladzijde uit onze NL
kerkgeschiedenis : de Synode van Dort 1618 -- daar & toen werd ons NL volk
op gruwelijke wijze beroofd van hun moeizaam bevochten geloofsvrijheid ....
|
'n kleine maar agressieve minderheid van hyper`calvinisten, sloot een verbond
met de machthebbers, onder aanvoering van de : krijgsheer, stadhouder, prins
en hoerenloper Maurits -- er werd toen een *conflict* opgevoerd, wat feitelijk
nergens over ging, evenwel toch met d' inzet van zwaar geschut -- want let nu
op : de meest invloedrijke theologen, werden toen omgekocht, terwijl anderen
werden ge`intimideerd of bedreigd -- een uitgebreide laster`campagne, werd 'r
toen uitgestort, over de vermeende remonstranten & denkbeeldige arminianen
-- ja tot overmaat van ramp, liet 'n deputatie van genuanceerd`denkende theo^
logen, onder leiding van Johannes Bogerman, zich toen in de beklaagdenbank
zetten -- deze lieden, acteerden daarbij zo! klungelig, dat zij wel het onderspit
moesten! delven -- maar het slachtoffer ja, dat werd : DE geloofsvrijheid ....
|
NB : de vroege reformatie (1517-1618), kende functionele apostelen, profeten,
evangelisten, en herders ((( zie > Efeziers 4:11 ))), maar! deze werden toen niet
herkend noch erkend door de machthebbers -- het gevolg was dat de leeraars,
vanaf hun (ASHERA)-preektronen : koning kraaiden !! -- weer met gevolg, dat
deze leeraars gingen oordelen over zaken, welke in bijbels opzicht de mening
nodig hadden, van die apostelen & profeten -- doch helaas, de van godswege
geroepen apostelen & profeten, waren te bescheiden, en verzuimden : zich te
organiseren -- vervolgens zagen wij, hoe de leeraars nu #400 jaar lang de tijd
hebben gehad, om onze kerkgeschiedenis te vervalsen -- de echte feiten, zijn
alzo verdonkeremaant -- dit nu vraagt om zowel reconstructie als revisie ....
|
PS : nog een andere vervelende eigenschap, van die kerk`leeraars is, dat hun
hoofd *achterstevoren* zit -- dwz : ze kijken altijd achter`om, naar hun ohzo
belangrijke kerk`vaders, kerk`historie, en theologische voor`gangers -- terwijl
Jezus met nadruk waarschuwt, dat je : voor_uit moet kijken -(( als volgt >>
|
"... niemand_! ... die de hand aan de ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter
hem-(de geschiedenis)-ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods !!..." {Lucas}
|
de apostel Paulus, voegt hier vervolgens nog, het meest`nodige aan toe >>
|
"... maakt er ernst mee, u wel`beproefd, ten dienste van God te stellen, 
als een arbeider, die zich NIET behoeft te schamen, doch rechte voren
trekt bij het brengen van het woord der waarheid ..." {2-Timotheus}
|
conclusie ? : DE kerk`leeraars, zijn dus totaal_ONgeschikt, voor hun taak -(( 
want zij brengen niet het woord der waarheid, maar stunten met de_rede ....
+
<> Continenten Verschuiven ?
heden, zijn wij gewend aan een bepaalde wereld`kaart hetzij atlas -- toch weten
de geleerden nu, dat dit 'r heel vroeger, heel anders moet hebben uitgezien ...!?
|
[ surf svp naar >>  https://www.GeolSoc.org.uk/Plate-Tectonics &
GeolSoc.org.uk/Plate-Tectonics/Pioneers-of-Plate-Tectonics/Alfred-Wegener
|
NB : met hulde aan Alfred Wegener, die in 't jaar 1912 ontdekte dat Afrika &
zuid`Amerika, ooit aan^elkaar gezeten hadden -- doch, het stond reeds lang in
de bijbel, dat het aard`oppervlak (h'ARETS), in aanvang een! geheel was, maar
zo'n #100 jaar na de Zondvloed, uiteenviel in aard_eilanden-(continenten) >>
|
"... aan Eber werden twee zonen geboren -- de naam van de ene was Pelegh,
want in zijn dagen, werd het aard`oppervlak verdeeld ..." {Genesis 10:25}
|
wat de naam "Pelegh", precies betekent weet niemand, echter wijst kennelijk
op : het scheuren van het aard`oppervlak, plus het uiteendrijven van de al`zo
ontstane aard_eilanden -- via een her`calculatie bij de radiokoolstof_datering,
kwam ik op een datum, voor de Zondvloed, teweten : 2570 voor Christus --
die Zondvloed was dus (slechts_maar), zo'n 4588 jaar geleden -- vervolgens
hierna zo'n #100 jaar later, het uiteengaan van de continenten, gebeurde dus
in een *ONwetenschappelijk hoog tempo* !? -- maar, let op! : onze geleerde
beterweters, krijgen spoedig van God, een lesje Geologie, wat zij nooit meer
zullen vergeten -((( toch, zullen wij 'r allemaal de volle`laag van krijgen >>>
|
"... daarom zal Ik(= God), de hemel doen kantelen-[*], en het aard`oppervlak
zal bevend-(!), van haar plek schuiven, door d' verbolgenheid van de heerser
der krijgshorden, ten dage van diens brandende woede ..." {Jesaja}
|
(!) = forse! aardbevingen ... [*] = het *flippen*, van de magnetische polen ?
-- die *heerser der krijgshorden* ((""heere der heirscharen"")), is het grootste
mysterie uit de bijbel -- de theologen, weten totaal_NIET : *wie* het is ...!?
|
zelfs dat geringste ver`schuiven, van ons aard`oppervlak, veroorzaakt altijd
[A] : vulcaniteit, en [B] : bevingen -- doch de vulcaniteit, kan evenzo de zon
verduisteren -- er ontstaat dan een soort van *nucleaire winter* -- dwz : de
zon, verwarmt nog slechts de bovenste luchtlagen, terwijl de bodem steeds
verder afkoelt, ja zelfs tot onder het vriespunt van water -- en de bijbel nu,
voorzegt zo'een periode van #40 dagen -(( dwz : "... de sluier ..." {Jesaja}
|
"... []
|
en dan tenslotte nadert die allerlaatste eind_TIJD, waarin het raadzaam zal
wezen, om in tenten te gaan wonen -- anyhow, zult u het brozer vaatwerk
zoals porcelein & glas, straks in speciale kisten, moeten! gaan bewaren ....
|
"... er geschiedde een grote aardbeving, zo! groot als er
geen! geweest is, sedert een mens op de aarde was : zo!
hevig was deze aardbeving, zo! groot ..." {Openbaring}
|
maar het eind_resultaat, mag 'r tenslotte prima wezen -- immers, 'r ontstaan
dan compleet`nieuwe landschappen --

+
<> de Groote Leugen ...!?
|
"... 
+
<> het Vaticaan : in beroering !?
sinds 2008, bestudeerde ik de RK profeten -- maar tussen *de diverse*, zaten
ook erg goede -- in 2010 echter, vernam ik uit zeer betrouwbare bron, over de
*HERDER der VOLKEN*, waarna ik kon voorzeggen, dat er eerst nog 'n zgn
interimpaus zal komen, ja vlak`voordat men : Petrus Romanus, op de rokende
puinhopen van het (verwoeste)-Vaticaan, zal kiezen tot die aller`laatste Paus --
Petrus Romanus, gaat de Groote Verdrukking der EindTijd, overleven ja zelfs
de Wederkomst (verschijning)-van Christus beleven -- vervolgens zal PR, een
speciale bestuurs`functie bekleden -- om dan tenslotte net als Jezus`zelf : over
een keurig prive`leven te beschikken, dus compleet_met een (eigen)-gezin ....
|
NB : het nieuwe oftewel herbouwde Vaticaan, komt straks in zuid`Jordanie --
maar ook dat wordt verwoest, bij het begin van : die Groote Verdrukking ...!!
|
doch begin 2018, was 't nog een andere "soep", met de extra`tussendoor paus
Franciscus Bergoglio, welke aanhoudend dealt in schandalen -- maar, de trou^
we & behoudende RK gelovigen, komen hiertegen langzaam in verzet !! -- 'n
zgn *SCHISMA*, begint zich nu helaas dreigend! AF te tekenen -- 't formele
bestuur van het Vaticaan, dat is *de CURIE*, staat heden onder toenemende
druk, om een ("tijdelijke")-vervanger, danwel : *interimpaus* te benoemen !?
|
NB : sinds 2012 echter was in zeer`besloten kring, de naam bekend van deze
man, welk' spoedig zou moeten gaan optreden, als *troubleshooter* -- want :
men wist wat voor "soep", FB had achtergelaten in Argentinie, als`ook dat bij
de verkiezing van FB, 'r zware ON_regelmatigheden hebben plaatsgevonden,
toentertijd -- de verkiezing van FB, zou dus naderhand : ONgeldig zijn geble^
ken, maar kon toen niet, zomaar`effe worden teruggedraaid -((( zegt men ....
|
DE grote verrassing wordt het : wanneer & hoe, de_CURIE gaat beslissen !?
-- echter 'n nog`grotere verrassing, hoe *de modernisten* gaan reageren ...!?
+
! voor de bijbel'freaks > strijk met de pijl-cursor, over de onderstreping in 't bijbel-citaat,
de'plek in de_Bijbel waar zich het_citaat bevindt, wordt dan zichtbaar in uw statusbalk
+
< w o r d t - r e g e l m a t i g - v e r v o l g t >
't is nog niet compleet af, dus kom nog 's terug svp ?... of .email_mij ?
vr 19 jan 2018
<>
Powered by : *Jip & Janneke* Style